CE FACEM NOI?

Guvernare efectivă

Toate vocile trebuie ascultate

Încrederea scăzută în instituții, precum și rezultatele eterogene ale proceselor de implementare a politicilor de-a lungul anilor au pus în pericol probabilitatea implicării titularilor de drepturi în procesul de luare a deciziilor. Participarea grupurilor subreprezentate la consultări, în special la nivel local, rămâne redusă. Provocări rămân în domeniul asigurării finanțării pentru a asigura protecția socială a tuturor acelor persoane care au nevoie de sprijin, astfel încât nimeni să nu fie exclus. Migrația semnificativă și exodul de creiere au încetinit progresul de dezvoltare a Moldovei. Consolidarea guvernanței transparente, responsabile și incluzive necesită capacități sporite ale serviciului public și la nivel instituțional, și individual, iar procesul de bugetare să fie orientat spre realizarea Agendei de Dezvoltare Durabilă, precum și crearea de mecanisme de participare reală, astfel încât vocile și nevoile tuturor să fie auzite și luată în considerare.

Transparență. Eficiență. Participare

PNUD contribuie la crearea unui sistem de guvernare mai transparent, mai responsabil și mai incluziv, în care cetățenii pot participa la procesul de luare a deciziilor în țara lor. Activitățile noastre sunt orientate spre consolidarea cadrului legal, îmbunătățirea structurilor instituționale, abilitarea oamenilor și dezvoltarea competențelor care sprijină eforturile naționale de reducere a sărăciei, de protejare a mediului, de asigurare a accesului la justiție pentru toți, de protejare și promovare a drepturilor omului și de promovare a egalității de gen, dezvoltării umane și securității.

Proiecte și inițiative

Suport pentru reforma instituțiilor de aplicare a legii în Moldova
Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente
Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova
Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova

COTA DE GEN DE 40%

A FOST ADOPTATĂ

pentru a asigura faptul că femeile nu trebuie se confruntă cu rezistența plafonului de sticlă atunci când avansează în poziţie în cadrul partidelor politice și că acestea au șanse egale de a fi reprezentate în guverne și legislaturi.

Descoperă

Se încarcă…
Se încarcă…
Se încarcă…
Se încarcă…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD