SDG 13
« »

Luând în considerație structura sa economică și trăsăturile sale geografice, Republica Moldova este extrem de vulnerabilă la schimbările climatice. Un domeniu cheie al expunerii este faptul că agricultura oferă mijloace de subzistență pentru mai mult de jumătate de populație, iar sectorul este sub-dezvoltat din punct de vedere tehnologic și nu este suficient de adaptat la riscurile schimbărilor climatice. Secetele sunt cele mai devastatoare pericole legate de schimbările climatice, cauzând în anul 2012 pierderi directe în valoare de aproximativ 6% din PIB. Gospodăriile de fermieri orientate spre subzistență și gospodăriile rurale sunt deosebit de vulnerabile, din cauza lipsei de mijloace pentru diversificarea speciilor și problemele legate de accesul la subvențiile publice și serviciile de asigurare. În partea de sud a țării, particularitățile geografice și climatice amplifică vulnerabilitatea economică a fermierilor. Pe lângă faptul că au un impact direct asupra sectorului agricol, schimbările climatice prezintă riscuri pentru calitatea și disponibilitatea apei. Schimbarea climei, de asemenea, majorează riscurile de deces și boli legate de valurile de căldură și inundații.  Impactul observabil al schimbării climei de asemenea include reducerea capacității de regenerare a pădurilor, densității copacilor și supraviețuirea speciilor. Se preconizează că incidența mai mare a condițiilor meteorologice extreme și climatice, care atrage pericolele naturale, va spori cererea de resurse energetice și presiunile asupra infrastructurii fizice.  

În Agenda Globală 2030, ODD 13 se axează pe adaptabilitatea și promovarea rezistenței la schimbările climatice. La nivel național, riscurile legate de climă sunt bine știute și sunt reflectate în mod adecvat în cadrul național de dezvoltare. Strategia de Adaptare la Schimbările Climatice a fost elaborată să îmbunătățească rezistența la pericolele provocate de condițiile climatice, inclusiv prin reducerea în jumătate a vulnerabilității la schimbările climatice în sectoarele de prioritate inclusiv agricultura, resursele de apă, sănătate, silvicultură, energie și transport. Integrarea politicilor de adaptare la schimbările climatice în politicile sectoriale este o altă prioritate națională. Adițional, țara are scopul să-și dezvolte cadrul său instituțional în domeniul schimbărilor climatice și să crească gradul de conștientizare al tuturor părților interesate, inclusiv a populației, cu privire la riscurile legate de schimbările climatice și măsurile de adaptare. 

OBIECTIVELE ÎN ACȚIUNE


Foto: PNUD Moldova

Cultivarea rezistenței la schimbarea climei în Republica Moldova

Pentru Vasile Baciu, fermier din satul Sadaclia situat în sudul Republicii Moldova, cel mai bun lucru din anul 2015 a fost primirea unui grant oferit de proiectul sprijinit de Ministerul Federal al Agriculturii, Pădurilor, Mediului și Gospodăririi Apelor al Austriei și de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare pentru a procura echipament agricole modern și pentru a participa la instruiri privind practicile agricole reziliente la schimbarea climei. MAI MULT >


Vera Brașovschi și Valentina Bodrug-Lungu

Liderismul femeilor în fortificarea rezilienței climatice în Moldova

În micul oraș Sîngerei, la nordul Moldovei, femeile au fost instruite pentru a iniția afaceri durabile. Scopul este abilitarea femeilor și încurajarea acestora pentru participarea egală la activitățile de consolidare a rezilienței la schimbările climatice, inclusiv instruirea în domeniul practicilor agricole rezistente. MAI MULT >


Foto: PNUD Moldova

Iluminând calea către o energie durabilă Moldovei

În Moldova, schimbările climatice reprezintă o amenințare serioasă pentru sectorul energetic. Cu temperaturi mai ridicate, precipitații fluctuante și un număr tot mai mare și mai sever al fenomenelor meteorologice extreme, impactele climatice reduc eficiența centralelor electrice și a conductelor, și compromit producția și livrarea de energie. MAI MULT >

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD