SDG 6
« »

Accesul la apă curată și igienă este o precondiție pentru o viață sănătoasă. S-a estimat că în Republica Moldova aproximativ 15-20% din incidența de diaree acută și hepatita A, 22-25% din bolile gastrointestinale și 100% din incidența fluorozei dentare sunt cauzate de apă. Din cauza lipsei de investiții capitale și întreținerii slabe continue în ultimii 20 de ani, cel puțin o jumătate din infrastructura existentă a serviciilor de apă și canalizare are nevoie de reparații sau reabilitare semnificativă. Există probleme atât privind accesul la infrastructură, cât și privind calitatea și siguranța serviciilor prestate, în special în regiunile rurale. În orașe și orășele, doar 80% din rezidenți au acces la apa centralizată și doar 63% la servicii de canalizare. În sate, accesul la servicii este mult mai mic, de 50% și respectiv, 40%. Aproape 44% din populația țării nu are acces la apă potabilă curată. Autoritatea națională de salubrizare estimează că aproape 80% din fântâni, care adesea reprezintă sursa principală de apă în sate, nu întrunesc normele de siguranță din cauza factorilor naturali sau a factorilor provocați de om. Problema calității proaste a apei există și în sectorul gospodăriilor casnice, dar și în multe instituții publice. În conformitate cu Strategia națională de alimentare cu apă și sanitație, aproximativ 54% din probele de apă preluate din apa cu care sunt aprovizionate școlile depășesc concentrația maximă permisă a parametrilor chimici și sanitari, pe când 20% din probe nu satisfac parametrii de siguranță microbiologică.

ODD 6 naționalizat adoptă o abordare vastă, deoarece vizează toate aspectele critice în sectorul apei. Un aspect include aprovizionarea extinsă cu apă curată și accesibilă, și sanitație adecvată și echitabilă pentru toți (în special, rezidenții din regiunea rurală, femeile și persoanele în situație vulnerabilă).  Calitatea apei va fi îmbunătățită prin minimizarea poluării apei cauzată de procesele industriale, sporirea eficienței utilizării apei, reciclarea și reutilizarea sigură, precum și îmbunătățirea protecției și restabilirea ecosistemelor legate de apă (păduri, zone umede, râuri, acvifere și lacuri). Implicarea comunităților locale și regionale în gestionarea apei este de o importanță crucială atunci când ține de accesibilitatea economică (prin alocarea investițiilor adecvate) și justiția socială a rezidenților din regiunea rurală în comparație cu rezidenții din regiunea urbană mai favorizată. Deoarece rezervele proprii de apă ale țării sunt relativ mici, Moldova va prevedea implementarea în sectorul apei a proceselor de gestionare integrată mult mai durabilă. Pentru aceasta, cooperarea internațională cu cele două țări vecine este foarte importantă.

OBIECTIVELE ÎN ACȚIUNE


 

Localnicii și migranții aduc apă curată în satele din Moldova

Ecaterina Chiciuc are 60 de ani şi trăieşte în satul Slobozia Mare de când s-a măritat, la 20 de ani. MAI MULT >


 

30 000 de persoane din raionul Taraclia vor beneficia de acces la surse sigure de apă potabilă

Astăzi în orașele Taraclia și Tvardița au fost inaugurate stațiile publice de distribuire a apei potabile construite cu asistența financiară a Ambasadei Bulgariei în cadrul unui proiect realizat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). MAI MULT >


Foto: PNUD Moldova

Cultivarea rezistenței la schimbarea climei în Republica Moldova

Pentru Vasile Baciu, fermier din satul Sadaclia situat în sudul Republicii Moldova, cel mai bun lucru din anul 2015 a fost primirea unui grant oferit de proiectul sprijinit de Ministerul Federal al Agriculturii, Pădurilor, Mediului și Gospodăririi Apelor al Austriei și de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare pentru a procura echipament agricole modern și pentru a participa la instruiri privind practicile agricole reziliente la schimbarea climei. MAI MULT >

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD