SDG 16
« »

Guvernarea eficientă este o precondiție importantă pentru implementarea unei reforme sectoriale și realizarea angajamentelor importante în baza ODD. Totuși, autoritățile publice moldovenești se confruntă cu o situație dificilă, deoarece serviciul public nu este întotdeauna atractiv și nu oferă motivație profesioniștilor onești și eficiențil – ceea ce rezultă în fluctuația mare a personalului și pierderea memoriei instituționale și a capacităților personalului, funcții suprapuse și responsabilități care nu întotdeauna sunt acoperite de personal. Administrația publică nu este evaluată periodic pentru a determina eficiența și utilizarea banilor publici. Cadrul de reglementare cu privire la organizarea administrației publice este încă fragmentat și inconsistent. Procesul decizional nu este totalmente participativ sau nu răspunde la necesitățile cetățenilor, nu este suficient de transparent și bazat pe dovezi. Axarea pe nevoile persoanelor nevoiașe și vulnerabile nu este întotdeauna prezentă în procesul de elaborare a politicilor.

În schimb, aceste provocări de guvernare sunt reflectate într-o supremație precară a legii, acces redus la justiție (ceea ce este considerat inefectiv și non-receptiv față de deținătorii de drepturi), corupție profundă și violență împotriva femeilor și copiilor. Încrederea publică în justiție scade, în timp ce Guvernul Republicii Moldova este în mod frecvent condamnat la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, unde în ultimii 18 ani, Moldova a pierdut mai mult de 300 de procese și a achitat compensații în valoare de 16 milioane de euro. Indicele de Percepție a Corupției 2015 pentru Moldova indică o problemă majoră în țară, cu percepții de corupție majoră în sectorul public. Infracțiunile înregistrate care se referă la violența în familie s-au majorat de 30 de ori în ultimii cinci ani. Una din patru femei (27%) cu vârstă peste 15 ani a fost supusă cel puțin o dată unui tip de violență în familie pe parcursul ultimilor 12 luni, iar jumătate din copii au fost supuși violenței cel puțin o dată în viața lor. Înregistrarea nașterilor rămâne o problemă pentru copiii migranților și a romilor.  

Recunoscând importanța guvernării în dezvoltarea durabilă, Obiectivul 16 din Agenda 2030 în Moldova are scopul să dezvolte instituții eficiente, responsabile și transparente la toate nivelele, care vor asigura un proces decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ în dezvoltarea politicilor publice și utilizarea banilor publici. Accesul egal la datele și informațiile publice este considerat un activ și un instrument pentru oameni în acest proces. Cuplat cu principiile bunei guvernări, un accent important se va pune pe reducerea tuturor formelor de violență, în special violența în familie și violența sexuală, precum și eliminarea și combaterea abuzului, traficului și violenței împotriva copiilor. Promovarea supremației legii și a accesului egal la justiția incoruptibilă pentru toate femeile, bărbații și copiii trebuie să rezulte în reducerea corupției în toate formele sale și reducerea fluxurilor financiare ilicite, precum și combaterea tuturor formelor de crimă organizată.

OBIECTIVELE ÎN ACȚIUNE


Expoziţia de caricaturi cu genericul ”Așa NU” realizate la comanda PNUD Moldova de către vestitul caricaturist, Alex Dimitrov

Cum putem curma corupția în Moldova după "jaful secolului"

După "jaful secolului" din Republica Moldova, când un miliard de dolari, sumă echivalentă cu 12% din PIB-ul țării, a dispărut fără nicio urmă, corupția a devenit o stare de urgență în această fostă republică sovietică. MAI MULT >


Foto: PNUD Moldova

E timpul pentru implicare: fiecare al treilea moldovean nu își cunoaște drepturile sau obligațiile de cetățean

Fiecare al treilea moldovean nu poate numi un drept sau o obligație a cetățeanului. 34% dintre moldoveni au dificultăți în a răspunde la întrebarea care este singura sursă a puterii în stat și cine este purtătorul suveranității. Doar o treime dintre moldoveni cunosc răspunsul – poporul. MAI MULT >


Mai mulți jurnaliști din Republica Moldova. Foto: PNUD Moldova / Mircea Zatușevschi

Află cum putem revigora jurnalismul de investigație în Republica Moldova

Infracțiunile de corupție rămân de multe ori nedescoperite; jurnaliștii de investigație adesea se expun pericolelor atunci când încearcă să scoată la iveală infracțiuni de acest tip. MAI MULT >

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD