Femeile în politică în Moldova

Statut: Finalizat
Durată: 2014 – 2017
Buget: 3.485.690 USD (1.090.365 USD gestionat de PNUD)
Acoperire: Națională
Beneficiari: Femei aspirante, femei candidate, femei alese la nivel național și local, inclusiv femei din grupuri sub-reprezentate, jurnaliști, angajați ai parlamentului, oficiali electorali și tineri
Domeniu de intervenție: Guvernare efectivă
Parteneri: Autorități publice centrale și locale, organizații ale societății civile, partide politice, organizații de femei ale partidelor politice, Parlament, Comisia Electorală Centrală, Centrul de Instruire în Domeniul Electoral, mass-media
Document de proiect:
Raport final: Femeile în politică în Moldova - Raport final

Descrierea proiectului:

Programul „Femeile în politică” este o inițiativă a agențiilor UN Women – PNUD Moldova, în parteneriat cu două organizații non-guvernamentale – Fundația Est-Europeană și Centrul „Parteneriat pentru dezvoltare”, sprijinit financiar de Guvernul Suediei, care are drept scop să sporească vocea și participarea femeilor în viața politică din Moldova. Perioada de implementare este iulie 2014 - decembrie 2017. 

Obiective:

 • Cadrul legal și politici de promovare a drepturilor femeilor pentru a participa la luarea deciziilor la nivel național și local sunt reformate/adoptate și/sau implementate;
 • Promotorii egalității dintre genuri influențează cadrul legal și politicile de sporire a participării femeilor în politică și în calitate de lidere.

Rezultate scontate:

 • Sprijinirea participării sporite a femeilor în politică și în procesele de luare a deciziilor, prin crearea unui mediu favorabil;
 • Susținerea dezvoltării capacităților femeilor înainte, în timpul și după alegeri la nivel central și local;
 • Sensibilizarea opiniei publice privind contribuția femeilor la conducerea politică;
 • Sprijinirea realizării angajamentelor asumate de Guvernul Republicii Moldova în ceea ce privește drepturile femeilor.

Realizări:

 • Campanii de pledoarie (advocacy) pentru adoptarea Legii nr. 71, care introduce cota minimă de 40% de reprezentare a unui gen la elaborarea listelor de candidați și la formarea Guvernului, concediul de paternitate, definiția și interzicerea sexismului ș.a;
 • 2 femei de etnie romă au fost alese consiliere locale pentru prima dată în RM, cu srijinul Programului;
 • 8 campanii ample de instruire a alegătorilor au fost desfășurate înainte de alegerile parlamentare din 2014 și alegerile locale din 2015, cuprinzând un număr total de 442,096 de persoane;
 • 98 de femei - din aproape 1000 care au fost instruite și au beneficiat de asistență individuală înainte de alegeri locale - au fost alese în funcții de primare (8) și consiliere locale (90);
 • Platforma pentru Egalitate de Gen - formată din 28 organizații non-guvernamentale și persoane care pledează pentru egalitatea de gen - a fost oficializată și acționează ca o voce unitară a societății civile în promovarea egalității de gen;
 • CEC și CICDE au colectat date dezagregate pe sexe privind alegătorii, candidații, oficiali aleși, funcționarii electorali. Ulterior, datele au fost analizate și prezentate în infografice ușor de interpretat.
 • Asociația Internațională a Femeilor în Structurile de Management Electoral a fost înființată;
 • 15 forumuri parlamentare regionale au oferit posibilitatea celor 650 de cetățeni, inclusiv 542 de femei, să abordeze problemele lor direct cu deputații din Parlament și cu factorii de decizie de la nivel local;
 • 30 de instituții media din Moldova au fost implicate într-un exercițiu de auto-evaluare din perspectiva egalității de gen;
 • Șapte cluburi politice au fost create în șapte raioane pentru a facilita dialogul dintre potențialele femeile candidate și partidele politice și pentru a servi drept centre de dezvoltare a capacităților pentru femeile lidere;
 • 27 femei consiliere la primul mandat din 20 de raioane au participat în cadrul unui program de mentorat și de granturi mici;
 • 250 de membre ale Rețelei Femeilor din cadrul Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), în special femei primare, au participat în 10 vizite de studiu în 15 comunități, considerate drept unele de succes.
 Ani Buget Cheltuieli
Guvernul Suediei
2014 229.161 USD 234.680 USD
2015 502.932 USD 500.962 USD
2016 182.225 USD 177.008 USD
2017 176.047 USD 131.941 USD

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD