SDG 14
« »

Chiar dacă Republica Moldova nu este o țară maritimă, iar ODD 14 se concentrează la nivel global pe ecosistemele oceanice și maritime, conservarea și utilizarea durabilă a resurselor interioare de apă și a ecosistemelor râurilor țării trebuie să fie un pilon important al dezvoltării durabile. Poluarea urbană și industrială a râurilor aduce provocări pentru populația ce locuiește în aval, a cărei bunăstare depinde de calitatea apei, inclusiv pentru fermierii ce folosesc apa pentru irigare, pescari și femei, antreprenori din domeniul turismului și alții.   

Ca parte a țintelor naționalizate, Moldova trebuie să aibă scopul să prevină și să reducă semnificativ poluarea suprafețelor de apă, inclusiv a râurilor din activitățile la sol. Râul Nistru se scurge direct în Marea Neagră, pe când râul Prut se scurge în Dunăre. Două din obiectivele naționale specifice țării sunt recuperarea fâșiilor forestiere protective de pe malul râurilor și a bazinelor acvatice, precum și înțelegerea mai bună și diminuarea impactului antropic asupra biodiversității, cauzat de alterarea cursului apelor. De asemenea, luând în considerație nivelul relativ scăzut al stocului de pește și vulnerabilitatea înaltă a acestuia față de alte riscuri (cum ar fi cele induse de schimbările climatice), Republica Moldova are scopul să prevină pescuitul excesiv și eradicarea pescuitului ilegal, nereglementat și nedeclarat.

OBIECTIVELE ÎN ACȚIUNE


Foto: PNUD în Namibia

Să protejăm Benguela împreună

Locul de întâlnire a nisipurilor fierbinți ale deșertul Namibia și curentului oceanic rece Benguela adăpostește o bogată biodiversitate și unele dintre cele mai mari concentrații de viață marină din lume. MAI MULT >


Foto: PNUD în India

Oamenii și marea: Găsirea unui echilibru durabil

India este al doilea cel mai mare producător mondial de pește și impune o cerere de pește de 2-3 ori mai mare decât oceanele pot suporta în timp. La această rată, pescuitul în zonele tropicale este așteptat să scadă cu 40 la sută către anul 2050. MAI MULT >

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD