Dezvoltarea afacerilor inovatoare pentru o creștere economică durabilă la nivel local

Statut: Finalizat
Durata: 2014 – 2017
Buget: 1.713.078 USD
Acoperire: Toate regiunile din Republica Moldova
Beneficiari: ÎMM-urile înregistrate care pot demonstra capacitate de a implementa şi multiplica inovațiile în afaceri; “Absolvenții” incubatoarelor de afaceri cu aceleași capacități; Potențialii antreprenori cu idei inovatoare, capabili să complementeze suportul financiar oferit de proiect în bază competitivă. Tinerii din Republica Moldova
Domeniu de intervenţie: Creştere incluzivă
Parteneri: Ministerul Regal al Afacerilor Externe al Norvegiei, Ministerul Economiei şi Infrastructurii și agenţiile sale subordonate, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Institutul Național de Cercetări Economice, mediul academic şi parcurile industriale.
Document de proiect: Dezvoltarea afacerilor inovatoare pentru o creștere economică durabilă la nivel local
Raport final:

Descrierea proiectului:

Proiectul își propune drept scop să încurajeze inovațiile în înființarea de întreprinderi mici și mijlocii și în procesul de dezvoltare a afacerilor pentru generarea de locuri de muncă durabile la nivel local. În același timp, proiectul urmează să piloteze și să stimuleze activitatea antreprenorială inovativă în zonele rurale și cele mai îndepărtate localități ale Moldovei și să ofere suport financiar pentru inițierea de afaceri inovative și dezvoltarea afacerilor.

Obiective:

  • Dezvoltarea expertizei și cunoștințelor pentru integrarea inovațiilor în procesele de dezvoltare a afacerilor și cazuri selective de inițiere de noi afaceri;
  • Facilitarea inițierii de afaceri inovative și dezvoltarea acestora inclusiv prin intermediul co-finanțărilor, în mod competitiv, conform Politicii PNUD privind Provocările în Inovații;
  • Consolidarea competențelor tinerilor în accesarea pieței muncii, precum și elaborarea unor recomandări de politici în domeniul integrării ocupaționale a tinerilor.

Rezultate scontate:

Expertiză și cunoștințe consolidate ale ÎMM pentru implementarea inovaţiilor în procesele de dezvoltare a afacerilor.

Realizări:

  • A fost lansată şi pusă în aplicare platforma electronică www.inobiz.md;
  • Au fost realizate 22 sesiuni de instruire și peste 450 de întreprinderi mici și mijlocii moldovenești din diverse sectoare economice au participat activ și au studiat noi tactici, instrumente și strategii privind inovațiile;
  • Au fost oferite 86 de premii inovative companiilor din sectorul privat, prin intermediul modalității SPIM (Schema de Provocări Inovaţionale în Moldova), inclusiv 2 pentru proiecte de antreprenoriat social, 5 pentru inovații tehnologice în sectorul fructelor proaspete, 3 proiecte colaborative și 76 proiecte inovative individuale;
  • Laboratorul de Inovații în Afaceri şi-a început activitatea, cu prima iniţiativă - Campania ‘Coolege Vitamine’, care a adunat instituţiile interesate să contribuie la sporirea consumului de fructe proaspete în rândul copiilor din școlile și grădinițele publice din toată țara;
  • A fost lansat primul Observator național și experimental pentru competențele centrate pe tineret, care vizează sprijinirea capacității de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor și testarea unor soluții durabile pentru a spori gradul de ocupare a forței de muncă și auto-angajare a tinerilor.
Ani Buget Cheltuieli
Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei PNUD Orange Guvernul României Facilitatea Catalitică a PNUD Eurasia finanțată de Guvernul Turciei
2014 53.546 USD         41.709 USD
2015 882.748 USD   16.509 USD     768.043 USD
2016 425.676  USD 40.000 USD   57.630 USD 3.132  USD 562.799 USD
2017 154.618 USD 50.000 USD   42.370 USD 83.268 USD 324.501 USD

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD