CE FACEM NOI?

Egalitate de gen

Femeile și bărbații au drepturi egale

Cadrul legislativ național pentru egalitatea între femei și bărbați este în conformitate cu angajamentele internaționale. Cu toate acestea, implementarea rămâne în urmă, iar femeile se confruntă cu discriminare și inegalitate în viața socială, economică și politică, duc lipsa oportunităților eficiente pentru participare la luarea deciziilor în sectorul public și cel privat. Femeile reprezintă 24,75% din deputați, 21,83% dintre primari, 36,51% dintre consilierii locali și 27,08% din consilierii raionali, cu mult sub standardele internaționale și angajamentele țării în conformitate cu obiectivele convenite la nivel național și internațional. Ponderea femeilor antreprenor este de 33,9% (conform datelor din 2017), iar femeile care doresc să deschidă propria afacere se confruntă cu multe bariere.

Violența bazată pe gen este încă larg răspândită în țară, în timp ce lipsesc mecanisme eficiente de combatere și prevenire a violenței domestice și sisteme de suport pentru victime. Una din patru femei (25%) cu vârsta mai mare de 15 ani au fost supuse cel puțin unui tip de violență în familie pe parcursul ultimilor 12 luni. Cea mai răspândită formă este violența psihologică (71% dintre femei), urmată de violența fizică (33%), care este semnificativ mai mare decât media UE de 20%. În ultimii cinci ani, 144 de femei au murit în Republica Moldova din cauza violenței domestice comise de partenerii lor. 95% dintre victimele violenței sunt femei și fete.

Angajament. Oportunități egale. Abilitare

În Republica Moldova, PNUD lucrează pentru a susține țara în realizarea angajamentelor asumate privind egalitatea de gen. Un accent deosebit este pus pe promovarea unor măsuri care oferă mai multe oportunități femeilor de participare în procesul de luare a deciziilor, mai multe șanse de angajare și ocupare a pozițiilor de conducere în sectorul privat și de mobilizare împotriva violenței în bază de gen.

Proiecte și inițiative

Consolidarea capacităților Ministerului Afacerilor Interne
Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente
Programul Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii
Combaterea violenței împotriva femeilor în Republica Moldova

Primarele și consilierele locale

AU AVUT ȘANSA

să descopere liderismul din perspectiva egalității de gen. Ele au făcut exerciții care le-au ajutat ​​să se concentreze pe abilitarea capacităților sale, să-și dezvolte calități manageriale și să afle despre bugetarea sensibilă la gen.

Descoperă

Se încarcă…
Se încarcă…
Se încarcă…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD