CE FACEM NOI?

Egalitate de gen

Au fost aprobate modificările legislative, elaborate cu sprijinul PNUD, care extind posibilitatea oferirii concediului paternal de paisprezece zile pentru militarii prin contract

Activitatea noastră

PNUD, împreună cu alte agenții ONU, în parteneriat cu organizațiile societății civile, a pledat pentru adoptarea Legii Nr. 71, care prevede o cotă de gen pentru partidele politice de 40% pe listele de candidați și în Cabinetul de miniștri, precum și interdicția de discriminare în mass-media și în publicitate, dar și introducerea de 14 zile de concediu de paternitate. PNUD a susținut Guvernul Republicii Moldova la elaborarea Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021, la adoptarea cotei de gen de 40% pe listele de candidați ale partidelor politice și va continua să sprijine integrarea dimensiunii de gen și abilitarea femeilor în domeniile-cheie de dezvoltare din țară.

Golden Gender Equality Seal

ÎÎn 2017, PNUD Moldova a fost certificat cu Golden Gender Equality Seal de cartierul său general pentru contribuția substanțială la obiectivele naționale pentru egalitate de gen. Oficiul de țară din Republica Moldova a lucrat activ cu autoritățile naționale și partenerii de dezvoltare pentru adoptarea, în aprilie 2016, a legislației care prevede în mod obligatoriu o cotă de gen de 40% pe listele de partid pentru alegerile parlamentare și locale, o cotă de gen de 40% în cabinetul de miniștri și alocă 14 zile de concediu de paternitate, plătit de la bugetul de stat și interzice sexismul în mass-media și publicitate. De asemenea, PNUD Moldova a contribuit la modificările esențiale ale legislației cu privire la abordarea bazată pe gen și violență domestică, adoptată în iulie 2016, care a introdus ordinul de restricție de 10 zile, care izolează contravenienții de locuință, împreună cu alte măsuri fără precedent pentru creșterea siguranței victimelor. În același timp, PNUD Moldova a oferit sprijin considerabil femeilor în poziții de conducere la toate nivelurile, care să le permită să devină promotoare eficiente a agendei egalității de gen, la toate nivelurile, a creat locuri de muncă și a susținut afacerile conduse de femei, a creat servicii în sprijinul celor mai vulnerabile și marginalizate femei din întreaga țară.

În 2018, PNUD Moldova a pilotat cu succes Gender Equality Award în sectorul public, implicând două instituții din administrația publică centrală - Ministerul Apărării și Inspectoratul General al Poliției - și șase administrații locale, aducând schimbări politicilor, normelor și practicilor interne, care au devenit mai sensibile și mai receptive la dimensiunea de gen.

Egalitatea de gen și creșterea incluzivă

PNUD ajută autoritățile publice și sectorul privat din Republica Moldova să promoveze egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, cu intervenții variind de la elaborarea politicilor până la implementare. Abilitarea socială și economică a femeilor este, de asemenea, un domeniu de interes deosebit pentru activitatea PNUD în Republica Moldova. Contribuim la ODD 5, concentrându-ne pe promovarea participării femeilor la luarea deciziilor și la activitățile sociale, de guvernare locală, drepturile omului și activități economice. PNUD sprijină antreprenoarele, educația în domeniul afacerilor și dezvoltarea competențelor soft/non-tehnice, cu un accent deosebit pe abilitarea femeilor, precum și pe rețelele de cooperare și rețele de sprijin reciproc pe ambele maluri ale râului Nistru. Totodată, PNUD susține crearea și dezvoltarea serviciilor pentru combaterea violenței domestice și curmarea cercului vicios al violenței în bază de gen.

Egalitatea de gen și guvernarea efectivă

PNUD oferă asistență partenerilor naționali în elaborarea politicilor și bugetelor sensibile la dimensiunea de gen, introducerea analizei de gen în elaborarea politicilor și stabilirea obiectivelor și indicatorilor sensibili la gen, precum și colectarea și diseminarea datelor dezagregate pe sexe. Parlamentul va beneficia după alegerile generale de asistență pentru înființarea Platformei Comune de Dialog a Doamnelor Deputate din Parlamentul Republicii Moldova și pentru fortificarea rolului acesteia de formulare a politicilor și monitorizare. Capacitatea Comisiei Electorale Centrale de a colecta, analiza și publica date dezagregate pe sexe cu privire la candidați, aleși, funcționari electorali și alegători activi a fost îmbunătățită prin intermediul sistemului electoral automatizat, care a fost elaborat cu ajutorul PNUD. Sistemul de angajare al Poliției va fi reformat, de asemenea, în vederea creării unor oportunități mai bune pentru femei pentru a se alătura poliției. PNUD va crea sistemele pentru activitatea coordonată și coerentă a actorilor în domeniul aplicării legii și a justiției, pentru a îmbunătăți accesul la justiție al grupurilor vulnerabile și, în special, al supraviețuitoarelor violenței în bază de gen.

Egalitatea de gen și schimbarea climei, mediul și energia

Degradarea mediului, pierderea biodiversității, schimbările climatice și vulnerabilitatea climatică afectează bărbații și femeile în mod disproporționat. Femeile din mediul rural din Moldova sunt de patru ori mai predispuse la sărăcie absolută, iar statutul lor economic și social inegal le face si mai expuse la riscurile climatice și de mediu. Rolul tradițional al femeilor de îngrijitoare și persoane care aprovizionează familia de multe ori le face mai vulnerabile atunci când efectele schimbărilor climatice le afectează. PNUD Moldova sprijină comunitățile rurale și gospodăriile conduse de femei să se protejeze pe ele, familiile lor și mediul ecologic în care trăiesc, prin abilitare economică, socială și educațională. Cu un accent sporit pe accesul femeilor la educație și studii, acestea vor avea un rol din ce în ce mai important în stabilirea noilor practici agricole și modele de afaceri durabile și rezistente la climă, precum și în identificarea cofinanțării unor soluții de producție agricolă rezistente la climă la nivel local, în special în comunitățile defavorizate. Mai mult, prin deplasarea accentului de la vulnerabilitate la abilitare, măsurile de consolidare a capacităților au potențialul de a se transforma în oportunități pentru avansarea egalității de gen. O astfel de abordare ar distruge stereotipurile de gen, agravate de normele sociale și culturale și va abilita femeile să devină agente ale schimbării.

Descoperă

Se încarcă…
Se încarcă…
Se încarcă…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD