Obiectivul 4: Educație de calitate

 

Dezvoltarea durabilă și creșterea economică se bazează pe un capital uman adecvat, care este asigurat prin educație. Deși în perioada de tranziție, investițiile publice relativ mari în educația moldovenească (în mediu mai mult de 7% din Produsul Intern Brut (PIB), ceea ce este mai mult decât nivelul Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OCED) a asigurat rate înalte de înmatriculare la diverse nivele de educație, Moldova încă se confruntă cu provocări semnificative, deoarece nu toți elevii sunt înmatriculați în învățământul obligatoriu, în special cei din păturile vulnerabile.   

Deși cea mai recentă evaluare a Programului internațional pentru evaluarea elevilor 2015 (PISA) arată o evoluție pozitivă în evaluarea studenților din Moldova (o majorare de 15 puncte la științe, +28 de puncte la citire și +23 de puncte la matematică, în comparație cu PISA 2009, fetele înregistrează o performanță mai bună ca băieții), calitatea învățământului și legătura cu necesitățile pieței muncii au scăzut. Prin urmare, numărul de tineri fără studii de specialitate crește, iar aptitudinile noilor absolvenți nu corespund așteptărilor angajatorilor, ceea ce rezultă într-o productivitate a muncii scăzută în țară și o creștere economică slabă.

În Moldova, Obiectivul 4 prevede realizarea educației incluzive și universale, dar și pregătirea tinerilor și adulților pentru o încadrare mai bună pe piața muncii. Țintele Obiectivului au scopul să majoreze accesul la educație pentru toți, inclusiv grupurile vulnerabile, ca persoanele cu dizabilități, precum și să ofere o educație de calitate la fiecare nivel: de la dezvoltarea timpurie a copilului până la învățământul superior. Este important ca Agenda să prevadă nu doar rolul celor noi intrați pe piața muncii, dar și a celor cu abilități învechite sau fără abilități în contextul necesităților schimbătoare ale economiei moldovenești. De asemenea, valorile importante pentru societate ca dezvoltarea durabilă și stilul de viață durabil, drepturile omului, egalitatea de gen, o economie verde, promovarea culturii pentru pace și non-violență, cetățenia globală și aprecierea diversității culturale vor fi promovate prin includerea acestora în programul de studii. Una din provocări, care la fel urmează a fi abordată, este asigurarea instituțiilor de învățământ cu medii sigure, non-violente, incluzive și efective de învățământ pentru copii, copii cu dizabilități și fără discriminare pe bază de gen. 

 

  • Până în 2030, asigurarea faptului că toate fetele și băieții absolvesc învățământul primar și secundar gratuit, echitabil și calitativ, care să conducă la rezultate relevante și eficiente ale învățării
  • Până în 2030, asigurarea faptului că toate fetele și băieții au acces la dezvoltarea timpurie de calitate, îngrijire și educația preșcolară, astfel încât să fie pregătiți pentru învățământul primar
  • Până în 2030, creșterea înrolării în învățământul profesional tehnic și superior accesibil și calitativ
  • Până în 2030, creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți cu competențe relevante pentru piața muncii
  • Până în 2030, asigurarea accesului egal la toate nivelurile de învățământ și formare profesională a persoanelor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități și copiilor în situații vulnerabile
  • Până în 2030, asigurarea că toți elevii/studenții obțin cunoștințe și competențe necesare pentru promovarea dezvoltării durabile, stilurilor de viață durabile, protecției mediului, drepturilor omului, egalității de gen, a culturii păcii și non-violenței, cetățeniei globale și aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă
  • Construirea și modernizarea infrastructurii în instituțiile de învățământ astfel încât să corespundă necesităților copiilor, fetelor și băieților și persoanelor cu dizabilități și oferirea unui mediu de învățământ sigur, non-violent și incluziv pentru toți
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17
Obiectivele în acțiune
SDG 4 SDG 8

În Moldova, procesul de căutare a unui loc de muncă începe cu o atitudine proactivă

În timp ce în Republica Moldova rata șomajului este de 3%, potrivit datelor oficiale (Biroul Național de Statistică, 2018), incertitudinile câștigă…

Mai mult ›

SDG 4 SDG 16

Sute de femei, bărbați şi copii din Leova, instruiţi să semnaleze cazurile de corupţie

Mai mulţi locuitori din raionul Leova au fost instruiţi cum să prevină şi să semnaleze cazurile de corupţie în cadrul campaniei „O zi anticorupţie în…

Mai mult ›

SDG 4 SDG 16

Tinerii voluntari vor promova mesaje anticorupţie în instituţiile de învăţământ din ţară

16 tineri şi tinere din diferite localităţi ale Moldovei, voluntari ai Centrului Naţional Anticorupţie, şi-au propus să contribuie la prevenirea…

Mai mult ›

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD