Contribuția la Programul „Măsuri de promovare a încrederii” în regiunea trasnistreană
– Sectorul Sănătății (Etapa 2)

Statut: Activ
Durată: 2016 – 2019
Buget: Aprox. 2.353.520 USD (449.385 USD gestionat de PNUD)
Acoperire: Republica Moldova – regiunea transnistreană
Beneficiari: Nou-născuții și mamele din regiunea transnistreană
Domeniu de intervenție: Creștere incluzivă
Parteneri: Parteneri naționali

Descrierea proiectului:

Scopul primordial este de a asigura populația Republicii Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană cu îmbunătățirea stării sănătății, protecției financiare, accesului echitabil și satisfacției privind serviciile de sănătate. În regiunea transnistreană obiectivul este de a asigura servicii comprehensive de sănătate de o calitate înaltă sau bună, cu un accent specific pe Sănătatea mamei și a copilului (SMC) și Imunizare.

Proiectul este implementat de OMS, UNICEF și PNUD și este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare prin intermediul Fondului Fiduciar cu Parteneri Multipli (MPRTF-PNUD).

Obiective:

Obiectivul general al proiectului este de a asigura populația din regiunea transnistreană cu servicii medicale de calitate, cu accent specific pe sănătatea mamei și copilului, precum și pe imunizare.

Rezultate scontate:

  • Noi-născuții și mamele din regiunea transnistreană vor benefica de servicii perinatale integrate calitative, inclusiv nutriție;
  • Acoperirea cu vaccinuri, ratele de imunizare cu vaccinuri tradiționale și cu vaccinuri noi sau neutilizate va fi îmbunătățită pe ambele maluri ale râului Nistru (pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană);
  • Populația de pe ambele maluri ale râului Nistru își va îmbunătăți cunoștințele despre SMC cu privire la alimentarea sugarilor, cunoștințele despre disponibilitatea serviciilor SMC și dreptul de a le accesa.

Realizări:

  • A fost elaborat un raport de evaluare a necesităților cu privire la consumabilele medicale pentru cinci instituții perinatale din regiunea transnistreană: Rîbnița, Grigoriopol, Tiraspol, Bender și Slobozia;
  • Traininguri specializate pentru operarea eficientă a echipamentului livrat anterior au fost organizate pentru personalul medical al celor cinci instituții perinatale: Rîbnița, Grigoriopol, Bender, Tiraspol și Slobozia;
  • Au fost procurate și livrate consumabile și accesorii medicale pentru cele cinci instituții perinatale: 19.063 unități pentru 35 categorii;
  • O bază de date pentru monitorizarea și livrarea echipamentului a fost creată;
  • Au fost demarate lucrările de replanificare și reparație a spațiilor Centrului de Instruire. Acestea urmează a fi finalizate în 2018;
  • Profesioniștii din domeniul perinatologiei din regiunea transnistreană au fost familiarizați cu cele mai bune practici ale instituțiilor europene de perinatologie și ginecologie;
  • Specialiștii din domeniul sănătății din regiunea Transnistreana (obstetricieni, moașe și neonatologi) au îmbunătățit capacitățile și cunoștințele necesare pentru a asigura serviciile de îngrijire oferite în spitale în conformitate cu standardele internaționale.
Ani Buget Cheltuieli
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare
2016 140.810 USD 140.810 USD
2017 198.655 USD 155.190,55 USD
2018 109.920 USD  

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD