Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru protecția și promovarea drepturilor omului

Statut: Finalizat
Durată: 2015 – 2018
Buget: 2.198.473 USD
Acoperire: Republica Moldova
Beneficiari: Publicul larg, funcționari publici, audienții INJ, formatorii INJ, judecători, procurori, profesioniști din sectorul justiției
Domeniu de intervenție: Guvernare efectivă
Parteneri: Institutul Național al Justiției, Oficiul Avocatului Poporului, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, Curtea Constituțională, Centrul Național Anticorupție, Comisia parlamentară permanentă pentru drepturile omului și relații interetnice, Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Justiției, Organizațiile societății civile
Document de proiect: Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru protecția și promovarea drepturilor omului

Descrierea proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți protecția drepturilor omului și supremația legii prin consolidarea capacităţilor instituţionale ale actorilor cheie cu mandat în domeniul drepturile omului, justiție penală, buna guvernare și anti-corupție, pentru a îndeplini mai bine funcțiile lor de bază, precum și prin integrarea abordării bazată pe drepturile omului, egalitatea, aspecte de gen și incluziunea în activitatea lor cotidiană.

Obiective:

 • Consolidarea capacităților instituțiilor publice din domeniul drepturilor omului, egalitate, buna guvernare și anti-corupție, în exercitarea funcțiilor lor cheie;
 • Consolidarea capacității Institutului Național de Justiție în ceea ce privește asigurarea formării profesionale de înaltă calitate, focusată pe drepturile omului, pentru profesioniștii din sectorul justiției.

Rezultate scontate:

 • 45 de persoane din instituțiile naționale vizate au finalizat programul de instruire axat pe îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul drepturilor omului și a abilităților manageriale mai bune;
 • 10 inițiative / micro-proiecte de schimbare în domeniul drepturilor omului, propuse de instituțiile naționale, finanțate de proiect;
 • Standardele privind drepturile omului sunt integrate în programul revizuit de instruire al judecătorilor și procurorilor la Institutul Național al Justiției (INJ);
 • Capacități ale INJ de a oferi acces la e-instruire/ învățare la distanță consolidate;
 • Tehnologiile web/IT integrate în procesele de admitere și de instruire ale INJ;
 • Activitatea și procedurile INJ certificate în conformitate cu standardele ISO.

Realizări:

 • Evaluarea necesităților de instruire ale instituțiilor naționale cu mandat în domeniul drepturilor omului a fost realizată; necesitățile personalului grupate în opt module, concentrate asupra drepturilor omului şi abilităţilor de management;
 • Programul de instruire pentru instituțiile naționale vizate inițiat; circa 50 de funcționari publici au finalizat 5 din 8 module de instruire până în iunie 2017;
 • 6 inițiative/micro-proiecte, propuse de instituțiile naționale, finanțate în 2017 prin intermediul proiectului;
 • Evaluarea programului de instruire iniţială al INJ a fost realizată; versiunea revizuită a programului aprobată de Consiliul INJ și în vigoare din septembrie 2015;
 • Evaluarea privind integrarea drepturilor omului în programul de instruire al INJ realizată, măsuri întreprinse pentru a include dimensiunea drepturilor omului în procesele de instruire ale INJ (de exemplu, un grup separat de întrebări pe tema drepturilor omului a fost inclus în testul electronic la admitere, drepturile omului este un subiect distinct, care trece ca un fir roșu prin simulările complexe de proces, elaborate cu asistența proiectului pentru formarea aplicativă a viitorilor judecători și procurori);
 • Spaţiile pentru instruire comună şi cooperare a instituţiilor naţionale vizate de proiect au fost remodelate şi echipate pentru a oferi un mediu mai prietenos şi funcţional;
 • Capacitătile INJ de a elabora şi de a furniza conţinut şi intrumente de e-instruire au fost evaluate; amenajarea unei săli noi de calculatoare cu o capacitate de 36 stații de lucru pentru asigurarea accesului la e-instruire;
 • O nouă metodă de admitere, constând din două elemente: depunerea cererilor on-line și testarea computerizată, instituită la INJ în 2016.
Ani Buget   Cheltuieli
Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei PNUD
2015 515.186 USD   515.186 USD
2016 588.995 USD   588.818 USD
2017 526.203 USD 12.000 USD 535.972 USD
2018 558.497 USD    

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD