Orașe verzi durabile pentru Moldova

Statut: Activ
Durată: 2018 – 2022
Buget: 2.719.726 USD
Acoperire: Republica Moldova
Beneficiari: Primăria municipiului Chișinău
Domeniu de intervenție: Schimbare a climei, mediu și energie
Parteneri: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Primăria mun. Chișinău, Agenția pentru Eficiență Energetică, Fondul pentru Eficiență Energetică, companiile licențiate din domeniul designului urban, Universitatea Tehnică din Moldova, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții, Banca Mondială, Agenția de Guvernare Electronică
Document de proiect: Orașe verzi durabile pentru Moldova

Descrierea proiectului:

Fiind încă cea mai puțin urbanizată țară europeană cu peste 55% din populație locuind în zona rurală (conform datelor din 2014), în Republica Moldova situația se schimbă rapid, cu o reducere prevăzută a cotei populației rurale până la 50% până în 2030 și 40% până în 2050. Influxul de noi rezidenți se resimte mai cu seamă în Chișinău, nu doar din partea zonelor rurale, dar și din alte orașe din țară. Până în 2030, Chișinău urmează să găzduiască peste 50% din toată populația urbană din Moldova, inducând și mai multă presiune asupra infrastructurii și serviciilor din oraș, creând în același timp și provocări considerabile de ordin social și de mediu. Astfel, urbanizarea și procesul de migrație din mediul rural în cel -urban a câștigat din ce în ce mai multă atenție și este considerată una din prioritățile-cheie de dezvoltare națională.

Obiectivul proiectului este de a cataliza investițiile în dezvoltarea urbană cu emisii reduse de carbon, pe baza unei abordări integrate de planificare urbană, prin încurajarea inovațiilor, a planificării participative și a parteneriatelor cu sectorul public și privat.

Proiectul va sprijini proiectarea, lansarea și înființarea Green City Lab pentru a deveni prima platformă de management al cunoștințelor și de comunicare, un intermediar al finanțelor și o sursă de inovații și expertiză pentru a cataliza dezvoltarea durabilă a orașelor cu emisii reduse de carbon și misiunea de a transforma Chișinăul și alte centre urbane în Moldova în orașe europene moderne verzi și inteligente, cu o îmbunătățire a calității vieții pentru cetățenii acestora, demonstrând în același timp oportunități pentru o creștere economică durabilă.

Obiective:

 • Catalizarea investițiilor în dezvoltarea urbană ecologică cu emisii redusede carbon printr-o abordare urbanistică integrată;
 • Încurajarea inovației, planificării participative și parteneriatelor cu o varietate de entități din sectorul public și privat.

Rezultate scontate:

 • Green City Lab (GCL), complet operațional și durabil, recunoscut de părțile interesate ca fiind liderul platformei de inovare, gestionare a cunoștințelor și de rețea și o sursă de expertiză pentru catalizarea dezvoltării durabile a orașelor cu emisii scăzute de dioxid de carbon în Republica Moldova;
 • Proiecte pilot/demonstrative finalizate cu succes, facilitate de GCL, cu monitorizarea, raportarea și verificarea rezultatelor acestora: planificarea mobilității urbane integrate și participative; eficiența energetică a clădirilor rezidențiale și utilizarea energiei regenerabile; mobilitatea cu emisii reduse de carbon; gestionarea eficientă a deșeurilor;
 • Managementul cunoștințelor pentru a facilita învățarea, extinderea și replicarea rezultatelor proiectului.

Realizări:

 • 3 soluții inovative sunt implementate în cadrul programului Fast Track Challenge: 25 de bănci creative urbane 3-în-1 realizate prin imprimare 3D; soluție inteligentă de măsurare a calității aerului; crearea a 3 treceri de pietoni şi dezvoltarea unei platforme web de informare şi consultare în design universal pentru orașe sigure, accesibile și confortabile;
 • Elaborarea Studiului de fezabilitate „Dezvoltarea infrastructurii de încărcătoare pentru automobilele electrice”;
 • Prima ediție a maratonului automobilelor electrice organizată în Republica Moldova;
 • 2 locații pentru arbori solari au fost identificate, urmînd a fi instalate în primăvara lui 2019;
 • Reprezentanți ai autorităților publice locale din Chişinău cunosc practicile şi metodologiile moderne de organizare a mobilităţii urbane ca rezultat al vizitei de studiu realizate în Cehia;
 • Lansarea proiectului „Utilizarea perspectivelor și experimentelor comportamentale pentru a responsabiliza consumul de energie electrică la Universitatea Tehnică din Moldova”. Ca rezultat, contoarele inteligente sunt parte componentă a unui cămin universitar pilot;
 • Prezentarea rezultatelor sondajului „Cum este viaţa în Chişinău” la care au participat peste 1.000 de respondenţi;
 • Co-finanțarea suplimentară atrasă din partea Fondului pentru Eficiență Energetică, ceea ce reprezintă 118.413,26 USD;
 • Co-finanțarea suplimentară atrasă în cadrul parteneriatului Ceh-PNUD pentru ODD-uri, ceea ce reprezintă 99.055 USD.
Ani Buget Cheltuieli
GEF (Facilitatea Globală de Mediu) PNUD
2018 242.000 USD 1.000 USD 195.248 USD
2019 404.426 USD 5.000 USD  
2020 747.700 USD 32.000 USD  
2021 746.700 USD 5.000 USD
 
2022 498.700 USD 37.000 USD  

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD