PNUD

Despre noi

PNUD și sistemul ONU

PNUD rămâne dedicat să coopereze intens cu partenerii din cadrul sistemului ONU. Administratorul PNUD este vicepreședinte al Grupului ONU pentru Dezvoltare Durabilă (UNSDG), care reunește fondurile, programele, agențiile specializate, departamentele și birourile sistemului ONU care contribuie la dezvoltarea durabilă.

Sistemul ONU cuprinde toate organizațiile din sistemul Națiunilor Unite care desfăşoară activități operaționale pentru dezvoltare.  

Priorităţile Organizației Naţiunilor Unite în Republica Moldova sunt conturate în Cadrul de asistență pentru dezvoltare ONU-Moldova pentru 2018-2022. Elaborat în urma consultărilor extinse cu parteneri multipli din Guvern şi societatea civilă, Cadrul de asistență pentru dezvoltare sprijină priorităţile de dezvoltare ale Moldovei pe 4 domenii prioritare:

  1. Guvernarea, drepturile omului și egalitatea de gen
  2. Creșterea economică durabilă, incluzivă și echitabilă
  3. Durabilitatea și reziliența mediului înconjurător
  4. Dezvoltarea socială incluzivă și echitabilă
Accesați aici documentele strategice și rapoartele anuale ale ONU Moldova.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD