Orașe verzi durabile pentru Moldova

Statut: Activ
Durată: 2018 – 2022
Buget: 2.719.726 USD
Acoperire: Republica Moldova
Beneficiari: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
Domeniu de intervenție: Schimbare a climei, mediu și energie
Parteneri: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Cancelaria de Stat, primăria Chișinău, Agenția pentru Eficiență Energetică, Fondul pentru Eficiență Energetică, Consiliul Național pentru Arhitectură și Dezvoltare Urbană, companiile licențiate din domeniul designului urban, Universitatea Tehnică din Moldova, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții, Banca Mondială Centrul de Guvernare Electronică
Document de proiect: Orașe verzi durabile pentru Moldova

Descrierea proiectului:

Fiind încă cea mai puțin urbanizată țară europeană cu peste 55% din populație locuind în zona rurală (conform datelor din 2014), în Republica Moldova situația se schimbă rapid, cu o reducere prevăzută a cotei populației rurale până la 50% până în 2030 și 40% până în 2050. Influxul de noi rezidenți se resimte mai cu seamă în Chișinău, nu doar din partea zonelor rurale, dar și din alte orașe din țară. Până în 2030, Chișinău urmează să găzduiască peste 50% din toată populația urbană din Moldova, inducând și mai multă presiune asupra infrastructurii și serviciilor din oraș, creând în același timp și provocări considerabile de ordin social și de mediu. Astfel, managementul urbanizării și procesului de migrație rurală-urbană a câștigat din ce în ce mai multă atenție drept una din prioritățile cheie de dezvoltare națională.

Obiectivul proiectului este de a cataliza investițiile în dezvoltarea urbană ecologică cu emisii reduse de carbon, pe baza unei abordări integrate de planificare urbană, prin încurajarea inovării, a planificării participative și a parteneriatelor între o varietate de entități din sectorul public și privat.

Ca un catalizator pentru acest proiect, proiectul va sprijini proiectarea, lansarea și înființarea Green City Lab pentru a deveni prima platformă de management al cunoștințelor și de comunicare, un intermediar al finanțelor și o sursă de inovații și expertiză pentru a cataliza dezvoltarea durabilă a orașelor verzi cu emisii scăzute de carbon în Moldova, cu misiunea de a transforma Chișinăul și alte centre urbane în Moldova în orașe europene moderne verzi și inteligente, cu o îmbunătățire a calității vieții pentru cetățenii acestora, demonstrând în același timp oportunități pentru o creștere economică durabilă.

Obiective:

  • Catalizarea investițiilor în dezvoltarea urbană ecologică cu emisii scăzute de carbon printr-o abordare urbanistică integrată;
  • Încurajarea inovației, planificarea participativă și parteneriatele cu o varietate de entități din sectorul public și privat.

Rezultate scontate:

  • Green City Lab (GLC), complet operațional și durabil, recunoscut de părțile interesate principale ca fiind liderul platformei de inovare, gestionare a cunoștințelor și de rețea și o sursă de expertiză pentru catalizarea dezvoltării durabile a orașelor verzi cu emisii scăzute de dioxid de carbon în Republica Moldova, cu finanțare securizată pentru continuarea activității sale după închiderea proiectului ;
  • Proiecte pilot/demonstrative finalizate cu succes, facilitată de GCL, cu monitorizarea, raportarea și verificarea rezultatelor legate de acestea în domeniile: i) planificarea mobilității și planificării mobilității urbane integrate și participative; ii) eficiența energetică a clădirilor rezidențiale și utilizarea energiei regenerabile; iii) mobilitate cu emisii reduse de carbon; și iv) gestionarea eficientă a deșeurilor;     
  • Gestionarea cunoștințelor pentru a facilita învățarea, extinderea și replicarea rezultatelor proiectului.
Ani Buget
GEF (Facilitatea Globală de Mediu) PNUD
2018 242.000 USD 1.000 USD
2019 404.426 USD 5.000 USD
2020 747.700 USD 32.000 USD
2021 746.700 USD 5.000 USD
2022 498.700 USD 37.000 USD

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD