SDG 4
« »

Dezvoltarea durabilă și creșterea economică se bazează pe un capital uman adecvat, care este asigurat prin educație. Deși în perioada de tranziție, investițiile publice relativ mari în educația moldovenească (în mediu mai mult de 7% din Produsul Intern Brut (PIB), ceea ce este mai mult decât nivelul Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OCED) a asigurat rate înalte de înmatriculare la diverse nivele de educație, Moldova încă se confruntă cu provocări semnificative, deoarece nu toți elevii sunt înmatriculați în învățământul obligatoriu, în special cei din păturile vulnerabile.   

Deși cea mai recentă evaluare a Programului internațional pentru evaluarea elevilor 2015 (PISA) arată o evoluție pozitivă în evaluarea studenților din Moldova (o majorare de 15 puncte la științe, +28 de puncte la citire și +23 de puncte la matematică, în comparație cu PISA 2009, fetele înregistrează o performanță mai bună ca băieții), calitatea învățământului și legătura cu necesitățile pieței muncii au scăzut. Prin urmare, numărul de tineri fără studii de specialitate crește, iar aptitudinile noilor absolvenți nu corespund așteptărilor angajatorilor, ceea ce rezultă într-o productivitate a muncii scăzută în țară și o creștere economică slabă.

În Moldova, Obiectivul 4 prevede realizarea educației incluzive și universale, dar și pregătirea tinerilor și adulților pentru o încadrare mai bună pe piața muncii. Țintele Obiectivului au scopul să majoreze accesul la educație pentru toți, inclusiv grupurile vulnerabile, ca persoanele cu dizabilități, precum și să ofere o educație de calitate la fiecare nivel: de la dezvoltarea timpurie a copilului până la învățământul superior. Este important ca Agenda să prevadă nu doar rolul celor noi intrați pe piața muncii, dar și a celor cu abilități învechite sau fără abilități în contextul necesităților schimbătoare ale economiei moldovenești. De asemenea, valorile importante pentru societate ca dezvoltarea durabilă și stilul de viață durabil, drepturile omului, egalitatea de gen, o economie verde, promovarea culturii pentru pace și non-violență, cetățenia globală și aprecierea diversității culturale vor fi promovate prin includerea acestora în programul de studii. Una din provocări, care la fel urmează a fi abordată, este asigurarea instituțiilor de învățământ cu medii sigure, non-violente, incluzive și efective de învățământ pentru copii, copii cu dizabilități și fără discriminare pe bază de gen. 

OBIECTIVELE ÎN ACȚIUNE


 

PNUD Moldova lansează primul observator de competențe centrat pe tineri pentru a spori rata ocupării

PNUD Moldova și Institutul Național de Cercetări Economice lansează primul Observator de competențe, centrat pe tineri și pe implicarea lor activă. Laboratorul inovațional va efectua cercetări și experimente cu privire la ajustarea competențelor cu cerințele pieței muncii, sub-utilizarea competențelor și capacitatea sporită de angajare pentru tinerele femei și bărbați. MAI MULT >


 

Datorită UE, elevii din satul Proteagailovca, stânga Nistrului, vor merge cu drag la lecția de sport

Sportul va deveni în curând mai atractiv pentru copiii din satul Proteagailovca, stânga Nistrului. Datorită fondurilor europene, sala de sport a școlii din localitate este reparată pentru prima dată în aproape 60 de ani de la darea în exploatare. Proiectul, cu un buget de peste 134 mii de euro, se realizează în cadrul Programului finanțat de Uniunea Europeană „Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD. MAI MULT >


Foto: PNUD Moldova

Suport european: Complex educațional-sportiv pentru tinerii din Varnița și Bender

Teren de sport pentru handbal, tenis, volei și baschet, pavilioane sportive dotate cu echipament, un centru de zi renovat și teren de joacă pentru grădiniță. Toate acestea au fost posibile datorită sprijinului acordat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului de consolidare a încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. MAI MULT >

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD