Integrarea priorităţilor de conservare a biodiversităţii în politicile de planificare teritorială şi practicile de utilizare a terenurilor din Moldova

Statut: Finalizat
Durată: 2015 – 2018
Buget: 998.904 USD
Acoperire: Chişinău, Soroca, Ştefan-Vodă
Beneficiari: Autorităţile centrale în domeniul mediului şi planificării utilizării teritoriului, autorităţile publice locale şi populaţia din raioanele Soroca şi Ştefan-Vodă
Domeniu de intervenție: Schimbare a climei, mediu și energie
Parteneri: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Agenţia Moldsilva; Autorităţi publice locale din raioanele Soroca şi Ştefan-Vodă
Document de proiect:

Descrierea proiectului:

Biodiversitatea în Republica Moldova este supusă amenințărilor permanente în urma activităţilor umane privind modul de utilizare a terenurilor rezultate în eroziunea solului; poluare şi schimbări climatice; pășunat nesustenabil; fragmentarea habitatelor din cauza dezvoltării infrastructurii; exploatarea forestieră ilegală, sporirea numărului speciilor rare, vânătoare și pescuit excesiv.

Proiectul are drept obiectiv o abordare integrată a biodiversității, îmbunătățirea gestionării eficiente a biodiversității în afara zonelor protejate, în scopul menținerii integrității ecologice a ecosistemelor republicii Moldova.

Domeniul general de aplicare a proiectului este de a integra priorităţile de conservare a biodiversităţii în politicile de planificare teritorială şi practicile de utilizare a terenurilor din Moldova.

Obiective:

 • Modificarea modului de planificare a utilizării terenurilor și a sistemului de implementare pentru a se ține cont de pierderea biodiversității;
 • Demonstrarea metodelor de conservare și utilizare durabilă a biodiversității pe terenurile comunale în două raioane ale ţării.

Rezultate scontate:

 • Recomandări cu privire la modificarea cadrului legal în domeniul funciar şi forestier în scopul  integrării aspectelor de conservare a biodiversităţii la nivel naţional şi local;
 • Propuneri privind crearea unui sistem de monitorizare a activităţilor de utilizare a terenurilor, care pot influenţa schimbările  asupra principalelor ecosisteme naturale şi semi-naturale, cu obiecte ale biodiversităţii, în scopul elaborării măsurilor de diminuare a impactului asupra biodiversităţii;
 • Suport acordat Agenţiei Moldsilva în procesul de elaborare a noii redacţii a Codului Silvic care va asigura includerea aspectelor de biodiversitate în planificarea şi gospodărirea silvică;
 • Asigurarea suportului metodologic Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului în procesul de elaborare a Concepţiei sistemului informational integrat de mediu şi a concepţiei sistemului de arii protejate;
 • Crearea unui comitet naţional multi-sectorial, care va avea abilităţi de coordonare a procesului de  elaborare şi implementare a planurilor de utilizare a terenurilor;
 • Recomandări cu privire la cadrul normativ de stabilire a sancţiunilor, în cazul nerespectării implementării prevederilor planurilor de utilizare a terenurilor;
 • Instruirea responsabililor din instituţiile cheie în domeniul utilizării terenurilor, integrând principiile conservării biodiversităţii;
 • Elaborarea Planurilor de amenajare a teritoriului pentru raioanele Soroca şi Ştefan-Vodă şi a Planurilor urbanistice generale pentru 4 localităţi din aceste raioane, care includ aspecte de conservare a biodiversităţii;
 • Elaboratea Studiului privind valorificarea Serviciilor ecosistemelor în raioanele Soroca şi Ştefan Vodă;
 • Dezvoltarea infrastructurii şi testarea tehnologiilor compatibile cu biodiversitatea pentru demonstrarea utilizării durabile a păşunilor;rearea coridoarelor ecologice între diverse trupuri de pădure pentru sporirea migraţiei speciilor;
 • Crearea coridoarelor ecologice între diverse trupuri de pădure pentru sporirea migraţiei speciilor;
 • Instruirea utilizatorilor de terenuri privind integrarea aspectelor biodiversităţii în practicile de utilizare a terenurilor;
 • Demonstrarea afacerilor bazate pe utilizarea serviciilor ecosistemelor;
 • Asigurarea fondurilor publice pentru iniţiativele de conservare a biodiversităţii.

Realizări:

 • Au fost elaborate propuneri de amendamente pentru legislaţia existentă de mediu (Legea Regnului Animal, Legea Regnului Vegetal, Legislaţia privind urbanismul şi amenejarea teritorului), pentru a se asiguracă aspectele de biodiversitate şi servicii ecosistemice sunt încorporate în procesul de planificare a teritoriului;
 • Au fost elaborate Planuri de management pentru păşuni şi păduri comunale prietenoase biodiversităţii pentru 4 comunităţi din raioanele Soroca şi Ştefan-Vodă;
 • A fost efectuată inventarierea speciilor rare din Soroca şi Ştefan Vodă, în baza căreia s-au elaborat paşapoarte ale speciilor rare, stabilite măsurile de conservare şi elaborat un Studiu privind Habitatele speciilor rare din aceste două raioane;
 • A fost elaborate Studiul privind valoarea economică a serviciilor ecosistemelor din raioanele Soroca şi Ştefan Vodă;
 • Au fost create 102 ha de coridoare ecologice prin împădurirea terenurilor degradate în 4 comunităţi din raioanele Soroca şi Ştefan-Vodă;
 • 100 ha de păşuni au fost restabilite prin efectuarea lucrărilor de îmbunătîţire a covorului ierbos;
 • Două Ghiduri eco-turistice pentru atracţiile din raioanele Soroca şi Ştefan-Vodă au fost elaborate pentru a spori atractivitatea în zonă a vizitatorilor şi atragerea investiţiilor potenţiale în aceste două raioane.
 • Planurile de amenajare a teritoriului pentru raioanele Soroca şi Ştefan-Vodă au fost elaborate şi se află în process de avizare;
 • Planurile urbanistice generale pentru 4 localităţi din raioanele pilot care includ aspecte de conservare a biodiversităţii au fost elaborate şi aprobate;
 • Activităţile de pilotare a afacerilor bazate pe utilizarea serviciilor ecosistemelor în 3 localităţi pilot au fost inițiate.
Ani Buget Cheltuieli
GEF (Facilitatea Globală de Mediu) PNUD
2015 319.148 USD 26.109 USD 341.622 USD
2016 277.317 USD   280.877 USD
2017 196.604 USD 6.761 USD 203.858 USD
2018 165.864 USD
7.101 USD  

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD