CE FACEM NOI?

Schimbare a climei,

mediu și energie

În Chișinău au fost amenajate 120 de puncte de colectare a deșeurilor electrice și electronice și au fost colectate peste 50 de tone de e-deșeuri

Activitatea noastră

Activitatea PNUD în domeniul schimbărilor climatice, mediului și al energiei variază de la acordarea sprijinului pentru elaborarea politicilor naționale și locale și a cadrelor juridice prietenoase mediului și sensibile la schimbările climatice până la pilotarea soluțiilor în teren, stimulând modernizarea sectoarelor respective, precum și transferul de tehnologii și alinierea la angajamentele asumate în cadrul celor 32 de convenții, protocoale și acorduri multilaterale de mediu la care Moldova este parte.

În timp ce principalii beneficiari ai politicilor și cadrelor juridice sunt autoritățile publice centrale și locale, prin proiectele demonstrative pilotate, PNUD vizează ONG-urile, comunitățile urbane și rurale și sectorul privat, pentru a le spori capacitățile de adaptare la schimbările climatice și atenuare, prin consolidarea capacității rezilienței climatice prin abilitarea femeilor în zonele rurale, educația climatică în școlile din Moldova, accesul la energie regenerabilă accesibilă și măsuri de eficiență energetică, reducerea riscurilor de dezastre și orașe inteligente prin prisma climei datorită soluțiilor inovatoare și noilor tehnologii.

Comunități durabile și rezistente la climă

PNUD va sprijini femeile din mediul rural să-și îmbunătățească accesul la activități alternative de generare a veniturilor, servicii de asistență și cunoștințe cu privire la cele mai bune și mai eficiente strategii climatice în gestionarea terenurilor forestiere și agricole pentru a spori rezistența climatică a comunității. În plus, educația climatică a fost diseminată în școlile din Moldova prin setul de instrumente Cutia Climatică, pentru a oferi copiilor între 7 și 14 ani cunoștințele necesare despre cum aceștia și familiile lor pot trăi un stil de viață prietenos mediului și climei.

Cooperarea privind schimbările climatice în cadrul Parteneriatului Estic

PNUD sprijină Moldova prin intermediul EU4Climate (finanțat de UE), în dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor legate de climă, în cooperare cu țările Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia și Ucraina). Obiectivul proiectului este de a sprijini dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor legate de climă de țările Parteneriatului Estic, care contribuie la reducerea emisiilor și dezvoltarea lor rezistentă, precum și la onorarea angajamentele lor, conform Acordului de la Paris privind schimbările climatice.

Adaptarea la schimbările climatice și managementul riscului de dezastre

În timp ce instituționalizarea mecanismelor de coordonare a adaptării la schimbările climatice, precum și a procesului de planificare a bugetului legat de climă este în curs de desfășurare cu sprijinul PNUD, au fost întreprinse o serie de eforturi pentru consolidarea capacităților Serviciului Hidrometeorologic de Stat de a activa în conformitate cu standardele UE Meteoalarm și de a presta servicii hidrologice de calitate. În același timp, cu ajutorul PNUD, a fost elaborată Strategia națională și Planul de acțiuni privind gestionarea riscurilor de dezastre. Aceasta acoperă întreg ciclul de gestionare a riscurilor de dezastre, cu accent pe prevenire și pregătire. La nivel local, soluțiile IT pilotatepentru prevenirea crizelor și alertele timpurii sporesc capacitatea instituțională a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență de a servi comunitățile locale. După pilotarea de PNUD a soluțiilor de adaptare la schimbările climatice în sectoarele apei și protecției civile, PNUD extinde aceste eforturi pentru creșterea rezistenței și a capacităților de adaptare ale comunităților rurale la schimbările climatice și dezastrele prin intermediul infrastructurilor îmbunătățite de stocare a apei și a măsurilor de reducere a riscurilor de dezastre. PNUD susține punerea în aplicare a soluțiilor inteligente prin prisma climatică de gestionare a apei pentru agricultură, gestionarea inundațiilor și prevenirea incendiilor, precum și extinderea echipelor de salvare/ combatere a incendiilor în comunități rurale selectate pentru a reduce vulnerabilitatea comunităților rurale la schimbările climatice și riscurile de dezastre.

Emisiile reduse și dezvoltarea urbană verde

PNUD a sprijinit Guvernul la elaborarea unei Strategii de Dezvoltare cu Emisii Reduse, care include o listă prioritară de acțiuni de atenuare adecvate la nivel național (NAMA). PNUD a contribuit, de asemenea, la consolidarea și instituționalizarea unui sistem național robust de inventariere a gazelor cu efect de seră și a mecanismelor de monitorizare, raportare și verificare asociate pentru NAMA. Guvernul Republicii Moldova este susținut la elaborarea și implementarea politicilor privind clima, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris privind schimbările climatice. Pentru a sprijini securitatea energetică a Moldovei, PNUD a finalizat o intervenție emblematică, finanțată de UE, care promovează utilizarea biomasei provenite din deșeuri agricole și a energiei solare, combinând astfel beneficiile sociale și de mediu ale încălzirii îmbunătățite în clădirile publice și gospodării, de care au beneficiat aproximativ 199.000 de persoane. Programul a contribuit, de asemenea, la reducerea emisiilor de CO2 cu 70.000 tone/an. Alte 200.000 de tone de CO2eq vor fi reduse prin pilotarea unor proiecte demonstrative în sectoarele eficienței energetice a clădirilor, transportului și deșeurilor. Pentru a sprijini municipalitatea din Chișinău în abordarea problemelor urbane în creștere, proiectul „Orașe verzi durabile” și Green City Lab, vor cataliza investițiile în orașe ecologice din Republica Moldova, folosind o abordare holistică integrată de planificare urbană. Prin încurajarea inovației, a planificării participative și a parteneriatelor între o varietate de entități din sectorul public și privat, proiectul urmărește să sprijine utilizarea terenului urban și planificarea mobilității, eficiența energetică a clădirilor rezidențiale și utilizarea energiei regenerabile, mobilitatea redusă de carbon și gestionarea eficientă a deșeurilor în municipiul Chișinău.

Descoperă

Se încarcă…
Se încarcă…
Se încarcă…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD