Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia

Statut: Activ
Durată: 2016 - 2018
Buget: 7.142.857 USD
Acoperire: UTA Găgăuzia și raionul Taraclia
Beneficiari: Populația din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia
Domeniu de intervenţie: Creştere incluzivă
Manager de proiect: Anatolie Terzi, anatolie.terzi@undp.org
Parteneri: Autorităţile regionale din UTA Găgăuzia, r. Taraclia şi alte raioane; Guvernul R. Moldova (instituţiile naţionale responsabile de agricultură şi dezvoltarea mediului rural), asociaţiile de afaceri din teritoriu, precum şi din Chişinău, autorităţile regionale/municipale, organizaţiile comunitare, ONG-urile internaţionale, naţionale şi locale active în regiunile vizate
Document de proiect: Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia

Descrierea proiectului:

Programul SARD își propune să intensifice colaborarea între autoritățile centrale şi cele locale, precum şi între organizațiile regionale din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia în scopul stimulării dezvoltării socio-economice a regiunii și a Republicii Moldova în ansamblu. Programul contribuie la dezvoltarea sectorului agroalimentar, promovarea iniţiativelor antreprenoriale, crearea locurilor de muncă şi sporirea veniturilor populaţiei din UTA Găgăuzia şi raionul Taraclia.

Obiective:

 • Intensificarea dialogului şi abilitarea comunităţilor;
 • Susţinerea iniţiativelor antreprenoriale şi dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM-urilor);
 • Reabilitarea infrastructurii şi promovarea cooperării intercomunitare.

Intervenţia propusă va avea drept scop soluţionarea principalelor lacune identificate în documentul strategic principal de dezvoltare a regiunii[1], în concordanţă cu Strategia de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural „Moldova 2020”, Strategia de dezvoltare a sectorului ÎMM-urilor 2020, precum şi cu Strategia Naţională de Dezvoltare.

[1] Analiza situaţiei economice şi potenţialului de dezvoltare în UTAG (Expert-Grup), Oportunităţile investiţionale în Găgăuzia (IDIS, LGI/OSI), Strategia de dezvoltare socio-economică (2009-2015), Strategia de dezvoltare şi susţinere a ÎMM-urilor (2012-2014)

Rezultate scontate:

 • Cooperare sporită în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale între autoritățile naţionale şi cele locale din UTA Găgăuzia şi raionul Taraclia;
 • Abilitarea comunităţilor locale în vederea participării active la procesul de luare a deciziilor şi de dezvoltare a localităţilor lor, precum şi în vederea integrării necesităţilor femeilor şi bărbaţilor, în special, a celor defavorizaţi;
 • Infrastructură consolidată de susţinere a businessului rural în regiunile vizate în vederea dezvoltării ÎMM-urilor;
 • Promovarea angajării în câmpul muncii şi susţinerea antreprenoriatului prin intermediul Centrului Regional SYSLAB din Comrat;
 • Acces sporit la servicii publice de calitate pentru 41 de localităţi şi 7 grupuri de localităţi din UTA Găgăuzia şi raionul Taraclia;
 • Implementarea proiectelor de renovare a infrastructurii în 41 de localităţi şi 7 grupuri de localităţi (din UTA Găgăuzia, raionul Taraclia şi localităţile învecinate).

Realizări:

 • 8 Grupuri de Acțiune Locală (GAL-uri) sunt în proces de creare și cuprind 43 de localități din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, precum și câteva sate din raioanele Cahul, Cantemir și Basarabeasca, care vor aplica în comun proiecte de dezvoltare rurală în baza conceptului european LEADER;
 • 24 de seminare și ateliere de lucru privind conceptul LEADER au fost organizate pentru reprezentanții  autorităților regionale și locale, mediului de afaceri și societății civile din R. Moldova;
 • 69 de persoane au efectuat vizite de studiu în Polonia, Lituania, România, Bulgaria, Serbia, Ungaria și Italia pentru a face cunoștință cu bunele practici a acestor țări în realizarea conceptului LEADER;
 • Autoritățile locale din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia au fost asistate în elaborarea strategiilor de dezvoltare socio-economică pentru perioada 2017-2022;
 • 31 de Strategii locale de dezvoltare au fost elaborate și 10 au fost actualizate;
 • Strategia de dezvoltare socio-economică a UTA Găgăuzia a fost elaborată, iar cea a raionului Taraclia a fost actualizată;
 • Un pachet de intervenții pentru modernizarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor a fost conceput pe baza unei analize aprofundate;
 • Ca urmare a unei competiții deschise, 30 de antreprenori începători și cu experiență din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia au obținut granturi, în valoare de până la 18.400 de Euro fiecare, precum și consultanță pentru crearea noilor afaceri și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), ceea ce va genera, cel puțin, 180 de locuri noi de muncă;
 • 120 de femei și bărbați din UTA Găgăuzia au beneficiat de sprijin calificat pentru inițierea şi dezvoltarea unei afaceri sau angajarea în câmpul muncii, în cadrul unor seminare susținute de Centrul Syslab din Comrat. Rata de ocupare a celor instruiți a ajuns la 81%. Din cei 40 de beneficiari ai programului de antreprenoriat, 11 au primit suport financiar pentru demararea  afacerilor;
 • 13 proiecte de reabilitare a infrastructurii comunitare au fost finalizate, iar 9 proiecte de infrastructură sunt în proces de realizare. 2 proiecte de cooperare inter-comunitară au fost realizate, iar alte 5 sunt în proces de implementare. Toate aceste proiecte vor îmbunătăți condițiile de viață pentru aproximativ 36 mii de oameni din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia.
Ani Buget Cheltuieli
Uniunea Europeană
2016 1.594.313 USD 1.574.951 USD
2017 3.317.013 USD  
2018 3.317.013 USD  

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD