Combaterea violenței împotriva femeilor în Republica Moldova: explorând și învățând din soluțiile locale

Statut: Activ
Durată: 2018 – 2020
Buget: 399.088 USD
Acoperire: Unitatea Teritorial Autonomă Gagauzia, Republica Moldova
Beneficiari: Victimele violenței în bază de gen, autoritățile publice locale, societatea civilă
Domeniu de intervenție: Creștere incluzivă
Partneri: APL, ONG-uri specializate, profesioniști din sectorul medical, social și justiție, femei și bărbați din Chirsova
Document de proiect: Combaterea violenței împotriva femeilor în Republica Moldova: explorând și învățând din soluțiile locale

Descrierea proiectului:

Republica Moldova a adoptat o serie de documente pentru combaterea problemei violenței împotriva femeilor, care necesită investiții în serviciile sociale, psihologice, juridice, educaționale și economice pentru femei și fete. Cu toate acestea, în pofida voinței politice, sunt puține capacități la nivel național și, în special, la nivel local, pentru a combate violența împotriva femeilor. Scopul acestei inițiative propuse în regim pilot este, pe de o parte de a ajuta implementarea la nivel local a Strategia naţională de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pentru anii 2018-2023, prin elaborarea, implementarea și evaluarea unui Plan de Acțiuni la nivel local pentru combaterea violenței împotriva femeilor, într-o comunitate multietnică selectată (satul Chirsova). Un alt scop al acestui proiect este utilizarea lecțiilor învățate și rezultatelor inițiativei propuse în regim pilot, prin oferirea de recomandări de politici îmbunătățite factorilor de decizie. La fel, proiectul va consolida abilitățile și cunoștințele partenerilor, precum și îi va dota cu instrumente noi atât la nivel local, național și internațional, în vederea reducerii violenței în bază de gen.

Obiective:

 • Acordarea susținerii în vederea elaborării, într-o manieră participativă, a unui plan de acțiuni, la nivel local, în domeniul violenței în bază de gen, cu scopul prevenirii și oferirii unui răspuns prompt și aliniat la politicile naționale din Republica Moldova;
 • Acordarea susținerii în vederea dezvoltării mecanismelor de referire sectoriale, care includ proceduri standard de operare pentru poliția comunitară, autoritățile locale și furnizorii locali de servicii sociale în cazurile de violență în bază de gen și care descriu rolurile fiecăruia, asigurând o coordonare și o abordare comună;
 • Implementarea, evaluarea și estimarea costurilor mecanismelor de referire și a planului de acțiuni pentru a susține replicarea și extinderea acestora;
 • Consolidarea capacității instituțiilor locale prestatoare de servicii de a pune în aplicare a serviciilor prestate pentru victimele violenței în bază de gen: consolidarea sistemelor de prestare a serviciilor din domeniul sănătății și consiliere juridică și psihologică;
 • Sensibilizarea publicului pentru a susține prevenirea și raportarea cazurilor de violență în bază de gen.

Rezultate scontate:

Componenta 1: Pilotarea adaptării la nivel local a Strategia naţională de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pentru anii 2018-2023 în comunitatea Chirsova, raionul Comrat

 • Responsabilii locali sunt instruiți și cu capacități sporite în domeniul standardelor naționale cu privire la combaterea violenței în bază de gen, în vederea elaborării și implementării unui plan local de acțiuni;
 • Mecanismele sectoriale de referire, la fel și procedurile standard, sunt dezvoltate și implementate;
 • Atât planul local, cât și mecanismele de referire sunt evaluate, implementate și estimate financiar;
 • Cel puțin 200 femei din comunitatea-pilot au acces la serviciile create și la specialiști instruiți;
 • Sensibilizarea liderilor de opinie și factorilor, precum și întregii societăți pe subiectul violenței împotriva femeilor și fetelor - cel puțin 3.000 de persoane vor fi implicate în campania de informare;
 • Un serviciu social non-rezidențial oferă asistență victimelor violenței în bază de gen;
 • Cel puțin 3 membri ai echipei și 3 specialiști din cadrul instituțiilor locale sunt instruiți să acorde servicii pentru victimele violenței în bază de gen.

Componenta 2: Advocacy pentru implementarea politicilor și legislației în domeniul violenței în bază de gen în Moldova

 • Sistemul de asistență juridică de stat este consolidat în vederea acordării unui sprijin legal și în timp util victimelor.
Ani Buget
Republica Corea
2018 86.363 USD
2019 186.363 USD
2020 126.363 USD

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD