Consolidarea capacităților Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova și ale subdiviziunilor subordonate pentru implementarea eficientă a reformelor sectoriale

Statut: Activ
Durată: 2017 – 2018
Buget: 1.342.900 USD
Acoperire: Națională
Beneficiari: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova (MAI) și subdiviziunile interne ale acestuia
Domeniu de intervenţie: Guvernare efectivă
Manager de proiect: Viorel Albu viorel.albu@undp.org
Parteneri: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova (MAI) și subdiviziunile interne ale acestuia
Document de proiect: Consolidarea capacităților Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova și ale subdiviziunilor subordonate pentru implementarea eficientă a reformelor sectoriale

Descrierea proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la consolidarea cadrului operațional și funcțional al MAI pentru implementarea eficientă, transparentă și incluzivă a reformelor sectoriale în domeniul ordinii publice, protecției civile, securității hotarelor, migrației și azilului în conformitate cu prioritățile naționale și angajamentele internaționale, îmbunătățind eficacitatea designului și implementării politicilor sectoriale și ale serviciilor, conform necesităților femeilor și bărbaților din Republica Moldova.

Obiective:

 • Consolidarea capacităților instituționale și operaționale ale MAI pentru sporirea securității persoanelor prin gestionarea adecvată a situațiilor de criză;
 • Îmbunătățirea capacităților instituționale și operaționale ale MAI și ale subdiviziunilor sale interne prin asigurarea cu echipament IT modern.

Rezultate scontate:

 • Centrul Național de Coordonare Integrată a Acțiunilor de Ordine Publică (Centrul de Criză) constituit;
 • Centrul de Instruire pentru salvatori și scafandri reconstruit și curriculumul de instruire elaborat;
 • Serviciul Medical al MAI consolidat prin procurarea echipamentului medical stringent;
 • Infrastructura rețelelor TIC ale Inspectoratelor de Poliție modernizată în corespundere cu necesitățile identificate;
 • Capacitățile Biroului de Migrație și Azil (BMA) consolidate prin modernizarea și operaționalizarea Centrul Regional de Documentare și Integrarea a Străinilor din mun. Bălți;
 • Integritatea instituțională și eficacitatea operațională a Poliției de Frontieră consolidată prin dotarea cu echipament specializat.

Realizări:

 • Documentația tehnică de execuție privind reconstrucția Centrul Național de Coordonare Integrată a Acțiunilor de Ordine Publică elaborată;
 • Centrul Regional de Documentare și Integrarea a Străinilor din mun. Bălți operațional, dotat cu mobilier si echipament modern;
 • Eficacitatea operațională și transparența Poliției de Frontieră sporită prin dotarea cu camere video portative și vehicule de teren.
Ani Buget
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
2017 899.987 USD
2018 442.913 USD

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD