CE FACEM NOI?

Schimbare a climei,

mediu și energie

Foto: ILO Moldova

Activitatea noastră

Activitatea PNUD în domeniul schimbărilor climatice, mediului și al energiei variază de la acordarea sprijinului pentru elaborarea politicilor naționale și locale și a cadrelor juridice prietenoase mediului și sensibile la schimbările climatice până la pilotarea soluțiilor în teren, stimulând modernizarea sectoarelor respective, precum și transferul de tehnologii și alinierea la angajamentele asumate în cadrul celor 32 de convenții, protocoale și acorduri multilaterale de mediu la care Moldova este parte. În timp ce principalii beneficiari ai politicilor și cadrelor juridice sunt autoritățile publice centrale și locale, prin proiectele demonstrative pilotate, PNUD vizează ONG-urile, comunitățile urbane și rurale și sectorul privat, pentru a le spori capacitățile de adaptare la schimbările climatice și atenuare, accesul la energie regenerabilă accesibilă și la măsuri de eficiență energetică, reducerea riscurilor de dezastre, practicile agricole inteligente din punct de vedere al climei, gestionarea eficientă a fluxurilor prioritare de deșeuri și a substanțelor chimice, precum și participarea echitabilă în gestionarea resurselor naturale.

Adaptarea la schimbările climatice și gestionarea riscului de dezastre

În timp ce instituționalizarea mecanismelor de coordonare a adaptării la schimbările climatice, precum și a procesului de planificare a bugetului legat de climă este în curs de desfășurare cu sprijinul PNUD, au fost întreprinse o serie de eforturi pentru consolidarea capacităților Serviciului Hidrometeorologic de Stat de a activa în conformitate cu standardele UE Meteoalarm și de a presta servicii hidrologice de calitate. În același timp, cu ajutorul PNUD a fost elaborată Strategia națională și Planul de acțiuni privind gestionarea riscurilor de dezastre. Aceasta acoperă întreg ciclul de gestionare a riscurilor de dezastre, cu accent pe prevenire și pregătire. La nivel local, soluțiile IT pilotate pentru prevenirea crizelor și alertele timpurii sporesc capacitatea instituțională a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență de a servi comunitățile locale. PNUD pilotează soluții de adaptare la schimbările climatice în sectoarele apei și protecției civile, sprijinind consolidarea capacităților de adaptare ale comunităților rurale.

Emisiile reduse și dezvoltarea urbană verde

PNUD a sprijinit Guvernul la elaborarea unei Strategii de Dezvoltare cu Emisii Reduse, care include o listă prioritară de acțiuni de atenuare adecvate la nivel național (NAMA). PNUD a contribuit, de asemenea, la consolidarea și instituționalizarea unui sistem național robust de inventariere a gazelor cu efect de seră și a mecanismelor de monitorizare, raportare și verificare asociate pentru NAMA. Guvernul Republicii Moldova este susținut la elaborarea și implementarea politicilor privind clima, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris privind Schimbările Climatice. Pentru a sprijini securitatea energetică, PNUD a finalizat o intervenție emblematică, finanțată de UE, care promovează utilizarea biomasei provenite din deșeuri agricole și a energiei solare, combinând astfel beneficiile sociale și de mediu ale încălzirii îmbunătățite în clădirile publice și gospodării, de care au beneficiat aproximativ 199.000 de persoane. Programul a contribuit, de asemenea, la reducerea emisiilor de CO2 cu 70.000 tone/an. Alte 200.000 de tone de CO2eq vor fi reduse prin pilotarea unor proiecte demonstrative în sectoarele eficienței energetice a clădirilor, transportului și deșeurilor. Pentru a sprijini primăria Chișinău în abordarea problemelor urbane în creștere, va fi creat Green City Lab, un laborator inovațional care va contribui la mobilizarea resurselor pentru dezvoltarea urbană ecologică cu emisii reduse de carbon.       

Conservarea biodiversității

Se pune accent pe evaluarea economică a bunurilor și serviciilor ecosistemului, încurajând în același timp participarea femeilor și a grupurilor subreprezentate în luarea deciziilor cu privire la utilizarea acestor resurse biologice. Sperăm că atribuind o valoare naturii vom oferi argumentele economice necesare pentru decidenții politici de a investi în zonele protejate și conservarea biodiversității, generând în același timp surse alternative de existență îmbunătățite la nivel comunitar. Integrarea conservării biodiversității în practicile de utilizare a terenurilor și în planificarea teritorială este un alt aspect al intervențiilor PNUD care vizează sprijinirea autorităților publice locale în valorificarea potențialului economic al biodiversității în dezvoltarea locală.

Gestionarea substanțelor chimice și deșeurilor

PNUD și Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) sprijină Moldova la îndeplinirea angajamentelor sale internaționale conform Protocolului de la Montreal privind eliminarea treptată a substanțelor care diminuează stratul de ozon: fiind realizat obiectivul de reducere cu 10 procente a hidroclorofluorocarburilor (HCFC) până în 2015. PNUD contribuie la fortificarea capacități instituționale și tehnice pentru atingerea următorului obiectiv, cel de eliminare treptată a HCFC cu 35 procente până în 2020. Oportunitățile pentru sprijinirea operaționalizării principiului răspunderii extinse a producătorului pentru fluxurile electrice și electronice de deșeuri sunt explorate în conformitate cu abordarea economică circulară, precum și pentru materialele plastice și ambalaje. Pentru a spori protecția sănătății umane și a mediului, sunt pilotate practici de gestionare ecologică rațională a fluxurilor de deșeuri care conțin POP-uri, mercur antropogen și pentru deșeuri medicale.    

Descoperă

Producătorii agricoli înregistrați legal, asociațiile de fermieri sau reprezentanții mediului de…

Doi arbori solari ce generează energie electrică fotovoltaică sunt instalați în capitală. Lucrările…

Prima expediţie de automobile electrice a luat startul astăzi. 9 automobile de diferite mărci şi…

PNUD lansează un nou program de granturi pentru soluţii inovatoare de dezvoltare urbană modernă şi…

Marcând cea de-a zecea aniversare a Parteneriatului Estic, Uniunea Europeană și Programul Națiunilor…

Pe 23 aprilie 2019 a avut loc lansarea proiectului regional EU4Climate în Moldova. Inițiativa va…

La Vulcănești, după fiecare ploaie mai zdravănă, prin casele și grădinile oamenilor era prăpăd. Râul…

Energia soarelui și a biomasei aduce energie curată şi reduce facturile la încălzire și apa caldă la…

Zeci de tineri din Republica Moldova au elaborat în ultimii ani sisteme care oferă soluții ieftine…

Copiii și educatorii de la grădinița „Izvorașul” din satul Chetrosu, raionul Drochia, au spus adio…

… locul unde antena parabolică, imprimanta şi CD-urile uzate se transformă în dispozitive care…

Datorită sprijinului PNUD, în anul 2017, producția de fân în satul Copceac a fost de cca 13 tone/ha…

Această lucrare a fost elaborată pentru a servi la o mai bună evaluare economică a biodiversității…

Raportul ilustrat al Proiectului Energie și Biomasă prezintă rezultatele obținute de proiect pe…

Ghidul „Gender și biodiversitate” a fost elaborat pentru fortificarea capacității de conservare a…

Balanța energetică reflectă resursele energetice produse, pe de o parte și consumul acestora pe de…

Această ediție descrie cele mai relevante activități și rezultatele ale proiectului Energie și…

Ghidul turistic al raionului Ștefan Vodă este elaborat în cadrul proiectului "Integrarea…

PNUD În lume