Dialoguri transnistrene: avansarea nivelului doi de cooperare dintre lideri pentru a genera soluții noi în contextul prelungirii conflictului transnistrean

Statut: Activ
Durată: 2018 – 2019
Buget: 300.000 USD
Acoperire: Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistreană
Beneficiari: Grupul de beneficiari va include aproximativ 40 de persoane de pe ambele maluri (cel puțin 50% femei, cel puțin 45% de pe fiecare mal – experți în domenii relevante (precum cele de conflict, economie, domeniul social, mediu etc.), reprezentanți ai organizațiilor societății civile, jurnaliști, etc.
Domeniu de intervenție: Creştere incluzivă
Partneri: PNUD va coopera cu reprezentanții ONG-urilor de pe ambele maluri, care cooperează cu lideri de opinie, în special de pe malul stâng. Totodată, PNUD va coopera cu Institutul pentru Inițiative Strategice de pe malul drept și SIGMA de pe malul stâng.
Document de proiect: Dialoguri transnistrene: avansarea nivelului doi de cooperare dintre lideri pentru a genera soluții noi în contextul prelungirii conflictului transnistrean

Descrierea proiectului:

Proiectul va aborda consecințele conflictului transnistrean, inclusiv alienarea progresivă și lipsa de implicare, cu scopul de a crea o rețea de cooperare/coordonare pentru 40 de lideri locali specializați în soluționarea conflictelor, care vor contribui la stabilirea precondițiilor interne pentru soluționarea conflictului și vor pleda pentru încheierea unui acord de soluționare a conflictului. Acest proiect va propune o traiectorie alternativă de soluționare a contradicțiilor și a disputelor prin angajarea și implicarea actorilor-cheie din societate care până acum nu au avut voce în eforturile de soluționare a conflictului. De asemenea, proiectul va contribui la îmbunătățirea relațiilor și stabilirea legăturilor între liderii societății civile, activiștii civici, jurnaliștii, liderii de opinie, experții din domeniu și reprezentanții-cheie din Chișinău și Tiraspol. Astfel, va fi creată o precondiție importantă pentru soluțiile de compromis axate pe problemele de conflict și pe un dialog rațional. De asemenea, schimbarea instituțională va fi un parametru important, fiind create mecanisme care vor genera mai multe scenarii de cooperare pașnică pentru disputele identificate.

Proiectul este finanțat de Platforma de finanțare a PNUD pentru Guvernare, pentru Societăți Incluzive și Pașnice, Sub-Platforma de Prevenire a Conflictelor.

Obiective:

Bărbații și femeile de pe ambele maluri ale râului Nistrul au mijloace și condiții de trai mai bune, datorită cooperării îmbunătățite între actorilor cheie de pe ambele maluri, dincolo de divizarea din cauza conflictului.

  • Rezultat Nr. 1. Crearea unei platforme funcționale și instituționalizate pentru nivelul doi de cooperare, pentru experții din rândurile liderilor formali și neformali, jurnaliști, activiști civici, formatori de opinie, reprezentanți ai organizațiilor societății civile și ai elitelor intelectuale de pe ambele maluri, care va susține abordări constructive care vor pregăti terenul pentru o soluționare durabilă a conflictului transnistrean;
  • Rezultatul Nr. 2. Îmbunătățirea capacităților experților naționali, a membrilor organizațiilor societății civile și a jurnaliștilor pentru a genera și implementa inițiative comune de care vor beneficia persoane de pe ambele maluri ale râului Nistru.

Rezultate scontate:

  • Cei mai relevanți actori din societate sunt incluși în procesul de soluționare a conflictului, sporind posibilitatea de soluționare a litigiilor dintre ambele părți;
  • Îmbunătățirea înțelegerii, a capacității și a abilităților participanților la dialog în asumarea unui angajament constructiv, soluționarea litigiilor cu omologii de pe cealaltă parte, angajarea în o comunicare constructivă și creșterea încrederii între actorii-cheie;
  • Crearea unei platforme eficiente a nivelului doi de cooperare liderii formali de pe ambele maluri, prin întâlniri periodice, angajarea în comunicare, căutarea soluțiilor și advocacy. Platforma va permite să readucă problema transnistreană în prim-plan, cu soluții constructive care vor fi susținute de liderii formali și neformali;
  • 40 de lideri locali specializați în soluționarea conflictelor (cel puțin 50% femei, cel puțin 45% din fiecare parte) vor fi echipați cu instrumente relevante pentru a promova agenda de consolidare a încrederii de pe ambele maluri, pe sectoare diferite;
  • Evaluarea opiniei publice prin mai multe întrebări incluse în sondajele de opinie publică care vor fi efectuate de companiile sociologice din Moldova;
  • O înțelegere mai bună de către societate a compromisurilor care sunt necesare pentru soluționarea conflictului transnistrean;
  • Îmbunătățirea calității mediatizării, pe ambele maluri, a tematicii de conflict. O creștere a numărului și a calității de articolelor obiective în media locale, pentru a contracara și a inversa dominarea articolelor părtinitoare care denaturează starea reală a lucrurilor și împiedică o înțelegere mai bună a problemelor de către publicul larg, în special în media din regiunea transnistreană;
  • Identificarea soluțiilor pentru problemele importante, din domenii diferite, cu care se confruntă ambele părți, inclusiv probleme ce țin de comerț, economie, impozite.
Ani Buget
PNUD
2018 116.259 USD
2019 183.741 USD

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD