Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente

Statut: Activ
Durată: 2017 – 2019
Buget: 2.812.680  USD
Acoperire: Națională
Beneficiari: Comisia Electorală Centrală, Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, Agenția de Servicii Publice, Centrul de Guvernare Electronică
Domeniu de intervenție: Guvernare efectivă
Parteneri: Comisia Electorală Centrală, Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, Agenția de Servicii Publice, Centrul de Guvernare Electronică
Document de proiect: Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente

Descrierea proiectului:

Parteneriatul stabilit între Comisia Electorală Centrală și PNUD a contribuit la consolidarea instituției într-una profesionistă și aptă să desfășoare alegeri democratice, transparente și incluzive. Cu suportul PNUD, Comisia Electorală Centrală a reușit să aducă procesele electorale la un nivel avansat, datorită dezvoltării și implementării sistemului modern și inovativ – Sistemul Informațional Automatizat de Stat “Alegeri” (SIASA).

În perioada 2012 – 2017, PNUD a oferit suport Comisiei Electorale Centrale în domeniile cum ar fi: egalitatea de gen și drepturile omului, dezvoltarea capacităților instituționale, dezvoltarea strategică a Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, implementarea cadrului legal privind finanțarea partidelor politice și suportul reformei transparente a proceselor electorale. De asemenea, au fost întreprinși pași importanți în abordarea dificultăților legate de calitatea datelor și posibilitatea schimbului de date cu alte instituții publice centrale care dețin registre de stat ale populației.

În baza rezultatelor obținute, noul Proiect va continua să ofere suport Comisiei Electorale Centrale, asigurând, astfel, finalitatea și sustenabilitatea intervențiilor PNUD anterioare.

Proiectul “Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” va fi implementat în perioada Iulie 2017 –  Decembrie 2019 în parteneriat cu Comisia Electorală Centrală, Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, Agenția de Servicii Publice, Centrul de Guvernare Electronică, societatea civilă și alți parteneri.

Obiective:

Obiectivul Proiectului constă în consolidarea transparenței și incluziunii proceselor electorale în Moldova prin intermediul sistemelor informaționale moderne, cadrului legal îmbunătățit și participării publice sporite, abordând cauzele esențiale ale problemelor ce împiedică dezvoltarea democrației și avansarea proceselor electorale în Republica Moldova.

Proiectul va contribui la:

  • Obținerea unui Registru de Stat al Alegătorului mai exact, în urma îmbunătățirii calității și accesibilității datelor prin a) reingineria sistemelor de Acte de Stare Civilă, b) implementarea Registrului de Stat al Adreselor și c) facilitarea schimbului de date și interoperabilității între diferite instituții publice centrale prin intermediul Platformei M-Connect;
  • Consolidarea incluziunii proceselor electorale prin dezvoltarea unui instrument de votare la distanță și ajustarea Sistemului – SIASA pentru a ține pasul cu dezvoltările tehnice și politice;
  • Oferirea suportului pentru reforma legislativă în domeniul electoral pentru a elimina ambiguitățile, a răspunde dezvoltărilor tehnice și a îmbunătăți sistemul de raportare privind finanțarea partidelor politice;
  • Consolidarea participării politice a cetățenilor prin elaborarea și implementarea programelor de educație civică și informare a alegătorilor, îndeosebi pentru femei, tineri, persoane cu diferite tipuri de dizabilități, minorități lingvistice, precum și diaspora.

Rezultate scontate:

  • Credibilitatea Registrului de Stat al Alegătorilor consolidată;
  • Procesul de pilotare a Votului prin Internet pentru alegerile din 2018 desfășurat și implementat cu suportul Sistemului - SIASA ajustat;
  • Reforma cadrului legal în domeniul electoral desfășurată;
  • Programe de educare civică și informare a alegătorilor desfășurate și concentrate îndeosebi pe femei și tineri.
Ani Buget Cheltuieli
USAID Olanda Marea Britanie
2017 321.192 USD 39.960 USD
  283,271.85 USD
2018 1.030.730,40 USD 74.952 USD 659.502 USD  

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD