Cum contribuie PNUD Moldova la răspunsul la COVID-19

Pe măsură ce Moldova luptă cu pandemia în evoluție și efectele acesteia, ne îndreptăm atenția spre dimensiunile emergente ale dezvoltării, care sunt atât de interconectate: economia, guvernarea și mediul.

PNUD Moldova susține autoritățile pentru a-și canaliza eforturile de abordare a crizei spre măsuri de recuperare, cu o viziune pentru anul 2030. Criza oferă oportunitatea de a regândi dezvoltarea, care poate fi mai durabilă și mai incluzivă.

PNUD Moldova întreprinde acțiuni de amploare și rapide pentru a sprijini guvernul și comunitățile, abordând criza de o manieră incluzivă și multisectorială și susținând eforturile de evaluare a impactului pandemiei. 

Aflați mai multe despre cum abordăm răspunsul la COVID-19 și calea de recuperare, pentru a maximiza schimbările pozitive pentru oameni și planetă.

Guvernarea

Criza COVID-19 a arătat importanța critică a sistemelor și instituțiilor de guvernare eficiente și receptive.

Acest domeniu de activitate este mai important ca niciodată, întrucât guvernul (atât la nivel central, cât și la cel local) se află sub presiunea de a naviga în criză și incertitudine, de a furniza servicii digitalizate, de a asigura acces la informații și protecție socială și de a funcționa în mod transparent, responsabil și eficient. Guvernul și societatea civilă vor trebui să lucreze împreună pentru a promova coeziunea socială și egalitatea de gen, în același timp respectând drepturile omului și statul de drept.

Află mai multe

Protecția socială

Economia R. Moldova a fost luată pe nepregătite de pandemia de COVID-19. Măsurile luate pentru a combate răspândirea pandemiei au avut un impact socio-economic accentuat și au aprofundat și mai mult inegalitățile preexistente.

Caracterul global al pandemiei a afectat rețelele de producție, lanțurile de aprovizionare și valorice și a restrâns substanțial activitatea în sectoare precum agricultura, transportul, turismul și ospitalitatea, comerțul cu ridicata și cu amănuntul, industria. Întreprinderile mici și mijlocii se confruntă cu provocări de adaptare la noile modele de afaceri care necesită noi abilități și implică lucru la distanță, metode digitale și procese on-line.

Ca răspuns imediat, PNUD sprijină R. Moldova în distribuția informațiilor esențiale despre noul coronavirus și în oferirea mijloacelor de protecție personală pentru cei mai vulnerabili, inclusiv vârstnicii, minoritățile și persoanele cu dizabilități.

În prezent, cercetăm amploarea impactului socio-economic al COVID-19 asupra gospodăriilor, întreprinderilor și comunităților.

Află mai multe

Economia verde

Avem oportunitatea unui viitor mai prietenos mediului, mai durabil și mai rezilient. Pentru aceasta, trebuie să investim în locuri de muncă ecologice, nu să salvăm industriile poluante, să punem capăt subvențiilor pentru combustibili fosili și să integrăm clima în toate deciziile financiare și de politici.

Lucrăm cu guvernul, comunitățile locale, societatea civilă și sectorul privat la elaborarea planurilor de răspuns la pandemie și recuperare după COVID-19 care să integreze energia regenerabilă, afacerile durabile, planificarea urbană verde și locurile de muncă și mijloacele de trai durabile și ecologice.

Află mai multe

Transformarea digitală

Transformarea digitală este deja o realitate în Moldova. Țara a început să transfere pe online prestarea serviciilor juridice, sociale și publice. Anticipăm că digitalizarea accelerată va crea noi modele de afaceri și oportunități pentru un salt digital în industriile tradiționale și în guvernare.

Sprijinim țara pentru a furniza servicii la distanță și pentru a crea platforme digitale pentru servicii sociale și de comerț electronic.

Află mai multe

Sănătatea

Odată cu izbucnirea pandemiei, PNUD Moldova a ajutat la achiziționarea imediată a produselor medicale esențiale, precum echipamente individuale de protecție, ventilatoare și termometre, pentru lucrătorii medicali, poliție și angajații din sectorul de securitate, dar și pentru cetățeni.

Pe lângă povara acută pe care COVID-19 o pune asupra sistemului de sănătate, multe grupuri ale populației se confruntă cu o lipsă de acces la serviciile de sănătate esențiale, de rutină, din cauza efectelor perturbatoare ale restricțiilor, distanțării fizice și limitărilor de mobilitate impuse ca răspuns la COVID-19. Prin urmare, PNUD va coopera cu agențiile ONU și partenerii naționali în asigurarea unui mediu care să permită digitalizarea asistenței medicale, inclusiv telemedicina pentru serviciile esențiale de sănătate.

Află mai multe

Egalitatea de gen

Experiența epidemiilor din trecut arată că inegalitățile în bază de gen determină modul în care sănătatea femeilor și bărbaților, egalitatea economică, securitatea și siguranța sunt afectate în timpul și după criză. Înțelegerea impactului diferențiat pe genuri al epidemiei este fundamentală pentru elaborarea unor politici și intervenții eficiente, echitabile, care nu exclud pe nimeni.

Femeile din Moldova se confruntă deja cu provocări disproporționate în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, care doar se vor agrava odată cu pandemia.

Având în vedere impactul de gen al pandemiei, este imperativ să se asigure participarea egală în contextul răspunsului la COVID-19. Este esențial ca politicile și deciziile – în guvern, parlament, societatea civilă și alte sectoare – să fie elaborate cu implicarea femeilor.

Află mai multe

Impactul socio-economic al crizei pandemice și recuperarea

PNUD este liderul socio-economic în cadrul sistemului ONU, coordonând recuperarea post-COVID-19 și implementează strategii de redresare socială și economică în țările din întreaga lume.

PNUD Moldova a evaluat impactul socio-economic al COVID-19, pentru a sprijini recuperarea grupurilor vulnerabile și a companiilor locale, trasând calea de urmat ca parte a unui răspuns socio-economic general al ONU.

Cu o prezență în 2/3 din teritoriu și parteneriatele sale cu entitățile ONU, partenerii de dezvoltare, sectorul privat și asociațiile de business, PNUD Moldova este bine poziționat să efectueze o astfel de evaluare, valorificând capacitățile sale de a derula programe de dezvoltare incluzivă și de a utiliza noi tipuri de date pentru a formula dovezile necesare. 

Evaluarea a fost efectuată cu expertiză națională și internațională, implicând membri ai Grupului de lucru privind impactul socio-economic al COVID-19, coordonat de PNUD în numele Echipei de țară a ONU și în parteneriat cu companii și asociații de afaceri. Grupul de lucru este format din entități ONU și parteneri de dezvoltare, fiind asigurată astfel o abordare sinergetică.

Concluziile și recomandările privind evaluarea impactului socio-economic au fost prezentate Guvernului și publicului pentru consultări și vor fi folosite pentru a elabora măsuri și programe de recuperare post-COVID-19, pentru a proteja progresele realizate până în prezent în realizarea ODD-urilor naționalizate.

Biroul Național de Statistică, cu sprijinul PNUD și al Băncii Mondiale, a inclus un modul suplimentar la Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice, dedicat impactului crizei COVID-19.

Documente-cheie

Planul de acțiuni pentru răspuns și redresare socio-economică COVID-19 al ONU Moldova (elaborat de ONU Moldova, PNUD fiind entitatea responsabilă de formulare și finalizare a documentului)    
Evaluarea impactulului socio-economic al COVID-19 în Republica Moldova (noiembrie 2020)    

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD