Suport pentru reforma poliției în Republica Moldova

Statut: Activ
Durată: 2014 – 2019
Buget: 3.589.914 USD
Acoperire: Republica Moldova
Beneficiari: Publicul larg, ofițeri de sector, personalul poliției, criminaliști, experți judiciari
Domeniu de intervenţie: Guvernare efectivă
Parteneri: Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliţiei, Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al IGP, Centrul de Medicină Legală
Document de proiect: Suport pentru reforma poliției în Republica Moldova

Descrierea proiectului:

Reforma poliției a devenit unul dintre obiectivele majore ale Guvernului Republicii Moldova, care urmărește să sporească eficiența poliției și nivelul de încredere al populației în organele poliției. Scopul Strategiei de dezvoltare a poliției pentru anii 2016-2020 este crearea unei poliții care să servească intereselor cetățenilor și ale comunității. Acest document stabilește direcția de reformare pe care Poliția ar trebui să o urmeze în următorii ani, punând accent pe modernizarea operațională, creșterea eficienței, responsabilității și a transparenței, consolidarea capacităților de reacție la criminalitate și integrarea respectării drepturilor omului în activitatea poliției.

Astfel, obiectivul general al proiectului Suport pentru reforma poliţiei în Republica Moldova este de a consolida și de a susține eforturile complexe pe care partenerii naționali le întreprind pentru reformarea organelor poliției din Republica Moldova. Proiectul urmărește, de asemenea, să consolideze capacitățile instituționale și profesionale ale subdiviziunilor poliției și să ofere asistență tehnică în domenii specifice de intervenție.

Obiective:

 • Consolidarea capacităților personalului Inspectoratului General al Poliției în gestionarea locului infracțiunii, colectarea probelor și reacționare primară la săvârșirea infracțiunii;Consolidarea legăturilor dintre poliție și comunitate în cadrul reformei generale a poliției;
 • Consolidarea legăturilor dintre poliție și comunitate în cadrul reformei generale a poliției;
 • Consolidarea capacităților Inspectoratului General al Poliției (IGP) de a implementa și de a comunica/raporta de o manieră complexă despre reforma poliției.

Rezultate scontate:

 • Capacitățile tehnice ale experților judiciari și ale criminaliștilor din 15 subdiviziuni ale poliției, îmbunătățite în vederea identificării, documentării, securizării, colectării și examinării probelor;
 • Laboratoarele criminalistice ale poliției pregătite să aplice pentru acreditare în conformitate cu standardul ISO 17025, sprijin pentru consolidarea capacităților tehnice oferit;
 • Două sectoare de poliție pilot remodelate în conformitate cu principiile activității polițienești comunitare;
 • Factorii de decizie ai poliției mai bine informați despre filozofia poliției comunitare.

Realizări:

 • 15 unități ale poliției (de nivel național, regional și local) dotate cu autovehicule speciale de cercetare la faţa locului, echipate cu truse și instrumente criminalistice, pentru a asigura o investigaţie promptă și eficientă a infracţiunilor;
 • 14 criminalişti instruiți în utilizarea unor tehnici și instrumente moderne de cercetare a locul crimei (de exemplu, utilizarea surselor de lumină criminalistice avansate, tratarea cu vapori de cianoacrilat pentru descoperirea amprentelor latente);
 • Două săli multifuncționale din cadrul Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP, cu o capacitate totală de până la 160 de persoane, modernizate pentru a oferi un mediu flexibil pentru diverse evenimente, inclusive sesiuni de instruire, conferințe, lansări de proiecte, conferinţe de presă, şedinţe interne și externe de diferite niveluri, etc.;
 • Un sector de poliție pilot remodelat în conformitate cu principiile activității polițienești comunitare;
 • Raportul de evaluare privind poliția comunitară în Moldova realizat și transmis factorilor de decizie relevanți;
 • 20 de angajaţi ai Poliției (inclusiv de nivel managerial și operațional) au beneficiat de un curs de instruire introductiv privind activitatea polițienească comunitară;
 • Cinci consultanți angajați pentru a consolida capacitățile și pentru a oferi consultanță strategică și asistență Poliției și Ministerului Afacerilor Interne în domenii prioritare: comunicare, criminalistică, poliție comunitară, dezvoltare strategică, modernizarea sistemului de resurse umane al poliției;
 • 82 de angajaţi ai poliției (29 femei, 53 bărbați) din diferite subdiviziuni (inclusiv Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al IGP, Unitatea de Comunicare, Departamentul de Ordine Publică) au beneficiat de expertiză și schimb de cunoștințe din prima sursă;
 • Două săli de conferințe din cadrul Inspectoratului General de Poliţie modernizate şi dotate cu mobilier și echipament IT/multimedia;
 • Interacţiune sporită dintre ooliţie şi public prin intermediul diverselor evenimente publice (conferințe de presă, întâlniri de lucru) organizate în sălile modernizate.
Ani Buget Cheltuieli
Guvernul SUA PNUD Inspectoratul General al Poliției din RM
2014 404.346 USD     404.346 USD
2015 868.352 USD 9.229 USD
  877.581 USD
2016 639.855 USD 20.676 USD   660.531 USD
2017 582.407 USD     515.392 USD
2018 658.029 USD 10.000 USD    
2019 52.920 USD      

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD