Obiectivul 3: Sănătate și stare de bine

O populație sănătoasă este condiția necesară pentru un capital uman productiv și prin urmare, pentru dezvoltarea social-economică a țării. Moldova a înregistrat un progres semnificativ în ce privește reducerea ratei mortalității materne și în special, a ratei mortalității nou-născuților și copiilor sub vârsta de cinci ani în ultimul deceniu, cu toate că, acestea încă fluctuează. Cu toate acestea, Moldova se confruntă în prezent cu provocări semnificative legate de incidența majorată a bolilor transmisibile și ne-transmisibile. Acoperirea universală cu servicii de sănătate nu este asigurată, ceea ce reprezintă o barieră importantă pentru progresul continuu și mai bun în regiune. În prezent, peste 85% din populație este acoperită de asigurarea obligatorie de asistență medicală. Prin urmare, pe de o parte, populația nu are acces deplin la servicii de sănătate, iar pe de altă parte, resursele disponibile pentru serviciile de sănătate garantate sunt limitate. Prin urmare, echipamentul și procedurile medicale învechite folosite de multe instituții medicale nu permit un tratament adecvat al bolilor netransmisibile, cum ar fi cancerul, diabetul zaharat, etc. În același timp, nivelul de informații diseminate populației și serviciile inadecvate oferite pacienților (în cazul tuberculozei și HIV) determină răspândirea continuă a unor boli transmisibile.

În Moldova, Obiectivul 3 de pe Agenda 2030 are scopul să reducă riscurile legate de sănătate prin oferirea accesului mai larg la serviciile de sănătate, inclusiv accesul la serviciile de bază de calitate și un acces mai larg la medicamente și vaccinuri sigure, efective, de calitate și accesibile. De asemenea, Agenda prevede eforturi de oferire a informației și educației cu privire la problemele de sănătate, cum ar fi stilul de viață sănătos, promovarea sănătății mintale și a serviciilor medicale în domeniul sănătății sexual-reproductive. În această privință, Obiectivul susține confidențialitatea mai mare între pacient și doctor și eliminarea barierelor existente cu privire la accesul la serviciile medicale în domeniul sănătății sexual-reproductive. În general, agenda privind sănătatea nu este unica responsabilitate a instituțiilor medicale, fiind nevoie de o colaborare mai vastă cu alți parteneri relevanți pentru a reduce poluarea, asigurarea siguranței alimentare și instituirea controlului cu privire la abuzul de substanțe, ceea ce va reduce presiunile asupra sistemului de sănătate.

 • Până în 2030, reducerea ratei  mortalității materne la mai puțin de 13,3 cazuri la 100.000 de născuți-vii
 • Până în 2030, eliminarea deceselor care pot fi prevenite pentru nou-născuți și copii până la 5 ani, reducerea mortalității neonatale la 6 decese la 1.000 nou-născuți-vii si a copiilor până la 5 ani la 10 la 1.000 nou-născuți-vii
 • Până în 2030, reducerea transmiterii HIV şi infecţiilor cu transmitere sexuală, în special în populaţiile cheie, precum şi a mortalităţii asociate cu HIV
 • Până în 2030 reducerea poverii tuberculozei, combaterea hepatitei, bolilor condiționate de apă și a altor boli transmisibile
 • Până în 2030, reducerea cu 30% a mortalității premature cauzate de boli netransmisibile prin prevenire și tratare
 • Promovarea sănătății mintale și a bunăstării populației
 • Fortificarea prevenirii și tratamentului abuzului de droguri și substanțe narcotice, precum și consumului de alcool
 • Până în 2030, reducerea cu 50% a numărului de decese si leziuni datorate accidentelor rutiere
 • Până în 2030, asigurarea accesului universal la serviciile de sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv pentru planificare familiei, informare și educație
 • Asigurarea accesului universal la servicii de sănătate, inclusiv protecția riscurilor financiare, accesul la servicii esențiale de sănătate calitative și accesul la medicamente de bază și vaccinuri sigure, eficiente, calitative și la prețuri accesibile pentru toți
 • Până în 2030, reducerea mortalității și morbidității provocate de produsele chimice periculoase și poluarea și contaminarea aerului și apei
 • Creșterea și eficientizarea finanțării sistemului de sănătate și recrutare, dezvoltare, instruire și menținere a personalului medical
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17
Obiectivele în acțiune
SDG 3 SDG 16

Tehnologiile moderne au luat locul vechilor utilaje medicale în Serviciul medical al MAI

Peste 11.000 de polițiști aflaţi în exerciţiul funcţiunii beneficiază de condiții mai bune de tratament și de profilaxie a maladiilor, după ce…

Mai mult ›

SDG 3 SDG 11

Un Centru de Instruiri Medicale a fost deschis la Tiraspol

Medicii pediatri și obstetricieni din stânga Nistrului își vor perfecționa abilitățile profesionale prin exerciții de simulări pe manechine medicale.

Mai mult ›

SDG 3 SDG 6 SDG 11 SDG 14 SDG 15

Reabilitarea albiei râului, la Vulcănești

La Vulcănești, după fiecare ploaie mai zdravănă, prin casele și grădinile oamenilor era prăpăd. Râul Cahul, care traversează orașul, se umfla, iar în…

Mai mult ›

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD