Obiectivul 9: Industrie, inovație și infrastructură

 

Moldova este o țară mică cu o economie cu resurse insuficiente, iar potențialul său industrial rămâne nefolosit cu o cotă de doar 12% în PIB și ocupare (în anul 2015). În același timp, în conformitate cu Raportul Global al Competitivității 2016–2017, Moldova se clasează pe locul 132 în domeniul calității drumurilor și 110 cu privire la calitatea infrastructurii generale (din totalul de 138 de țări). În termeni de capacitate inovativă, Moldova se clasează pe locul 124, conform aceluiași raport.

Conform Obiectivului 9, țara trebuie să depună eforturi pentru a construi un sector industrial robust care ar securiza generarea locurilor de muncă de producere de o valoare adăugată și pe termen lung, creșterea economică și bunăstarea populației. Pentru a obține aceasta, Guvernul și partenerii săi trebuie să dezvolte o infrastructură fizică accesibilă și disponibilă, de încredere, durabilă și puternică în regiunile sale. Trebuie să fie create noi locuri de muncă în sectorul industrial și trebuie generată o producție industrială mai mare, inclusiv prin contribuția majorată a întreprinderilor de scară mică, eficiența utilizării resurselor, actualizarea tehnologică și inovație.  

Eforturile de dezvoltare descrise vor ținti industriile mici, care vor obține un acces mai mare la serviciile financiare, împreună cu cunoștințe, tehnologie și dezvoltare; populația rurală, care se va bucura de o  infrastructură accesibilă pentru dezvoltarea economică și bunăstarea sa, precum și femeile și bărbații care vor beneficia de oportunități de angajare create prin producere. De asemenea, costul de mediu va scădea din cauza utilizării mai reduse a resurselor naturale și emisiilor în sol, apă și aer din industrie.

 

  • Dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice în regiunile țării pentru a susține dezvoltarea economică și creșterea bunăstării populației, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru toți
  • Promovarea industrializării incluzive și durabile în scopul majorării, până în 2030, a ponderii sectorului industrial în ocupare și Produs Intern Brut până la nivele similare cu țările Europei Centrale și de Est
  • Creșterea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la serviciile financiare, inclusiv la credite accesibile, în vederea integrării acestora în lanțurile valorice și piețe externe
  • Până în 2030, modernizarea infrastructurii și reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor și adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, fiind luate măsuri în conformitate cu capacitățile respective
  • Fortificarea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor industriale, precum și încurajarea inovaților în vederea creşterii competitivității economiei naţionale şi a gradului de bunăstare a populaţiei
  • Creșterea semnificativă a accesului la tehnologii informaționale și comunicaționale și promovarea accesului universal la Internet până în 2020
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17
Obiectivele în acțiune
SDG 9 SDG 11

25 de bănci construite la imprimanta 3D vor fi instalate în această primăvară în Chișinău

25 de bănci din beton tipărite la imprimanta 3D vor fi instalate în această primăvară pe bulevardul Mircea cel Bătrân din Chișinău. Băncile sunt…

Mai mult ›

SDG 1 SDG 6 SDG 8 SDG 9 SDG 11 SDG 12

Moldoveni din întreaga lume au contribuit la crearea serviciilor publice îmbunătățite pentru 300.000 de persoane din 38 localități

Peste 10.000 de moldoveni plecați din localitățile de baștină au contribuit cu peste 257.000 de dolari pentru dezvoltarea comunităților respective. În…

Mai mult ›

SDG 7 SDG 9 SDG 11

Arbori solari care generează energie verde vor fi instalați în capitală

Arbori solari care generează energie electrică fotovoltaică vor fi instalați în 2019 în Chișinău. Chișinăuienii își vor putea încărca gratis…

Mai mult ›

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD