CE FACEM NOI?

Guvernare efectivă

Proiecte în derulare


Accelerarea transformării digitale în sectorul public din Republica Moldova

Prin proiectul „Accelerarea transformării digitale în sectorul public din Republica Moldova”, PNUD Moldova își propune să îmbunătățească accesul la servicii publice și condiții pentru afaceri de…  


Consolidarea capacităților și sistemelor de gestionare eficientă a finanțelor publice în Republica Moldova

Proiectul va fi complementar altor intervenții, se va baza pe rezultatele obținute prin intervențiile anterioare susținute de Fondul Fiduciar PNUD-Slovacia.  


Consolidarea capacităților naționale pentru formarea eficientă bazată pe abilități a profesioniștilor din domeniul dreptului

Reforma în sectorul justiției este un domeniu-cheie în politicile și planurile naționale de dezvoltare ale Moldovei.  


Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la sporirea eficienței serviciilor din domeniul justiției și îmbunătățirea accesului la justiție pentru bărbații și femeile din Moldova, în…  


Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente (etapa II)

Etapa a II-a a proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” are drept obiectiv de bază creșterea integrității, transparenței și a incluziunii în procesele…  


Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova

Proiectul va contribui la crearea unui sistem durabil de integritate și anticorupție în Republica Moldova prin consolidarea capacităților entităților din sectorul public și privat și a societății…  

Descoperă

Se încarcă…
Se încarcă…
Se încarcă…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD