SCORE în Republica Moldova: Consolidarea coeziunii sociale

Statut: Activ
Durată: 2016 – 2018
Buget: 117.000 USD
Acoperire: La nivel național
Beneficiari: Donatorii, parteneri guvernamentali și non-guvernamentali locali și naționali, alte Agenții ONU
Domeniu de intervenție: Guvernare efectivă
Parteneri: PNUD, Oficiul Coordonatorului rezident ONU, UNICEF, UN WOMEN, UNFPA, ONG ADEPT

Descrierea proiectului:

Indicele Coeziunii Sociale și Reconcilierii (SCORE) este un instrument inovator conceput pentru a măsura durabilitatea păcii în societățile din întreaga lume. Pentru a atinge acest obiectiv ambițios, SCORE examinează două componente principale ale păcii, de reconciliere și de coeziune socială – și relația complexă dintre ele. Reconcilierea se referă la procesul de restaurare a coexistenței armonioase dintre grupurile care au fost anterior implicate într-un conflict violent, în timp ce coeziunea socială se referă la calitatea conviețuirii între oameni în propriul lor grup și cu instituțiile care îi înconjoară. Adițional la măsurarea reconcilierii și coeziunii sociale, SCORE mai analizează componentele cultural-specifice ale păcii, care variază în funcție de diferite contexte și ajută la completarea și îmbogățirea analizei. SCORE este conceput ca un instrument adaptabil, care este potrivit pentru societățile multietnice care au depășit un conflict și se confruntă acum cu provocări simultane de consolidare a păcii și de consolidare a statului. Astfel, SCORE a fost utilizat în Cipru, Bosnia și Herțegovina, Iran, Ucraina, Nepal, și acum și în Republica Moldova. Pentru Republica Moldova, accentul este pus pe coeziunea socială mai degrabă decât pe reconciliere. 

Obiective:

Definirea și evaluarea nivelului de coeziune socială în Republica Moldova, precum și ajustarea intervențiilor ONU în țară pentru a sprijini mai bine consolidarea coeziunii sociale.

Rezultate scontate:

  • O imagine solidă a relațiilor din interior, dintre și printre grupuri și dintre stat și cetățean, la un anumit moment în timp;
  • O evaluare a coeziunii sociale în momente diferite de timp. (cu alte cuvinte, un "barometru al păcii", care urmărește coeziunea socială și tendințe ei de-a lungul timpului);
  • Programarea consolidată care vizează coeziunea socială bazată pe o imagine realistă a situației din teren.

Realizări:

  • Un model care definește coeziunea socială pentru Republica Moldova a fost elaborat;
  • Chestionarele pentru ancheta populației generale și studiile pentru tineret sunt aproape de finalizare;
  • Munca pe teren va avea loc în octombrie și noiembrie, cu rezultate inițiale gata până la sfârșitul anului.
Ani Buget Cheltuieli
PNUD UNICEF UNFPA
2016 78.085,85 USD     78.085,85 USD
2017 6.914,15 USD
30.000 USD
2.000 USD
 

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD