Sisteme autonome de irigare integrate cu turbine eoliene, instalaţii hidroenergetice de mici dimensiuni şi instalaţii fotovoltaice

Statut: Finalizat
Durată: 2015 – 2017
Buget: 90.481 USD
Acoperire: Teritorială
Beneficiari: Producătorii agricoli de valoare înaltă
Domeniu de intervenție: Creșterea incluzivă
Parteneri: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și Universitatea Tehnică a Moldovei
Document de proiect: Sisteme autonome de irigare integrate cu turbine eoliene, instalaţii hidroenergetice de mici dimensiuni şi instalaţii fotovoltaice
Raport final: Sisteme autonome de irigare integrate cu turbine eoliene, instalaţii hidroenergetice de mici dimensiuni şi instalaţii fotovoltaice - Raport final

Descrierea proiectului:

Proiectul își propune familiarizarea producătorilor agricoli din Republica Moldova cu o tehnologie inovativă privind sistemele autonome de irigare bazate pe surse de energie netradiţionale, demonstrarea unor bune practici și testarea surselor de energie regenerabilă în aplicaţiile de irigare.

Obiective:

  • Crearea de sisteme de irigare prin picurare sau aspersiune integrate cu sisteme de conversie a energiei (eoliană, hidraulică şi solară fotovoltaică) şi a unui sistem computerizat de control inteligent și interactiv pentru gestionarea simultană a irigării, fertilizării și aplicării tratamentelor fitosanitare. Utilizarea unei astfel de tehnologii va contribui la reducerea dependenţei energetice pe termen lung a utilizatorilor de sisteme de irigare, la reducerea costului producţiei agricole și, în final, va oferi un exemplu și o oportunitate pentru producători de a deveni mai responsabili faţă de mediu sau de a adopta practici ecologice.

Rezultate scontate:

  • Tranziţia la sursele de energie regenerabilă (eoliană, hidrologică, solară) în procesele agricole va reduce necesitatea utilizării combustibililor fosili și a surselor de alimentare;
  • Contribuția la creșterea competitivității produselor agricole moldovenești.

Realizări:

  • Crearea sistemelor de irigare prin picurare sau aspersiune, integrate cu instalații de conversie a energiilor regenerabile (eoliană și solară) și a unui sistem computerizat de control inteligent și interactiv pentru gestionarea simultană a proceselor de irigare, fertilizare și aplicării tratamentelor fitosanitare: sistemul autonom de irigare prin microaspersiune integrat cu instalație de conversie a energiei solare (PV), elaborat pentru Întreprinderea agricolă "TriDenal", Criuleni și sistemul autonom de irigare prin picurare alimentat cu energie electrică solară elaborat pentru Întreprinderea agricolă "Fortina Labis", v. Floreni, Ungheni;
  • Proiectarea și dezvoltarea sistemului automatizat de control pentru monitorizarea și optimizarea controlului fluxului de apă, nutrienți și pesticide, un instrument care permite agricultorilor mici și mijlocii să instaleze și să controleze aplicațiile de irigare, fertilizare și protecție a plantelor;
  • Automatizarea procesului de irigare a plantațiilor efectuată: au fost propuse trei modalități de planificare și control al irigației și s-a efectuat testarea software-ului pentru a asigura fiabilitatea ridicată și eficiența sistemului de informare și comandă. Au fost elaborate o serie de aplicații pentru sistemul de monitorizare a irigațiilor, care permit utilizatorului final să aplice recomandările și să tragă concluziile necesare pentru a deveni mai competitivi pe piață;
  • Monografii și articole științifice publicate în 16 reviste și broșuri naționale și internaționale; 7 brevete de invenție au fost acordate;
  • Rezultatele cercetărilor științifice în domeniu au fost apreciate la Expoziții Naționale și Internaționale de Invenții, Cercetare și Transfer Tehnologic cu 36 de premii (21 medalii de aur, 1 medalie de  argint, 3 medalii de bronz, 6 premii speciale și 7 diplome de excelență) primite în perioada 2016-2017, în cadrul proiectului.
Ani
Buget Cheltuieli
Guvernul României
2015 69.262 USD 45.349 USD
2016   68 USD
2017 21.188 USD 20.370,73  USD
 

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD