Servicii de susținere a achizițiilor pentru Ministerul Sănătății

Statut: Activ
Durată: 2017
Buget: 4.350.000 USD
Acoperire: Națională
Beneficiari: Populația Republicii Moldova
Domeniu de intervenție: Guvernare efectivă
Manager de proiect: Dorin Rotaru, dorin.rotaru@undp.org
Parteneri: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și agențiile publice conexe (Centrul pentru Achiziţii Publice Centralizate în Sănătate, Moldfarm etc.), UNAIDS, ONG-uri specializate.
Document de proiect: Servicii de susținere a achizițiilor pentru Ministerul Sănătății
Alte documente:

Descrierea proiectului:

Criza medicamentelor, prin care a trecut Republica Moldova la începutul anului 2015, a determinat Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) să solicite Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) asistență în domeniul achizițiilor și gestionării lanțului de aprovizionare cu medicamente esențiale. Asta pentru a evita fraudele asociate cu achizițiile publice și riscul discontinuității în aprovizionarea cu medicamente, precum și pentru a reduce perioada și costurile de furnizare și a îmbunătăți calitatea medicamentelor procurate.  

Astfel, PNUD va achiziționa pe parcursul anului 2017 medicamente și dispozitive medicale prevăzute în programele naționale și speciale de sănătate, în conformitate cu standardele organizației, folosind instrumente moderne și proceduri transparente de achiziție. De asemenea, va contribui la modernizarea infrastructurii de depozitare a medicamentelor, în conformitate cu normele internaționale din domeniu.

Ca urmare, cele mai vulnerabile persoane din R. Moldova vor avea acces continuu la medicamente de calitate, la preț rezonabil și în cantități necesare.   

Obiective:

 • De a procura medicamente și dispozitive medicale incluse în lista programelor naționale și speciale de sănătate, cum ar fi cele destinate diagnosticării și tratamentului pacienților cu HIV/SIDA și ITS, afecțiuni oncologice, hematologice, tuberculoză, boli rare, diabet zaharat etc;
 • De a fortifica capacitățile Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) pentru a asigura un proces de achiziții publice transparent, eficient și durabil și de a crea o politică farmaceutică coerentă;
 • De a moderniza instalațiile publice de depozitare a medicamentelor în conformitate cu standardele internaționale ale bunelor practici de distribuție (GDP).

Rezultate scontate:

 • Creșterea eficienței achizițiilor de medicamente esențiale;
 • Sporirea accesului la medicamente de calitate pentru persoanele vulnerabile;
 • Fortificarea sistemului național de achiziții în domeniul ocrotirii sănătății;
 • Modernizarea infrastructurii de depozitare a medicamentelor în conformitate cu standardele GDP;
 • Sporirea transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice în domeniul ocrotirii sănătății.

Realizări:

 • Datorită parteneriatului strategic între PNUD și MSMPS, au fost economisite sume importante de bani, care au permis procurarea unor stocuri suplimentare de medicamente vitale pentru pacienții care suferă de cancer (aproximativ 1000 de pacienți), diabet zaharat sau probleme de sănătate mintală;
 • Toate medicamentele (127 denumiri internaționale comune) și produsele medicale procurate (217 tipuri) corespund celor mai înalte standarde de calitate și respectă cerințele de calitate ale UE și ale OMS;
 • Creșterea gradului de acoperire cu 50% a analogilor de insulină umană, medicamente procurate în cadrul Programului Național de Control al Diabetului (aproximativ 1300 de beneficiari, inclusiv 300 de copii);
 • Până în octombrie 2017, PNUD a furnizat MSMPS 95% din volumul total de medicamente contractate în cadrul acestui proiect. Aceste eforturi au adus economii la bugetul de stat în valoare de peste 550 mii dolari SUA, ceea ce reprezintă 13% din bugetul alocat;
 • Rezultatele ofertelor, rapoartele de cheltuieli și lista medicamentelor achiziționate sunt disponibile publicului și sunt actualizate periodic, asigurând transparența achizițiilor de medicamente.
An Buget
Ministerul Sănătății PNUD
2017 4.250.000 USD 100.000 USD

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD