Migrație şi dezvoltare locală (etapa 1)

Statut: Finalizat
Durată: 2015 – 2018
Buget: 3.274.000 USD
Acoperire: 38 sate şi oraşe din Republica Moldova
Beneficiari: 300 mii locuitori din 38 localităţi beneficiare care implică circa 40 mii migranţi în dezvoltarea locală
Domeniu de intervenție: Creştere incluzivă
Parteneri: Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare
Document de proiect:
Raport final: Migrație şi dezvoltare locală (etapa 1)

Descrierea proiectului:

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova a lansat Proiectul „Integrarea Migrației în Dezvoltarea Locală” (denumirea prescurtată – „Migraţie şi dezvoltare locală” (MiDL) care presupune abilitarea și mobilizarea migranților pentru o dezvoltare locală durabilă.

Proiectul Migraţie şi dezvoltare locală este parte a unei intervenții multianuale a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) în domeniul migrației și dezvoltării (M&D) şi este implementat în perioada 2015 – 2018 în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova, autorităţile publice locale, organizaţiile nonguvernamentale locale, sectorul privat, populaţia, inclusiv migranţii originari din comunităţile-ţintă.

În total, 38 de sate şi oraşe de pe întreg teritoriul Republicii Moldova sunt parte ale proiectului.

Obiective:

Proiectul „Migraţie şi dezvoltare locală” are ca obiectiv principal asistarea comunităților afectate de migrație în vederea îmbunătăţirii serviciilor locale (aprovizionarea cu apă și sanitație, servicii sociale, educație şi sănătate) precum și a accesului la oportunități generatoare de venituri (reîncadrarea în câmpul muncii, susţinerea dezvoltării afacerilor).

Având în vedere contextul specific al dezvoltării locale, situația și necesitățile actuale, proiectul are două obiective principale:

 • Obiectivul 1: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă vor fi abilitate, vor avea capacități și resurse pentru a presta servicii calitative de reîncadrare în câmpul muncii a persoanelor revenite de peste hotare;
 • Obiectivul 2: Autoritățile publice locale vor avea capacități și resurse de a implica membrii comunității, inclusiv migranții, prin promovarea transferului de cunoștințe (know-how) din străinătate în scopul îmbunătățirii serviciilor locale, precum şi prin oferirea de oportunități pentru activități generatoare de venituri.

Rezultate scontate:

 • Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și structurile sale teritoriale dispun de cadrul de politici, instituțional şi bugetar necesar pentru prestarea serviciilor de reîncadrare în câmpul muncii;
 • Punctele focale pentru reintegrare din cadrul Agențiilor Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă dispun de toate instrumentele necesare, de cunoștințe și competențe pentru a oferi sprijin pentru reintegrarea în câmpul muncii a persoanelor revenite;
 • Autoritățile publice locale dispun de cunoștințe, abilități și instrumente necesare pentru a se implica în comun cu membrii comunității, inclusiv migranţii, în proiectarea și prestarea serviciilor publice îmbunătățite (apă și sanitație, servicii de ocrotire a sănătății, educație, sociale) și a inițiativelor generatoare de venituri;
 • Migranții, în comun cu autoritățile publice locale, dispun de capacități, modele și competențe pentru a crea și gestiona mecanisme inovatoare de suport a Asociațiilor de Băștinași (AdB) la nivel de raion/oraș/comunitate pentru transferul de cunoștințe și competențe, îmbunătățirea serviciilor locale și implementarea de activități generatoare de venituri;
 • Populația și publicul-țintă conștientizează potențialul migrației pentru dezvoltarea locală.

Realizări:

 • Strategia Națională privind Ocuparea Forței de Muncă (SNOFM) și Matricea de Acțiuni pentru 2017-2021 a fost elaborată cu sprijinul MiDL și ILO printr-un proces participativ;
 • 10 Agenții Teritoriale de Ocupare a Forței de Muncă au fost dotate cu echipament de birou, iar sistemul informațional automatizat al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă a fost actualizat și permite o mai bună colectare a datelor despre beneficiarii reveniți în țară;
 • Reprezentanții  structurilor de stat, parteneri ai proiectului, sunt mai bine pregătiți să elaboreze politici de reintegrare grație studierii experienței internaționale în acest domeniu; iar persoanele responsabile de reintegrare din 10 agenții-pilot au fost instruite și pot deservi mai bine migranţii reveniți;
 • Un model inovativ de canalizare a potențialului migranților în dezvoltarea localităților lor de baștină a fost creat și pilotat în 40 de localități din toate zonele geografice ale Moldovei;
 • 40 localități au integrat cu succes migrația în dezvoltarea locală atât la nivel instituțional (primarii și persoanele responsabile pentru migrație desemnate și capacitate, baze de date locale pe migrație lansate și actualizate regulat) cât și la nivel de politici (strategiile locale de dezvoltare socio-economică elaborate/actualizate având aspectele migraționale integrate pe deplin), prin consultarea largă a migranților pe durata întregului proces;
 • Au fost create și consolidate 40 Asociații de Băștinași pilot drept mecanism instituțional de implicare continuă și eficientă a migranților în planificarea dezvoltării locale;
 • 36 proiecte de dezvoltare locală au fost lansate pe o platformă națională de colectare de fonduri online (Guvern24) pentru a face posibile contribuții financiare ale băștinașilor plecați în întreaga lume. Astfel, circa 9,000 migranți au contribuit cu peste 3,5 mln MDL pentru a aduce servicii mai bune în satele și orașele lor natale. Toate aceste proiecte sunt co-finanțate și co-implementate, în parteneriat de autoritățile publice locale și migranți.
Ani
Buget Cheltuieli
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare
2015 73.625 USD 73.625 USD
2016 794.925 USD 794.925 USD
2017 1.166.490 USD 1.171.186 USD
2018 1.245.541 USD  

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD