PNUD

Despre noi

PNUD în Moldova

Cine suntem  

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) este prezent în aproximativ 170 de țări și teritorii, inclusiv Republica Moldova, contribuind la eradicarea sărăciei, precum și la reducerea inegalităților și excluziunii.

Ajutăm țările să dezvolte politici, abilități de conducere, abilităţi de a stabili parteneriate, capacităţi instituţionale, să fie mai reziliente, pentru a susţine dezvoltarea prin rezultate concrete.

Ce facem  

PNUD în Moldova se ghidează de Programul său de Țară și de Cadrul de asistență pentru dezvoltare ONU-Moldova pentru 2018-2022, care vin să sprijine prioritățile Guvernului Republicii Moldova.

Într-un mediu care evoluează rapid, activitatea PNUD și a întregului sistem ONU este aliniată viziunii de dezvoltare a țării, Moldova 2030 și strategiilor sectoriale.

Programul de țară al PNUD în Moldova pentru anii 2018-2022 are trei domenii prioritare:

și trei domenii transversale:

Succesele noastre

În parteneriat cu alți parteneri de dezvoltare, PNUD a obținut rezultate transformative în domenii cum ar fi: consolidarea capacității instituțiilor publice din cele trei ramuri ale puterii; sprijinirea transparenței și incluziunii procesului electoral, promovarea inovațiilor și utilizarea acestora la dezvoltarea și elaborarea politicilor și la crearea și prestarea serviciilor; parteneriate cu sectorul privat pentru reducerea consumului de energie și plastic; implicarea migranților în dezvoltarea comunităților locale din toată țara, promovarea coeziunii sociale și consolidarea încrederii dincolo de divizarea din cauza conflictului. Modul de operare al PNUD în regiunea transnistreană a fost evaluat și apreciat de partenerii externi.

PNUD susține eforturile Guvernului de a naționaliza Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) și de a integra Agenda 2030 în cadrul național de dezvoltare. Cu sprijinul ONU, Guvernul Moldovei a evaluat progresul în realizarea ODD-urilor a prezentat prima sa Evaluare Națională Voluntară (ENV) în cadrul Forumului Politic de Nivel Înalt în iulie 2020.

Transparența și incluziunea alegerilor reprezintă un domeniu-cheie de asistență, de la datele dezagregate în timp real ale participării la vot și rezultatelor alegerilor, care au fost accesate de peste 2,7 milioane de utilizatori, la educația electorală incluzivă, de care beneficiază peste 1,7 milioane de persoane. Implementarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție, cu susținerea PNUD, are un impact pozitiv asupra indicatorului privind experiența corupției a diferitor categorii de populație.

Pentru a intensifica o cooperare transfrontalieră sigură și eficientă, inclusiv pentru a contribui la creșterea volumului comerțului și îmbunătățirea controlului asupra traficului ilegal de persoane și bunuri, au fost pilotate cu succes în Moldova, cu sprijinul UE-PNUD, principiile UE de gestionare integrată a frontierelor. Primul punct de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și Ucraina, gestionat în comun la Palanca, asigură condiții optime pentru trecerea frontierei, inclusiv pentru persoane cu dizabilități, solicitanți de azil, antreprenori și transportul de mărfuri. Procedurile de control la frontieră vor fi reduse la o durată de maximum 10 minute, iar capacitatea curentă de 600.000 de persoane pe an s-ar putea dubla, conform estimărilor.

PNUD promovează în mod continuu o creșterea incluzivă. PNUD sprijină un proces național de valorificare a procesului de migrație, cu accent pe reinventarea zonelor rurale și crearea de oportunități economice locale pentru comunități. Experiența inovatoare a PNUD de implicare a 10.000 de migranți în dezvoltarea comunităților locale din Moldova a fost extinsă la nivel național prin Programul guvernamental DAR 1 + 3. Platformele de cooperare între cele două maluri ale Nistrului generează soluții inovatoare comune la probleme persistente.

PNUD are rolul de catalizator pentru accelerarea acțiunilor climatice. Contribuția Națională Determinată îmbunătățită, actualizată cu sprijinul PNUD, a stabilit ținte mai ambițioase de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră - 70% față de 64% pentru scenariul necondiționat, 88% față de 78% pentru scenariul condiționat, până în anul 2030, față de 1990 - și încurajează o abordare holistică pentru dezvoltarea durabilă. Susținerea extinderii stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice la 70 de unități a crescut numărul de mașini electrice de la 250 la 600 în 2020. Vehiculele electrice înmatriculate în Moldova reduc emisiile de CO2 cu 1.200.000 kg anual.

Accesează aici pliantul corporativ al PNUD.

Date statistice despre Moldova

2,59 milioane

Populația cu reședință obișnuită excluzând regiunea transnistreană (2021). Sursa: Biroul Național de Statistică

33.800 km2

Suprafața. Sursa: Biroul Național de Statistică

0,750

Indicele Dezvoltării Umane (2019). Sursa: PNUD

25,2%

Rata sărăciei absolute (2020). Sursa: Biroul Național de Statistică

13,3%

Ponderea persoanelor cu venituri sub 5,5 USD pe zi, la PPC 2011 (2018). Sursa: Banca Mondială

38,8%

Rata totală de ocupare (2020). Sursa: Biroul Național de Statistică

4551,13 USD

PIB pe cap de locuitor (2020). Sursa: Banca Mondială

39,6%

Numărul de mandate deținute de femei în Parlament (2021). Sursa: Parlamentul Republicii Moldova

23,84%

% surselor regenerabile în consumul final de energie (2020). Sursa: Agenția pentru Eficiență Energetică

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD