Studiul impactului social și de mediu al Complexului Hidroenergetic Dnestrovsc

Statut: Activ
Durată: 2018 – 2019
Buget: 544.554 USD
Acoperire: Republica Moldova
Beneficiari: Guvernul Republicii Moldova
Domeniu de intervenție: Schimbare a climei, mediu și energie
Parteneri: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
Document de proiect: Studiul impactului social și de mediu al Complexului Hidroenergetic Dnestrovsk

Descrierea proiectului:

Ca urmare a funcționării îndelungate a Complexului Hidroenergetic (CHE) de la Dnestrovsc, s-au înregistrat pentru râul Nistru anumite consecințe și un impact asupra mediului. Aceste consecințe vizează fluctuația hidrologică, alterarea cursului apei și modelarea spațială a temperaturii, fluctuația nivelului apei, micșorarea drastică a mișcării pietrișului și sedimentului de nisip etc.

În prezent, Acordul de funcționare a CHE este la etapa de elaborare și negociere dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei. Acesta are scopul să ofere o bază juridică pentru funcționarea CHE, extinderea sa ulterioară, precum și stabilirea responsabilităților ambelor părți în termeni de asigurare a securității funcționării CHE, drepturile părților, utilizarea proprietăților, arenda pământului, etc. Pentru a reflecta în Acordul sus-menționat preocupările privind protecția râului Nistru, este necesară elaborarea unui studiu comprehensiv, care va include un spectru larg de probleme privind impactul funcționării CHE, precum și oferirea asistenței necesare Guvernului Moldova în domeniile juridic și de negociere.

Obiective:

  • Asigurarea faptului că Guvernul Republicii Moldova este pregătit pentru negocierea Acordului de funcționare a CHE Nistru;
  • Prezentarea publicului larg a informației argumentate științific privind impactul curent și potențial al funcționării CHE de la Dnestrovsc.

Rezultate scontate:

  • Studiu detaliat elaborat privind impactul ecologic și socio-economic, curent și potențial, pe teritoriul Republicii Moldova, al funcționării Complexului Hidroenergetic pe râul Nistru;
  • Capacitățile echipei de negociatori (bărbați și femei) a Republicii Moldova consolidate;
  • Informația argumentată științific privind impactul curent și potențial al funcționării CHE de la Dnestrovsc, prezentată publicului larg.
Ani Buget Cheltuieli
Guvernul Suediei
2018 38.148 USD 14.827 USD
2019 506.406 USD  

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD