Formularea Rapoartelor Naționale de Dezvoltare Umană

Statut: Activ
Durată: Permanentă
Buget: 425.043,88 USD
Acoperire: Întreg teritoriul Republicii Moldova
Beneficiari: Guvernul Republicii Moldova, toate ministerele de linie, agențiile subordonate, ONG-uri, agențiile de stat, comisiile de experți locale, mediul academic, societatea civilă, sectorul privat și partenerii de dezvoltare
Domeniu de intervenție: Creştere incluzivă
Parteneri: Guvernul Republicii Moldova, toate ministerele de resort, agențiile subordonate, ONG-uri, agențiile de stat, comisiile de experți locale, mediul academic, societatea civilă, sectorul privat și partenerii de dezvoltare
Document de proiect: Formularea Rapoartelor Naționale de Dezvoltare Umană

Descrierea proiectului:

Proiectul susține formularea Rapoartelor Naționale de Dezvoltare Umană (RNDU) și a analizelor de politici în domenii cheie de dezvoltare care complementează RNDU. RNDU introduce conceptul de dezvoltare umană în dialogul politic național prin intermediul diferitor indicatori ai dezvoltării umane și recomandări de politici, precum și prin procesul de colectare și consultare a datelor disponibile în țară. Aceste rapoarte sunt elaborate și ghidate de echipe naționale și oferă o analiză oportună și bine fondată a multiplelor dimensiuni de dezvoltare și au drept scop să promoveze un dialog public mai deschis și mai cuprinzător cu privire la problemele prioritare ale țării.

Obiective:

 • Pledoarie în favoarea unei abordări de dezvoltare bazată pe dezvoltarea umană;
 • Stimularea dialogului național cu privire la cele mai stringente problemele de dezvoltare cu care se confruntă țara;
 • Identificarea soluțiilor alternative pentru a depăși problemele de dezvoltare;
 • Oferirea de instrumente care ar permite diferitelor părți interesate de a participa la procesele de elaborare a politicilor;
 • Oferirea unui ghid-resursă pentru planificarea dezvoltării.

Rezultate scontate:

 • Raportul Național de Dezvoltare Umană formulat și diseminat pe scară largă în scopul creșterii gradului de conștientizare cu privire la aspectele Dezvoltării Umane Durabile;
 • Facilitarea dialogului național privind căile și mijloacele de accelerare a procesului de reducere a sărăciei;
 • Identificarea consolidării capacităților instituțiilor naționale și transferul de know-how și dreptul de proprietate asupra procesului RNDU.

Realizări:

 • 13 Rapoarte produse din 1995, abordând probleme majore, cum ar fi excluziunea și coeziunea socială, schimbările climatice, calitatea creșterii economice, buna guvernare, tranziție și securitatea umană;
 • Mai mult de 10 platforme de dialog create la nivel național pentru actorii naționali;
 • RNDU și alte lucrări de analiză au contribuit în mod constant la construirea capacităților și legăturilor între principalele părți interesate în dezvoltare, implementarea și monitorizarea eficientă a politicilor economice și sociale, precum și evaluarea progresului social prin măsuri cum ar fi Indicele de Dezvoltare Umană și alți indici compuși și cuprinzători.
Ani
Buget Cheltuieli
Guvernul Danemarcei PNUD
2012   130.000 USD 118.093 USD
2013   26.000 USD 25.557 USD
2014 51.594 USD 112.050 USD 154.899 USD
2015 7.691 USD 41.500 USD 45.349 USD
2016   70.000 USD 76.037 USD
 

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD