Resurse

 

 

Publicații

Raport de evaluare intermediară a Strategiei naționale de dezvoltare MOLDOVA 2020

Raportul prezintă rezultatele exercițiului de evaluare și analiză a modului de implementare a Strategiei Naționale de Dezvoltare (SND) „Moldova 2020” – principalul document național de planificare strategică, elaborat de Guvern și adoptat  de Parlament în iulie 2012 pentru perioada de până în anul 2020.

În corespundere cu prevederile SND, Guvernul, cu suportul ONU Moldova, a inițiat procesul de evaluare a implementării SND pentru perioada 2012-2015. Obiectivele acestui exercițiu au fost de a stabili modul în care SND și-a exercitat funcția de document-central de planificare strategică pe dimensiunea de politici sectoriale și alocări bugetare, de a analiza impactul SND asupra domeniilor de politici prioritare prin prisma indicatorilor de monitorizare și evaluare prestabiliți, precum și de a stabili lecțiile învățate, toate în vederea elaborării unei noi strategii naționale de dezvoltare – „Moldova 2030”.

Descarcă >

Adaptarea Agendei 2030 de Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova

CoverADAPTAREA-AGENDEI-2030_ro_1iulie2017

În Republica Moldova adaptarea Agendei 2030 a început în rezultatul colaborării între Guvern, ONU Moldova, în calitate de partener de dezvoltare-cheie al Republicii Moldova, și Expert-Grup, care a oferit susținere analitică întregului proces. Sarcina a constat în identificarea obiectivelor relevante și prioritare pentru Republica Moldova, precum și adaptarea obiectivelor pentru a satisface specificul național (fără a afecta natura și spiritul țintelor ODD).

Descarcă >

Naționalizarea indicatorilor pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Cover_nationalizare_curbe_ro1iulie2017

Procesul de naționalizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) presupune nu doar integrarea acestora în cadrul strategic național, dar și crearea unui sistem de raportare și evaluare a progresului în atingerea fiecărei ținte relevante pentru Republica Moldova.

Descarcă >

Ghid privind naționalizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă

Cover_GHID-privind_curbe_ro_1iulie2017

Scopul ghidului este să ofere suport metodologic tuturor părților interesate, dar în special autorităților administrației publice centrale, pentru integrarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în sistemul național de planificare strategică, prin descrierea etapelor de planificare strategică, precum și a cadrului instituțional și normativ al acestuia.

Descarcă >

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD