ESCO Moldova

Statut: Finalizat
Durată: 2014 – 2018
Buget: 1.450.000 USD
Acoperire: Chişinău
Beneficiari: Instituțiile Publice/Clădiri Rezidențiale
Domeniu de intervenție Schimbare a climei, mediu și energie
Parteneri: Ministerul Economiei și Infrastructurii; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; Primăria Municipiului Chișinău; Agenţia pentru Eficienţa Energetică; Fondul pentru Eficiență Energetică, Ministry of Finance; sectorul bancar, sectorul privat
Document de proiect:
Raport final: ESCO Moldova

Descrierea proiectului:

Proiectul ”ESCO Moldova - Transformarea pieței pentru eficiența energetică urbană prin introducerea companiilor de servicii energetice”, își propune să creeze o piață ESCO funcțională, durabilă și eficace în Moldova prin convertirea companiilor de engineering în companii de prestare a serviciilor energetice (ESCO). Acestea vor servi drept bază pentru sporirea eforturilor de reducere a emisiilor în sectorul de clădiri municipale din Moldova, care va duce la reducerea emisiilor de CO2 prin intermediul implementării contractelor de performanță energetică.

Proiectul examinează segmentul municipal neexplorat de eficientă energetică, în special, edificiile din proprietatea și folosința primăriilor. În prima etapă proiectul se va axa pe mun. Chișinău, iar ulterior pe alte regiuni ale Republicii Moldova.

Obiective:

 • Acordarea asistenței Primăriei mun. Chișinău pentru adoptarea Planului urbanistic general „verde”;
 • Dezvoltarea modelului de afaceri ESCO în Moldova;
 • Crearea mecanismului și acordarea suportului financiar pentru ESCO;
 • Replicarea proiectelor CPE în alte primării;
 • Sensibilizarea opiniei publice și diseminarea informației despre ESCO și eficiența energetică.

Rezultate scontate:

 • O piață ESCO funcțională și un Fond de Garantare a Împrumuturilor setat și funcțional;
 • Companiile ESCO create si consolidate;
 • Facilitarea noilor investiții în măsuri de eficiență energetică, ce vor avea ca efect economii în consumul de energie pe termen lung;
 • 20 proiecte de eficiență energetică implementate;
 • Condiții mai bune în clădirile sectorului rezidențial și public create;
 • Dezvoltarea ecologică durabilă a mun. Chișinău a avansat;
 • Oamenii sunt informați despre beneficiile ESCO și eficiența energetică urbană.

Realizări:

 • Publicul țintă informat cu privire la specificul mecanismului ESCO;
 • 10 potențiale companii prestatoare de servicii ESCO identificate și instruite;
 • Un mecanism financiar creat și gata să ofere finanțare viitoarelor proiecte ESCO;
 • 20 de clădiri identificate și preselectate pentru implementarea proiectelor pilot;
 • 10 audituri investiționale efectuate și obiectele pregătite pentru licitațiile publice;
 • Modelul Contractului de Performanță Energetică elaborat, prezentat și agreat de parteneri..
Ani Buget Cheltuieli
GEF (Facilitatea Globală de Mediu) PNUD
2014 5.514 USD 4.979 USD 10.493 USD
2015 1.023.017 USD 71.109 USD 1.094.126 USD
2016 120.694 USD 13.993 USD 134.687 USD
2017 17.870 USD
24.804 USD
42.674 USD
2018 132.905 USD 35.115 USD 56.873,37 USD

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD