Programul de Granturi Mici (SGP) al Facilității Globale de Mediu (GEF)

Statut: Activ
Durată: 2012 – 2018
Buget: 1,67 milioane USD
Acoperire: Republica Moldova
Beneficiari: Toate organizaţiile societăţii civile, acestea includ organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri) şi organizaţiile comunitare (OC-uri), grupuri comunitare, instituţii de cercetare
Domeniu de intervenţie: Schimbare a climei, mediu și energie
Parteneri: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, ONG-uri, autorităţile publice locale, donatori
Document de proiect:

Descrierea proiectului:

Lansat în 1992, SGP sprijină activitățile organizațiilor neguvernamentale și comunitare din țările în curs de dezvoltare față de reducerea schimbărilor climatice, conservarea biodiversității, protecția apelor internaționale, reducerea impactului poluanților organici persistenți și prevenirea degradării solului, generând mijloace de trai durabile.

Obiective:

Principalele obiective ale Programului de Granturi Mici sunt:

 • Elaborarea strategiilor la nivel de comunitate și implementarea tehnologiilor care ar putea reduce amenințările la adresa mediului global în cazul în care sunt replicate în timp;
 • Acumularea lecțiilor învățate din experiențele formate la nivel de comunitate și inițierea transmiterii strategiilor și inovațiilor de succes la nivel de comunitate în rândul organizaţiilor comunitare şi ONG-urilor, guvernelor gazdă, agențiilor pentru dezvoltare, GEF și alte organizații la nivel regional sau global;
 • Formarea parteneriatelor și a rețelelor de părți interesate în scopul susținerii și consolidării comunităţilor, ONG-urilor și a capacităților naționale pentru a aborda problemele globale de mediu și promova dezvoltarea durabilă;
 • Asigurarea că strategiile și proiectele de conservare și dezvoltare durabilă care protejează mediul global sunt înțelese și practicate de comunități și alte părți interesate cheie.

Rezultate scontate:

Comunităţi susţinute în:

 • Conservarea peisajului terestru la nivel de comunitate;
 • Promovarea agroecologiei inovative inteligente din punct de vedere al climei;
 • Promovarea co-beneficiilor de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon;
 • Crearea platformelor de dialog între OSC și Guvern (Grantori +);
 • Promovarea incluziunii sociale (egalitatea de gen, tineret);
 • Contribuirea la platformele globale de management a cunoștințelor.

Realizări:

 • 20 proiecte au fost implementate cu succes și 10 proiecte sunt în desfăşurare;
 • 1.215.302 dolari SUA reprezintă mărimea co-finanţării, inclusiv cea în formă naturală în valoare de 463.809 dolari SUA;
 • 6.566 hectare de arii de importanţă globală sunt protejate şi supravegheate în cadrul proiectelor implementate;
 • 198,57 tone de emisii de CO2 sunt evitate prin aplicarea tehnologiilor de eficienţă energetică şi regenerabile, introduse prin intermediul programului;
 • Cel puţin 191.559 beneficiari în rezultatul implementării proiectelor SGP;
 • 1124 femei au participat în activităţile proiectelor SGP;
 • 35 gospodării şi 8 obiecte sociale beneficiază în rezultatul tehnologiilor de resurse regenerabile.
Ani Buget Cheltuieli
GEF (Facilitatea Globală de Mediu) Uniunea Europeană
2012 200.000 USD    
2013 400.000 USD   189.970 USD
2014   200.000 USD 191.600 USD
2015     195.417 USD
2016 450.000 USD   161.097 USD
2017 420.000 USD   305.874 USD

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD