CE FACEM NOI?

Guvernare efectivă

Persoanele cu dizabilități din Moldova își fac drum spre secțiile de votare

Activitatea noastră

Activitatea PNUD este orientată spre o guvernare democratică și responsabilă, axându-se pe două dimensiuni critice: crearea cadrului instituțional și asigurarea faptului că vocile bărbaților și ale femeilor sunt auzite. Deoarece întreaga structură de guvernare se confruntă cu presiuni publice din cauza responsabilității limitate a acesteia, PNUD depune eforturi pentru a promova deschiderea Parlamentului față de necesitățile oamenilor, pentru a asigura procese electorale incluzive și transparente, pentru a contribui la punerea în aplicare a măsurilor eficiente de prevenire a corupției, pentru a reforma sistemul de justiție și sectorul de securitate, pentru a asigura o protecție mai bună și pentru a promova drepturile omului, precum și pentru a asigura o reprezentare mai mare și mai echitabilă a femeilor în domeniile în care ele tradițional sunt reprezentate insuficient.

Justiția și drepturile omului

PNUD a sprijinit Republica Moldova la elaborarea politicilor și strategiilor care vizează asigurarea respectării și protejării drepturilor omului și a unui sistem de justiție eficient și accesibil, cu accent pe egalitate de gen, nediscriminare, acces la justiție și la asigurare medicală universală și medicamente mai ieftine și mai eficiente, precum și pe prevenirea și combaterea violenței domestice. Este oferită asistență pentru implementarea reformei poliției în Republica Moldova, cu un accent special pe dezvoltarea poliției comunitare, pe creșterea capacităților tehnice și profesionale de răspuns la infracțiuni și modernizarea sistemului de management al resurselor umane al afacerilor interne. PNUD contribuie la îmbunătățirea capacităților instituțiilor medico-legale de a furniza servicii de justiție calitativă și de a angaja membrii rețelei de justiție și societatea civilă în furnizarea unui răspuns coordonat la nevoile de justiție ale bărbaților și femeilor la nivel incipient; toate acestea având la bază inovația și transformarea digitală. Au fost întreprinși pași pentru reducerea incidenței încălcărilor drepturilor omului, în special a torturii. PNUD sprijină implementarea Planului Național de Acțiuni în domeniul Drepturilor Omului pentru perioada anilor 2018-2022, precum și pentru monitorizarea sa efectivă. Se acordă sprijin dedicat pentru grupurile vulnerabile și marginalizate, cum ar fi persoanele cu dizabilități, persoanele care trăiesc cu HIV și supraviețuitoarele violenței domestice, pentru a se implica în viața publică și pentru a-și îmbunătăți accesul la servicii de calitate.

Dezvoltarea instituției Parlamentului 

Cu sprijinul PNUD, va fi consolidată în continuare transparența și interacțiunea Parlamentului cu bărbații și femeile, prin operaționalizarea sistemului e-Parlament, care include sistemul de gestiune a documentelor, e-voting și o nouă pagină web publică. Bărbații și femeile vor avea acum mai multe oportunități de a-și exprima opiniile și necesitățile și de a-i responsabiliza pe deputați folosind oportunitățile de implicare care vor fi oferite de pagina web nouă a Parlamentului. Prin asistența oferită Platformei Comune de Dialog a Doamnelor Deputate din Parlamentul Republicii Moldova, PNUD va continua să asigure supravegherea comprehensivă a implementării politicilor publice, corelate la ODD-uri și Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030, respectarea drepturilor omului și integrarea perspectivei de gen.

Procesele electorale

PNUD a cooperat cu Comisia Electorală Centrală și cu Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, ceea ce a rezultat în alegeri mai profesioniste, mai incluzive și transparente, integrarea consistentă a aspectelor de gen și de drepturile omului în activitatea organelor electorale și în procesele electorale, precum și în sporirea încrederii alegătorilor. Registrul electronic al alegătorilor a eliminat posibilitățile de vot multiplu și a asigurat transmiterea imediată a rezultatelor preliminare. PNUD acordă asistență continuă specifică în ceea ce privește: dezvoltarea următoarei etape a Registrului de Stat al Alegătorilor, care se va baza pe interoperabilitatea registrelor populației și a adreselor prin intermediul sistemului M-connect; implementarea Legii privind finanțarea partidelor politice, cu scopul de a combate lupta împotriva corupției politice, precum și sporirea în continuare a accesului la vot, inclusiv prin oferirea informațiilor electorale alegătorilor și desfășurarea campaniilor ample de educație civică adresate persoanelor care votează pentru prima dată, femeilor din grupuri dezavantajate, persoanelor cu dizabilități și minorităților.

Reforma administrației publice

În comun cu alte entități ale Organizației Națiunilor Unite, PNUD se axează pe accelerarea reformelor complexe în administrația publică și în procesul de descentralizare, trecând de la formularea politicilor și a legislației la îmbunătățirea sistemelor și a capacităților pentru prestarea de o manieră eficientă și accesibilă a serviciilor publice. PNUD sprijină o administrație publică mai puternică, mai deschisă și mai transparentă la toate nivelurile, capabilă să presteze servicii în mod eficient și să asigure șanse egale tuturor oamenilor, cu un accent deosebit pe femei și pe cei vulnerabili. Vor fi în continuare consolidate parteneriatele cu Ministerul Afacerilor Interne și subdiviziunile sale, precum și cu Ministerul Apărării, pentru a implementa reformele sectoriale, având drep scop final asigurarea securității pentru femeile și bărbații din Republica Moldova.

Prevenirea corupției

PNUD a contribuit la consolidarea sistemului național de integritate și anticorupție și la elaborarea participativă a Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017 - 2020. Focusul din prezent al activității anticorupție vizează consolidarea capacităților și facilitarea implicării instituțiilor publice la nivel central și local, al sectorului privat și al organizațiilor societății civile în implementarea progresivă a Strategiei prin aplicarea eficientă și monitorizarea instrumentelor și standardelor naționale de integritate. Vor fi depuse eforturi concertate vizând în special tinerii bărbați și femei în vederea formării unei culturi de zero toleranță față de corupție, prin creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice cu privire la anticorupție și mijloacele de combatere a corupției, susținerea inițiativelor civice anticorupție și consolidarea sistemului de protecție a avertizorilor de integritate.

Descoperă

Se încarcă…
Se încarcă…
Se încarcă…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD