Programul Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (IV)

Statut: Activ
Durată: 2015 – 2018
Buget: 11.104.000 USD
Acoperire: Republica Moldova - malul drept și stâng al râului Nistru
Beneficiari: Oamenii care trăiesc pe ambele maluri ale Nistrului, comunitatea de afaceri din ambele maluri
Domeniu de intervenție: Creștere incluzivă
Parteneri: Biroul de Reintegrare, autorităţile locale, agenţii economici, întreprinderile mici și mijlocii, Camerele de Comerţ şi Industrie, asociațiile de afaceri, membri ai comunităților și organizaţii comunitare, specialişti în domeniul statisticii, ONG-urile internaţionale, naţionale şi locale care activează în comunitățile de pe ambele maluri
Document de proiect: Programul Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (IV)
Alte documente: Proiecte implementate în cadrul Programului Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii

Descrierea proiectului:

Programul „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” contribuie la consolidarea încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru prin susţinerea activităţilor comune în domeniul dezvoltării afacerilor și îmbunătăţirii infrastructurii localităţilor.

Obiective:

 • Intensificarea colaborării între agenţii economici de pe ambele maluri, în vederea creării oportunităţilor de angajare şi a condiţiilor mai bune de trai pentru oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului;
 • Abilitarea comunităţilor şi actorilor locali de pe ambele maluri ale Nistrului, pentru ca ei să realizeze împreună proiecte de dezvoltare locală şi de îmbunătăţire a infrastructurii sociale.

Rezultate scontate:

Dezvoltarea afacerilor şi oportunităţi de angajare

 • Cel puţin 50 de parteneriate vor fi create între agenţii economici şi comunităţile de afaceri de pe ambele maluri, ceea ce va conduce la o înţelegere comună a obstacolelor, oportunităţilor şi standardelor tehnice în domeniul dezvoltării afacerilor;
 • Cel puţin 200 de întreprinderi mici şi mijlocii (inclusiv cele conduse de femei) vor fi implicate în activităţi comune şi vor beneficia de susţinere pentru dezvoltarea afacerilor, ceea ce va contribui la sporirea capacităţilor profesionale şi a standardelor de business pe malul stâng;
 • Cel puţin 150 de locuri noi de muncă şi 5.000 de surse noi de întreţinere vor fi create pentru femeile şi bărbaţii de pe ambele maluri ale râului Nistru, iar comunităţile de afaceri vor beneficia de noi oportunităţi de colaborare;
 • Cel puţin 20 de consultanţi în domeniul afacerilor vor fi instruiţi/certificaţi, iar piaţa de consultanţă va fi îmbunătăţită şi consolidată. Acest lucru, va contribui la sporirea capacităţilor oamenilor de afaceri şi le va permite să beneficieze de regimul DCFTA (Zona de Liber Schimb, Aprofundat și Cuprinzător), în sensul accesului la piaţa UE;
 • 30 de întreprinderi noi vor fi create şi integrate în platformele existente de cooperare dintre cele două maluri, ca urmare a îmbunătăţirii culturii antreprenoriale şi a accesului sporit la informaţii şi surse de finanţare.

Comunităţi abilitate şi îmbunătăţirea infrastructurii sociale

 • Cel puţin 60 de actori locali îşi vor îmbunătăţi capacităţile pentru a asigura o dezvoltare locală durabilă şi a le asigura grupurilor vulnerabile acces la servicii publice de calitate, prin abilitarea comunităţilor;
 • Cel puţin 30 de proiecte de îmbunătăţire a infrastructurii sociale vor fi realizate pe ambele maluri ale Nistrului;
 • Aproximativ 100.000 de femei şi bărbaţi vor beneficia direct de pe urma activităţilor Programului;
 • Peste 30 de profesionişti în domeniul statisticii de pe ambele maluri vor fi instruiţi, iar colaborarea statisticienilor din Chișinău și Tiraspol se va intensifica, ceea ce va permite ca, cel puțin, 5 domenii statistice să fie aliniate la standardele internaţionale.
 • Relaţiile de colaborare dintre oamenii de pe cele două maluri se vor intensifica.

Realizări:

 • 158 de parteneriate și platforme de interacțiune au fost susținute, dintre acestea 61 fiind trans-riverane;
 • 83 de consultanți au fost certificați la nivel internațional pentru a presta servicii de dezvoltare a afacerilor;
 • Cel puțin 1.522 întreprinderi de pe ambele maluri au beneficiat de servicii de dezvoltare a afacerilor;
 • 52 de afaceri au fost create în comunitățile de pe ambele maluri, între acestea, 31 fiind create prin intermediul Programului de Granturi pentru Tineri, generând astfel 153 noi locuri de muncp (85 pentru femei, 87 pe malul stâng);
 • Peste 12.900  de oameni (41% femei) beneficiază de condiții de viață îmbunătățite;
 • Peste 71.000 de beneficiai ai proiectelor de renovare a infrastructurii sociale;
 • 28 de proiecte de dezvoltare a infrastructurii sociale sunt în derulare;
 • 72 de parteneri locali și-au îmbunătățit capacitățile în domeniile de identificare a ideilor relevante pentru proiecte de consolidare a încrederii și au elaborat propuneri de proiecte cu privire la infrastructura socială;
 • 42 de statisticieni și specialiști din domenii afiliate de pe ambele maluri ale râului Nistru și-au îmbunătățit capacitățile și abilitățile în urma participării la un training în domeniul datelor statistice de gen. 
Ani Buget Cheltuieli
Uniunea Europeană
2015 1.947.923 USD 1.947.923 USD
2016 4.483.108 USD 4.483.108 USD
2017 3.181.897 USD  
2018 1.491.468 USD  

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD