SDG 15
« »

ODD 15 țintește ecosistemele ce sunt extrem de relevante pentru Republica Moldova, inclusiv pădurile și solul. Cota regiunilor împădurite din teritoriul total al țării – aproximativ 11% - este neobișnuit de mică în comparație cu ratele continentale (aproximativ 40%) și este sub limita critică de 15% necesară pentru asigurarea unui nivel minim de servicii de mediu bazate pe silvicultură. Schimbările climatice aduc provocări semnificative dezvoltării durabile a ecosistemelor bazate pe păduri; totuși, provocările produse de om sunt mult mai semnificative. Degradarea solului este o altă provocare care afectează productivitatea sectorului agricol. Timp de mai multe decenii, Moldova experimentează o deșertificare lentă din cauza investițiilor insuficiente în restabilirea terenurilor degradate. În prezent, peste 860.000 de hectare de pământ (mai mult de 40% de pământ agricol din țară) sunt expuse eroziunii de diverse grade. Aceasta cauzează o scădere semnificativă a producției agricole. Pierderile economice directe din cauza recoltelor reduse se estimează la 220 milioane dolari SUA. Impactul indirect al eroziunii rezultă în înnămolirea corpurilor de apă, aducând pagube lucrărilor hidrotehnice și cauzând poluarea apelor curgătoare și a corpurilor de apă cu nitrați și pesticide.

Atât la nivel global, cât și național, ODD 15 pune accentul pe utilizarea durabilă (inclusiv restabilirea) resurselor de pământ și prevenirea degradării solului, protejarea ecosistemelor de apă proaspătă din țară, conservarea, reabilitarea pădurilor (inclusiv prin majorarea împăduririi și reîmpăduririi), conservarea biodiversității, eliminarea braconajului și integrarea valorilor biodiversității și ecosistemelor în politicile de la toate nivelele. Moldova a adoptat multe strategii în acest domeniu, având provocarea de a adopta o abordare cât mai integrată și să securizeze resursele financiare necesare pentru restaurarea și conservarea resurselor ecosistemelor terestre.

OBIECTIVELE ÎN ACȚIUNE


Foto: PNUD Moldova. Fermier din Ghetlova, pe unul din terenurile sale, care a fost parte a inventarierii stocului de carbon în cadrul proiectului care a reflectat 5.890 ha de pășuni

500 ha de pășuni din regiunea Parcului Național Orhei au fost reabilitate cu suportul Uniunii Europene

Pe parcursul a 3 ani, proiectul Clima East al Uniunii Europene, implementat de PNUD, a dezvoltat și pus în practică sisteme inovatoare de management a pășunilor și pădurilor publice din regiunea Parcului Național Orhei, pentru a preveni eroziunea solului, precum și pentru a capta și stoca carbonul. Rezultatele proiectului au fost prezentate astăzi la un eveniment de finalizare, desfășurat în Orhei. MAI MULT >


Foto: PNUD Moldova

Cu rezervoarele restaurate, afacerile înfloresc în zonele rurale ale Moldovei

Moldova este una dintre țările cele mai dependente de agricultură din Europa, dar rezervele actuale de apă sunt deja clasificate ca fiind "insuficiente". Prognoza schimbărilor climatice prezice că apa de suprafață disponibilă va scădea cu până la 20% până în 2020, punând și mai mult în pericol sănătatea umană, ecosistemul și economia. MAI MULT >


Foto: PNUD Moldova

Spații care respiră

Se spune că parcurile naționale au oferit spații publice ce respiră într-o lume în care astfel de areale dispar încetul cu încetul. Zonele protejate din toată lumea și relațiile pe care le formează și le susțin între ființele umane, lumea animală și natură, în general, trebuie susţinute şi dezvoltate. MAI MULT >

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD