Combaterea violenței împotriva femeilor în Republica Moldova: explorând și învățând din soluțiile locale

Statut: Activ
Durată: 2018 – 2020
Buget: 515.000 USD
Acoperire: Unitatea Teritorial Autonomă Gagauzia, Republica Moldova
Beneficiari: Supraviețuitoare ale violenței în bază de gen, autoritățile publice locale, societatea civilă
Domeniu de intervenție: Creștere incluzivă
Partneri: APL, ONG-uri specializate, profesioniști din sectorul medical, social și justiție, femei și bărbați din Chirsova
Document de proiect: Combaterea violenței împotriva femeilor în Republica Moldova: explorând și învățând din soluțiile locale
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Republica Moldova a adoptat o serie de documente pentru combaterea problemei violenței împotriva femeilor, care necesită investiții în serviciile sociale, psihologice, juridice, educaționale și economice pentru femei și fete. Cu toate acestea, în pofida voinței politice, sunt puține capacități la nivel național și, în special, la nivel local, pentru a combate violența împotriva femeilor. Scopul acestei inițiative propuse în regim pilot este, pe de o parte de a ajuta implementarea la nivel local a Strategia naţională de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pentru anii 2018-2023, prin elaborarea, implementarea și evaluarea unui Plan de Acțiuni la nivel local pentru combaterea violenței împotriva femeilor, într-o comunitate multietnică selectată (satul Chirsova). Un alt scop al acestui proiect este utilizarea lecțiilor învățate și rezultatelor inițiativei propuse în regim pilot, prin oferirea de recomandări de politici îmbunătățite factorilor de decizie. La fel, proiectul va consolida abilitățile și cunoștințele partenerilor, precum și îi va dota cu instrumente noi atât la nivel local, național și internațional, în vederea reducerii violenței în bază de gen.

Obiective:

 • Acordarea susținerii în vederea elaborării, într-o manieră participativă, a unui plan de acțiuni, la nivel local, în domeniul violenței în bază de gen, cu scopul prevenirii și oferirii unui răspuns prompt și aliniat la politicile naționale din Republica Moldova;
 • Acordarea susținerii în vederea dezvoltării mecanismelor de referire sectoriale, care includ proceduri standard de operare pentru poliția comunitară, autoritățile locale și furnizorii locali de servicii sociale în cazurile de violență în bază de gen și care descriu rolurile fiecăruia, asigurând o coordonare și o abordare comună;
 • Implementarea, evaluarea și estimarea costurilor mecanismelor de referire și a planului de acțiuni pentru a susține replicarea și extinderea acestora;
 • Consolidarea capacității instituțiilor locale prestatoare de servicii de a pune în aplicare a serviciilor prestate pentru victimele violenței în bază de gen: consolidarea sistemelor de prestare a serviciilor din domeniul sănătății și consiliere juridică și psihologică;
 • Sensibilizarea publicului pentru a susține prevenirea și raportarea cazurilor de violență în bază de gen.

Rezultate scontate:

Componenta 1: Pilotarea adaptării la nivel local a Strategia naţională de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pentru anii 2018-2023 în comunitatea Chirsova, raionul Comrat

 • Responsabilii locali sunt instruiți și cu capacități sporite în domeniul standardelor naționale cu privire la combaterea violenței în bază de gen, în vederea elaborării și implementării unui plan local de acțiuni;
 • Mecanismele sectoriale de referire, la fel și procedurile standard, sunt dezvoltate și implementate;
 • Atât planul local, cât și mecanismele de referire sunt evaluate, implementate și estimate financiar;
 • Cel puțin 200 femei din comunitatea-pilot au acces la serviciile create și la specialiști instruiți;
 • Sensibilizarea liderilor de opinie și factorilor, precum și întregii societăți pe subiectul violenței împotriva femeilor și fetelor - cel puțin 3.000 de persoane vor fi implicate în campania de informare;
 • Un serviciu social non-rezidențial oferă asistență victimelor violenței în bază de gen;
 • Cel puțin 3 membri ai echipei și 3 specialiști din cadrul instituțiilor locale sunt instruiți să acorde servicii pentru victimele violenței în bază de gen.

Componenta 2: Advocacy pentru implementarea politicilor și legislației în domeniul violenței în bază de gen în Moldova

 • Sistemul de asistență juridică de stat este consolidat în vederea acordării unui sprijin legal și în timp util victimelor.

Realizări:

 • Echipa de lucru multidisciplinară privind combaterea violenței în bază de gen, cu descrierea posturilor și regulamente aprobate, instituționalizată;
 • Raportul de analiză situațională, bazat pe rezultatele cercetărilor sociologice, care conține propuneri privind intervențiile și legăturile dintre ODD-uri și țintele locale, elaborat;
 • Primăria Chirsova a elaborat și implementat în comun cu membrii comunității și cu sprijinul proiectului un Plan de Acțiuni locale pentru combaterea violenței în bază de gen;
 • O amplă campanie de comunicare despre consecințele violenței s-a desfășurat la Chirsova și în alte localități din UTA Găgăuzia;
 • În UTA Găgăuzia a fost finalizată renovarea primului centru regional de asistare a supraviețuitoarelor violenței în bază de gen. Peste 200 de persoane au contribuit cu 3970 USD la o campanie de strângere de fonduri pentru renovarea centrului;
 • În cadrul componentei economice, 16 femei și 4 bărbați din satul Chirsova au participat la instruiri pentru abilitarea economică. Ulterior, majoritatea acestora au elaborat planuri de afaceri și au participat la un concurs de granturi pentru deschiderea afacerilor proprii și deschiderea unor locuri noi de muncă.  
Ani Buget Cheltuieli
Republica Coreea UTA Găgăuzia
2018 64.111 USD   64.111 USD
2019 202.780 USD 85.000 USD 287.785 USD
2020 174.988 USD    
Icon of SDG 05 Icon of SDG 16

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD