CE FACEM NOI?

Impact al dezvoltării

Accelerând dezvoltarea

Din 2014, PNUD Moldova gestionează MiLab, unitate analitică și spațiu de experimentare care are mandatul de a inova și promova experimente colaborative în cadrul Guvernului, în cooperare cu sectorul privat, pe intern la PNUD Moldova, precum și în colaborare cu partenerii externi.

MiLab este conectat la inițiativa  „next generation PNUD”, care are ca scop crearea unei rețele globale a Laboratoarelor de accelerare a ODD-urilor, care va consolida capacitatea echipelor de țară ale PNUD de a testa soluții și parteneriate locale, accelerând astfel implementarea ODD-urilor în aceste țări.

MiLab se concentrează pe patru domenii interconectate de experimentare:

 • noi dovezi/ date pentru ODD-uri și experimentare comportamentală;
 • reproiectarea serviciilor publice și evaluarea impactului;
 • mobilizarea finanțării pentru ODD-uri și implicarea sectorului privat;
 • experimentarea la nivel de orașe.

Ne propunem să generăm și să testăm soluții durabile sau să le adaptăm pe cele existente pentru a contribui într-o manieră măsurabilă la dezvoltarea durabilă.

Misiunea MiLab este de a:

 • Sprijini schimbările transformative în cultura organizațională și inovațională în sectoarele public și privat;
 • Implica toți participanții în vederea realizării accelerate a Agendei de Dezvoltare Durabilă și a țintelor naționale;  
 • Sprijini rețeaua globală a Laboratoarelor de accelerare, în special în domeniile de colectare a noilor tipuri de date pentru ODD-uri;
 • Conceptualiza și efectua experimente inovatoare specifice legate de ODD-urile naționalizate;
 • Evalua impactul și sprijinul strategic pentru extinderea experimentelor de succes.

Domenii de intervenții ale MiLab:

 • Reproiectarea serviciului public;
 • Consum responsabil de energie și plastic;
 • Ocuparea durabilă a forței de muncă;
 • Date pentru dezvoltare;
 • Implicarea sectorului privat pentru ODD-uri;
 • Sănătate publică.

Descoperă

Se încarcă…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD