PNUD

Despre noi

Parteneriate

Parteneriatele sunt în centrul tuturor aspectelor activității noastre. Printre partenerii noștri se numără guvernele gazdă, donatorii, sistemul Organizației Națiunilor Unite, instituțiile financiare internaționale, agențiile bilaterale, municipalitățile, sectorul privat, fundațiile, societatea civilă și mass-media.

PNUD beneficiază de prezența sa globală în aproximativ 170 de țări pentru a reuni actori din diferite domenii de activitate pentru a împărtăși experiența, pentru a explora societățile mixte și pentru a dezvolta soluții pentru provocările de dezvoltare atât globale, cât și naționale. Analiza și experiența PNUD evidențiază unde intervențiile sale vor avea cel mai mare impact, asigurând în același timp că toate acțiunile sunt adaptate contextului fiecărei țări.

Implementarea noului program de țară pe cinci ani pentru perioada 2018-2022 se bazează pe continuarea parteneriatului solid cu Guvernul și autoritățile publice naționale. Mai multe proiecte PNUD sunt implementate la nivel național, sub îndrumarea Guvernului și în parteneriat cu autoritățile naționale relevante.

În colaborare cu autoritățile publice locale (APL-urile), PNUD asigură că toți membrii comunității, în special grupurile vulnerabile, participă la luarea deciziilor care le afectează viața și comunitățile lor.

Cooperăm cu Congresul Autorităților Publice Locale (CALM) și Academia de Administrare Publică pentru a consolida în continuare capacitățile autorităților publice locale.

PNUD cooperează cu organizațiile societății civile (OSC) de toate nivelurile pentru a sprijini oamenii în eforturile lor de a construi o viață mai bună. Parteneriatul cu OSC-urile are o importanță strategică, dat fiind rolul integrator al actorilor societății civile. Este tot mai evident că implicarea OSC-urilor este esențială pentru angajamentul național, responsabilitatea, buna guvernare, democratizarea cooperării pentru dezvoltare, calitatea și relevanța programelor oficiale de dezvoltare.

PNUD promovează cooperarea regională, urmărind transferul tehnologiei și competențelor, dincolo de împărtășirea cunoștințelor prin parteneriate durabile și despre rezultate concrete care schimbă viața oamenilor: realizările în promovarea inovațiilor, consolidarea încrederii și avansarea utilizării energiei regenerabile au fost deja comunicate pe larg prin rețelele PNUD. Noi parteneriate pentru dezvolatare au fost stabilite cu instituții prestigioase, precum Agenția Spațială Europeană. Cooperarea cu centrele internaționale de excelență în domeniul inovațiilor sociale și de evaluare a impactului (Nesta, MindLab, Behavioral Insights Team, FutureGov, etc.) va continua.

Sectorul privat poate aduce o contribuție importantă la dezvoltare prin încurajarea inovațiilor, asigurarea finanțării și promovarea spiritului antreprenorial. PNUD implică continuu sectorul privat la soluționarea problemelor publice prin inovații sociale.

Diversitatea donatorilor care contribuie la programele noastre, precum și resursele substanțiale direcționate prin programele PNUD, confirmă încă o dată votul de încredere al guvernului național și al comunității internaționale și locale în rolul și eficacitatea PNUD în domeniul dezvoltării durabile.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD