Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia

Statut: Activ
Durată: 2016 – 2018
Buget: 7.142.857 USD
Acoperire: UTA Găgăuzia și raionul Taraclia
Beneficiari: Populația din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia
Domeniu de intervenţie: Creştere incluzivă
Parteneri: Autorităţile regionale din UTA Găgăuzia, r. Taraclia şi alte raioane; Guvernul R. Moldova (instituţiile naţionale responsabile de agricultură şi dezvoltarea mediului rural), asociaţiile de afaceri din teritoriu, precum şi din Chişinău, autorităţile regionale/municipale, organizaţiile comunitare, ONG-urile internaţionale, naţionale şi locale active în regiunile vizate
Document de proiect: Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia

Descrierea proiectului:

Programul SARD își propune să intensifice colaborarea între autoritățile centrale şi cele locale, precum şi între organizațiile regionale din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia în scopul stimulării dezvoltării socio-economice a regiunii și a Republicii Moldova în ansamblu. Programul contribuie la dezvoltarea sectorului agroalimentar, promovarea iniţiativelor antreprenoriale, crearea locurilor de muncă şi sporirea veniturilor populaţiei din UTA Găgăuzia şi raionul Taraclia.

Obiective:

 • Intensificarea dialogului şi abilitarea comunităţilor;
 • Susţinerea iniţiativelor antreprenoriale şi dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM-urilor);
 • Reabilitarea infrastructurii şi promovarea cooperării intercomunitare.

Intervenţia propusă va avea drept scop soluţionarea principalelor lacune identificate în documentul strategic principal de dezvoltare a regiunii[1], în concordanţă cu Strategia de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural „Moldova 2020”, Strategia de dezvoltare a sectorului ÎMM-urilor 2020, precum şi cu Strategia Naţională de Dezvoltare.

[1] Analiza situaţiei economice şi potenţialului de dezvoltare în UTAG (Expert-Grup), Oportunităţile investiţionale în Găgăuzia (IDIS, LGI/OSI), Strategia de dezvoltare socio-economică (2009-2015), Strategia de dezvoltare şi susţinere a ÎMM-urilor (2012-2014)

Rezultate scontate:

 • Cooperare sporită în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale între autoritățile naţionale şi cele locale din UTA Găgăuzia şi raionul Taraclia;
 • Abilitarea comunităţilor locale în vederea participării active la procesul de luare a deciziilor şi de dezvoltare a localităţilor lor, precum şi în vederea integrării necesităţilor femeilor şi bărbaţilor, în special, a celor defavorizaţi;
 • Infrastructură consolidată de susţinere a businessului rural în regiunile vizate în vederea dezvoltării ÎMM-urilor;
 • Promovarea angajării în câmpul muncii şi susţinerea antreprenoriatului prin intermediul Centrului Regional SYSLAB din Comrat;
 • Acces sporit la servicii publice de calitate pentru 41 de localităţi şi 7 grupuri de localităţi din UTA Găgăuzia şi raionul Taraclia;
 • Implementarea proiectelor de renovare a infrastructurii în 41 de localităţi şi 7 grupuri de localităţi (din UTA Găgăuzia, raionul Taraclia şi localităţile învecinate).

Realizări:

 • Toate 41 de comunități din regiunea vizată au fost pregătite să furnizeze servicii publice mai bune datorită asistenţei pentru consolidarea capacităților și dezvoltarea comunităților, precum și a 41 de granturi acordate ca suport instituțional;
 • S-a oferit sprijin direct în scrierea propunerilor de proiecte și identificarea potenţialelor surse de finanţare. Autorităţile publice locale (APL) din regiunea vizată au reușit să-și îmbunătățească în mod semnificativ capacitățile de colectare de fonduri. Au fost elaborate 248 de proiecte conceptuale, dintre care 42 de propuneri au fost aprobate pentru finanțare, 78 au fost respinse, iar restul de 128 se află în diferite etape ale evaluării;
 • Au fost înființate și formalizate primele 8 Grupuri de Acțiune Locală (GAL-uri) din Moldova, care au reunit 44 de localități din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, precum și câteva sate din raioanele Cahul, Cantemir și Basarabeasca care realizează în comun proiecte de dezvoltare rurală în baza conceptului european LEADER;
 • 24 de seminare și ateliere de lucru privind conceptul LEADER au fost organizate pentru reprezentanții  autorităților regionale și locale, mediului de afaceri și societății civile din R. Moldova;
 • 69 de persoane au efectuat vizite de studiu în Polonia, Lituania, România, Bulgaria, Serbia, Ungaria și Italia pentru a face cunoștință cu bunele practici a acestor țări în realizarea conceptului LEADER;
 • 170 de reprezentanţi APL (91 femei, 79 bărbați) din toate localităţile regiunii vizate au preluat bune practici de la omologii lor din localităţile din interiorul și din afara zonei vizate în cadrul a patru vizite de infromare organizate la nivel local;
 • Autoritățile locale din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia au fost asistate în elaborarea strategiilor de dezvoltare socio-economică pentru perioada 2017-2022;
 • 31 de Strategii locale de dezvoltare au fost elaborate și 10 au fost actualizate;
 • Strategia de dezvoltare socio-economică a UTA Găgăuzia a fost elaborată, iar cea a raionului Taraclia a fost actualizată;
 • Un pachet de intervenții pentru modernizarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor a fost conceput pe baza unei analize aprofundate. Au fost înființate 2 asociații de afaceri intersectoriale, cărora li se acordă sprijin pentru dezvoltare;
 • Ca urmare a unei competiții deschise, 30 de antreprenori începători și cu experiență din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia au obținut granturi, în valoare de până la 18.400 de Euro fiecare, precum și consultanță pentru crearea noilor afaceri și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Astfel au fost create cel puţin 80 de locuri de muncă, iar în total vor fi generate peste 150 de locuri noi de muncă;
 • 120 de femei și bărbați din UTA Găgăuzia au beneficiat de sprijin calificat pentru inițierea şi dezvoltarea unei afaceri sau angajarea în câmpul muncii, în cadrul unor seminare susținute de Centrul Syslab din Comrat. Rata de ocupare a celor instruiți a ajuns la 81%. Din cei 40 de beneficiari ai programului de antreprenoriat, 11 au primit suport financiar pentru demararea afacerilor;
 • 26 proiecte de reabilitare a infrastructurii comunitare au fost finalizate, iar 14 proiecte de infrastructură sunt în proces de realizare. 7 proiecte de cooperare intercomunitară sunt în proces de implementare. Toate aceste proiecte vor îmbunătăți condițiile de viață pentru aproximativ 36 mii de oameni din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia;
 • Autorităţile locale şi cele regionale au contribuit cu peste 20 de milioane de lei (1 milion de euro) pentru susținerea proiectelor de infrastructură și de cooperare intercomunitară.
Ani Buget Cheltuieli
Uniunea Europeană
2016 1.594.318 USD 1.574.951 USD
2017 2.538.257 USD 2.507.614 USD
2018 3.244.658 USD  

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD