Planul de eliminare eșalonată a HCFC (Faza 2)

Statut: Activ
Durată: 2017 – 2020
Buget: 122.300 USD
Acoperire: Naţională
Beneficiari: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, utilizatorii finali, companii ce prestează servicii în domeniul refrigerării și condiționării aerului, Universitatea Tehnică a Moldovei, cu centrul de instruire "TEHNOFRIG", Serviciul Vamal
Domeniu de intervenție: Schimbare a climei, mediu și energie
Parteneri: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, care este responsabil, în numele Guvernului, pentru elaborarea şi promovarea politicii de stat pentru dezvoltarea durabilă a sectorului agroindustrial, Asociația obștească a frigotehniștilor din Republica Moldova, utilizatorii finali (deținători de instalații și echipamente), companii de servicii și importatorii care se ocupă cu refrigerarea şi condiționarea aerului, Universitatea Tehnică a Moldovei, cu centrul de instruire "TEHNOFRIG", Serviciul Vamal, Inspectoratului Ecologic de Stat, instituții mass-media și ONG-uri
Document de proiect: Planul de eliminare eșalonată a HCFC (Faza 2)

Descrierea proiectului:

Proiectul urmărește să sprijine Guvernul Republicii Moldova să-și dezvolte planul național cu acțiuni pe termen mediu și de lungă durată pentru onorarea obligațiilor pe care le-a asumat ca parte semnatară a Protocolului de la Montreal. Proiectul va sprijini Moldova pentru punerea în aplicare a Programului de suprimare eșalonată a hidroclorfluorcarburilor pentru anii 2016 – 2040 şi a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia în anii 2016-2020 (HG nr. 856 din 13 iulie 2016).

Obiective:

  • Sprijin pentru Moldova în implementarea Programului național de suprimare eșalonată a hidroclorofluorocarburilor (HCFC) pentru perioada 2016-2040 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia în 2016-2020, pentru a-și atinge obiectivele de reducere a HCFC până în 2020 – 35% reducere în consumul HCFC de la nivelul de bază;
  • Implementarea de noi tehnologii “prietenoase ozonului” şi suport tehnologic pentru sectorul defrigorific și de condiționare a aerului, prin achiziționarea de echipamente/instrumente și demonstrație a noilor tehnologii (agenți frigorifici naturali) în sectorul comercial.

Rezultate scontate:

  • Cadrul legislativ-normativ și cel instituțional pentru termen mediu și lung în vederea respectării obligațiunilor pe care le are Republica Moldova față de Protocolul de la Montreal consolidat;
  • Planul de acțiuni pentru implementarea în 2016-2020 a Programului național de suprimare eșalonată a hidroclorfluorcarburilor (HCFC) pentru anii 2016-2040 implementat;
  • 35% reducere în utilizarea HCFC de la nivelul de bază către anul 2020 realizat.
Ani Buget Cheltuieli
Fondul multilateral pentru punerea în aplicare a Protocolului de la Montreal
2017 20.000 USD  
2018 84.850 USD 1.900,15 USD
2020 17.450 USD  

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD