CE FACEM NOI?

Impact al dezvoltării

Promovăm inovația pentru un Chișinău durabil

PNUD Moldova a sprijinit crearea Green City Lab, primul laborator urban de inovații în sfera serviciilor locale, care va ghida transformarea municipiului Chișinău și a altor centre urbane în orașe europene moderne verzi și inteligente, unde calitatea vieții locuitorilor este în prim plan, de rând cu oportunitățile pentru creșterea economică durabilă.

Green City Lab este o platformă de proiecte inovative în sectoare precum: mobilitatea electrică, digitalizarea, energia regenerabilă și eficiența energetică, planificarea urbană inteligentă, managementul deșeurilor, mobilitatea urbană.

Misiunea noastră este de a genera soluții complexe și inovative ca răspuns la provocările urbanizării. Noi promovăm dezvoltarea urbană inteligentă centrată pe confortul oamenilor ce asigură protecția mediului ambiant și reduce volumul emisiilor de CO2.

Misiunea Green City Lab este următoarea:

  • A deveni o platformă de expertiză și cooperare în sector;
  • A fi sursă de inovații și expertiză în dezvoltarea orașelor cu emisii reduse de carbon;
  • A oferi oportunități pentru dezvoltarea economică durabilă a Chișinăului și a altor centre urbane din țară;
  • A îmbunătăți calitatea serviciilor municipale prestate cetățenilor;  
  • A deveni centru urban de instruire/educare în planificarea urbană, eficiența energetică și protecția mediului ambiant.

Sectoarele de intervenții ale Green City Lab:

  • Planificarea mobilității urbane, utilizarea integrată și participativă a spaţiului urban;
  • Eficiența energetică în clădiri și utilizarea surselor de energie regenerabilă;
  • Managementul eficient al deșeurilor;
  • Mobilitatea cu emisii reduse de poluanți;
  • Protecția mediului ambiant.

Află mai multe despre inițiativele Green City Lab la www.greencity.md.

Descoperă

Se încarcă…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD