SDG 7
« »

Republica Moldova este o țară importatoare netă de energie. Volumul de gaz importat este de două ori mai mare decât cota tipică pentru statele europene, ceea ce face ca fiabilitatea aprovizionării și eficiența consumului energetic să fie două părți importante ale strategiei privind energia. Gospodăriile consumă jumătate din energia disponibilă, în comparație cu doar o pătrime în statele europene, toate fiind conectate la rețeaua de energie electrică și având acces fizic la energie. De asemenea, o mare parte din gospodării este conectată la rețeaua de gaz în regiunile urbane, dar indicatorul de conectare este mult mai mic în regiunile rurale. În pofida accesibilității fizice a infrastructurii, există o problemă cu accesibilitatea financiară a energiei, în special în perioada de iarnă. Din cauza veniturilor mici, în perioada rece a anului, multe gospodării recurg la surse mai tradiționale, dar mai puțin eficiente, surse de încălzire ca sobele pe lemne. Totuși, această oportunitate este în cea mai mare parte disponibilă în sate și orășele, pe când în gospodăriile din orașele mari se acumulează datorii la facturile pentru energia electrică. În conformitate cu analiza strategiei privind energia, în Chișinău în jur de 80% din gospodării se confruntă cu probleme la achitarea facturilor pentru energia electrică. În jur de 70-75% din capitalul productiv în sectorul energetic este fizic învechit, ceea ce rezultă într-un nivel înalt de pierderi energetice.

În pofida investițiilor în tehnologiile de economisire a energiei, consumul de energie se așteaptă să crească, în special din cauza activităților economice în agricultură, transport, construcții și industria alimentară. ODD 7 stabilește un număr mic dar important de priorități de dezvoltare în domeniul energetic. Accentul său principal este pus pe producerea durabilă și utilizarea energiei, precum și accesul echitabil la energia livrată în siguranță și folosită în mod eficient. Republica Moldova prevede crearea unui sector energetic competitiv și eficient ce va oferi tuturor consumătorilor resurse energetice de calitate, în termeni fiabili și accesibili, care va face față provocărilor de majorare a prețurilor la energie, dependenței de importurile de resurse energetice (a fi reduse din contul producerii energiei regenerabile), precum și impactului sectorului energetic asupra schimbărilor climatice. Deși viziunea strategică ține de realizarea în baza principiului competitivității și a pieței energetice liberalizate, este important de soluționat în mod adecvat problema emergentă a sărăciei energetice și a altor riscuri aferente.

OBIECTIVELE ÎN ACȚIUNE


 

Peste 5.000 de oameni din raionul Hânceşti au acces la energie regenerabilă datorită asistenţei Uniunii Europene

Opt sate din raionul Hânceşti şi-au conectat şcolile, grădiniţele, primăriile la sisteme de încălzire pe biomasă, înlocuind astfel încălzirea cu gaze sau cărbune. Două dintre aceste comunităţi au reuşit să-şi racordeze toate instituţiile publice la energia verde. MAI MULT >


 

„Povestea” energiei verzi continuă

Cei 270 de copii de grădiniţa „Povestea” din oraşul Nisporeni trăiesc o poveste. Ei au doldora apă caldă de la energia solară, iar iarna vor veni în încăperi încălzite cu energie din biomasă. MAI MULT >


 

Copiii de la Tabăra de Vară ENERGEL construiesc turbine eoliene din plastic uzat şi colectoare solare din folii de aluminiu

46 de elevi din mai multe raioane ale Republicii Moldova descoperă energia regenerabilă la Şcoala de Vară ENERGEL, în perioada 25 iunie – 5 iulie. Tinerii vin din comunităţile în care Proiectul Energie şi Biomasă a instalat, din fonduri europene, sisteme de încălzire pe biomasă. MAI MULT >

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD