CE FACEM NOI?

Egalitate de gen

Caravana națională „Hai la vot” a pledat pentru importanța participării femeilor la alegeri, nu doar în calitate de alegători, dar și în calitate de candidați.

Activitatea noastră

PNUD, împreună cu alte agenții ONU, în parteneriat cu organizațiile societății civile, a pledat pentru adoptarea Legii Nr. 71, care prevede o cotă de gen pentru partidele politice de 40% pe listele de candidați și în Cabinetul de miniștri, precum și interdicția de discriminare în mass-media și în publicitate, dar și introducerea de 14 zile de concediu de paternitate. PNUD a susținut Guvernul Republicii Moldova la elaborarea Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021, la adoptarea deciziei de a aloca finanțare de stat pentru partidele care înaintează femeile pe listele electorale și va continua să sprijine integrarea dimensiunii de gen și abilitarea femeilor în domeniile-cheie de dezvoltare din țară.

Golden Gender Equality Seal

În 2017, PNUD Moldova a fost certificat cu Golden Gender Equality Seal de cartierul său general pentru contribuția substanțială la obiectivele naționale pentru egalitate de gen. Oficiul de țară din Republica Moldova a lucrat activ cu autoritățile naționale și partenerii de dezvoltare pentru adoptarea, în aprilie 2016, a legislației care prevede în mod obligatoriu o cotă de gen de 40% pe listele de partid pentru alegerile parlamentare și locale, în cabinetul de miniștri și alocă 14 zile de concediu de paternitate, plătit de la bugetul de stat, ceea ce constituie o premieră. De asemenea, PNUD Moldova a contribuit la modificările esențiale ale legislației cu privire la abordarea bazată pe gen și violență domestică, adoptată în iulie 2016, care a introdus ordinul de restricție de 10 zile, care izolează contravenienții de locuință, împreună cu alte măsuri fără precedent pentru creșterea siguranței victimelor. În același timp, PNUD Moldova a oferit sprijin considerabil femeilor în poziții de conducere la toate nivelurile, care să le permită să devină promotoare eficiente a agendei egalității de gen, la toate nivelurile, a creat locuri de muncă și a susținut afacerile conduse de femei, a creat servicii în sprijinul celor mai vulnerabile și marginalizate femei din întreaga țară.

În 2018, PNUD Moldova a pilotat cu succes Gender Equality Seal în sectorul public, implicând două instituții din administrația publică centrală - Ministerul Apărării și Inspectoratul General al Poliției - și șase administrații locale. Acest proiect-pilot a rezultat în ajustarea politicilor, normelor și practicilor interne, care au devenit mai sensibile și mai receptive la dimensiunea de gen.

Egalitatea de gen și creșterea incluzivă

PNUD ajută autoritățile publice din Republica Moldova să promoveze egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, cu intervenții variind de la elaborarea politicilor până la implementare. Sprijinul strategic este oferit primarelor și consilierelor locale din cadrul Congresului Autorităților Locale (CALM). Odată cu înființarea rețelei femeilor CALM, cu peste 100 de membre, vocea liderelor a devenit mai puternică la nivelul comunității. Abilitarea economică a femeilor este, de asemenea, un domeniu de interes deosebit pentru activitatea PNUD în Republica Moldova. PNUD sprijină antreprenoarele, educația în domeniul afacerilor și dezvoltarea competențelor soft/non-tehnice, cu un accent deosebit pe abilitarea femeilor, precum și pe rețelele de cooperare și sprijin reciproc. Totodată, PNUD susține crearea și dezvoltarea serviciilor pentru combaterea violenței domestice și curmarea cercului vicios al violenței în bază de gen.

Egalitatea de gen și guvernarea efectivă

PNUD oferă asistență partenerilor naționali în elaborarea politicilor și bugetelor sensibile la dimensiunea de gen, introducerea analizei de gen în elaborarea politicilor și stabilirea obiectivelor și indicatorilor sensibili la gen, precum și colectarea și diseminarea datelor dezagregate după sexe. Parlamentul va beneficia după alegerile generale de asistență pentru înființarea Platformei Comune de Dialog a Doamnelor Deputate din Parlamentul Republicii Moldova și pentru fortificarea rolului acesteia de formulare a politicilor și monitorizare. Comisia Electorală Centrală va primi sprijin pentru colectarea, analiza și publicarea datelor dezagregate pe sexe cu privire la candidați, aleși, funcționari electorali și alegători activi prin intermediul sistemului electoral automatizat, care a fost elaborat cu ajutorul PNUD. Sistemul de angajare al Poliției va fi reformat, de asemenea, în vederea creării unor oportunități mai bune pentru femei pentru a se alătura forțelor de poliție.

Egalitatea de gen și schimbarea climei, mediul și energia

Degradarea mediului, pierderea biodiversității, schimbările climatice și vulnerabilitatea climatică afectează bărbații și femeile în mod disproporționat. Femeile din mediul rural din Moldova sunt de patru ori mai predispuse la sărăcie absolută, iar statutul lor economic și social inegal le face si mai expuse. Rolul tradițional al femeilor de îngrijitoare ale familiei afectează capacitatea lor de a se salva în situații de urgență. Rolul femeilor ca furnizoare de resurse alimentare, de energie și de apă le face dependente de ecosistemele naturale și, prin urmare, mai vulnerabile la degradarea mediului.

PNUD Moldova ajută guvernul și alți parteneri să conștientizeze dimensiunea de gen și să țină cont de ea la elaborarea politicilor privind mediul, energia și schimbările climatice. Cu un accent sporit pe accesul femeilor la sursele de energie durabilă, femeile au acum un rol mai important în crearea noilor parteneriate în domeniul energiei regenerabile și la identificarea cofinanțării unor soluții de eficiență energetică la nivel local, în special în comunitățile defavorizate. Mai mult, prin deplasarea accentului de la vulnerabilitate la abilitare, răspunsurile de adaptare la schimbările climatice au potențialul de a se transforma în oportunități pentru avansarea egalității de gen. O astfel de abordare ar distruge stereotipurile de gen, agravate de normele sociale și culturale și va abilita femeile să devină agente ale schimbării.

Descoperă

În premieră, femeile din UTA Găgăuzia care suferă din cauza violenţei vor putea beneficia de adăpost…

Astăzi, 28 mai 2019, Comisia Electorală Centrală și PNUD Moldova au prezentat analiza din…

10 jurnaliste, bloggere şi interprete organizează pe 23 aprilie 2019 un târg de caritate în…

Centrul din UTA Găgăuzia destinat femeilor care suferă din cauza violenţei va fi accesibil şi pentru…

Sute de chișinăuieni s-au solidarizat cu femeile care suferă din cauza violenței. Ei au vizionat pe…

În ultima zi de iarnă, Centrul de Arte Coliseum şi PNUD Moldova organizează un spectacol de caritate…

Alexandru a devenit pentru prima dată tată în mai anul curent şi a beneficiat de cele 14 zile de…

Pe biciclete, polițiștii sunt mai aproape de comunitate.

Dacă ar avea un milion de dolari, Angela ar cumpăra case pentru femeile care sunt nevoite să…

Ana a ajuns în grabă la sectorul de poliție nr. 3 din sectorul Buiucani al municipiului Chișinău.…

Aceste frumuseți din Pelinia — cel mai mare sat din nordul Republicii Moldova — reflectă valori…

Piesele vechi de calculator capătă viață nouă în atelierul Carolinei Portărescu, o tânără din orașul…

Infograficele sunt realizate de Comisia Electorală Centrală, cu susținerea proiectului „Consolidarea…

Prin acest studiu, care include și un ghid, menit să sensibilizeze deopotrivă mediul academic,…

Prezentul studiu își propune să analizeze discriminarea pe piața muncii prin a analiza un segment…

Ghidul „Prevenirea violenței împotriva femeilor în alegeri” își propune să ofere asistenţă celor…

Programul Global Comun al Națiunilor Unite privind Serviciile Esențiale pentru Femeile și Fetele…

Problemele aferente muncii casnice și serviciilor de îngrijire neplătite au devenit tot mai…

PNUD În lume