Orașe verzi durabile pentru Moldova

Statut: Activ
Durată: 2017 - 2022
Buget: 2.719.726 USD
Acoperire: Republica Moldova
Beneficiari: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
Domeniu de intervenție: Schimbare a climei, mediu și energie
Manageră de proiect: Silvia Pana-Carp, silvia.pana-carp@undp.org
Parteneri: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Cancelaria de Stat, primăria Chișinău, Agenția pentru Eficiență Energetică, Fondul pentru Eficiență Energetică, Consiliul Național pentru Arhitectură și Dezvoltare Urbană, companiile licențiate din domeniul designului urban, Universitatea Tehnică din Moldova, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții, Banca Mondială Centrul de Guvernare Electronică

Descrierea proiectului:

Obiectivul proiectului este de a cataliza investițiile în dezvoltarea urbană ecologică cu emisii reduse de carbon, pe baza unei abordări integrate de planificare urbană, prin încurajarea inovării, a planificării participative și a parteneriatelor între o varietate de entități din sectorul public și privat.

Ca un catalizator pentru acest proiect, proiectul va sprijini proiectarea, lansarea și înființarea Green City Lab pentru a deveni prima platformă de management al cunoștințelor și de comunicare, un intermediar al finanțelor și o sursă de inovații și expertiză pentru a cataliza dezvoltarea durabilă a orașelor verzi cu emisii scăzute de carbon în Moldova, cu misiunea de a transforma Chișinăul și alte centre urbane în Moldova în orașe europene moderne verzi și inteligente, cu o îmbunătățire a calității vieții pentru cetățenii acestora, demonstrând în același timp oportunități pentru o creștere economică durabilă.

Obiective:

  • Catalizarea investițiilor în dezvoltarea urbană ecologică cu emisii scăzute de carbon printr-o abordare urbanistică integrată;
  • Încurajarea inovației, planificarea participativă și parteneriatele cu o varietate de entități din sectorul public și privat.

Rezultate scontate:

  • Green City Lab (GLC), complet operațional și durabil, recunoscut de părțile interesate principale ca fiind liderul platformei de inovare, gestionare a cunoștințelor și de rețea și o sursă de expertiză pentru catalizarea dezvoltării durabile a orașelor verzi cu emisii scăzute de dioxid de carbon în Republica Moldova, cu finanțare securizată pentru continuarea activității sale după închiderea proiectului ;
  • Proiecte pilot/demonstrative finalizate cu succes, facilitată de GCL, cu monitorizarea, raportarea și verificarea rezultatelor legate de acestea în domeniile: i) planificarea mobilității și planificării mobilității urbane integrate și participative; ii) eficiența energetică a clădirilor rezidențiale și utilizarea energiei regenerabile; iii) mobilitate cu emisii reduse de carbon; și iv) gestionarea eficientă a deșeurilor;     
  • Gestionarea cunoștințelor pentru a facilita învățarea, extinderea și replicarea rezultatelor proiectului.
Ani Buget
2017 8.200 USD
2018 235.000 USD
2019 409.426 USD
2020 779.700 USD
2021 751.700 USD
2022 535.700 USD

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD