Sisteme autonome de irigare integrate cu turbine eoliene, instalaţii hidroenergetice de mici dimensiuni şi instalaţii fotovoltaice

Statut: Activ
Durată: 2015 - 2017
Buget: 90.481 USD
Acoperire: Teritorială
Beneficiari: Producătorii agricoli de valoare înaltă
Domeniu de intervenție: Creșterea incluzivă
Manager de proiect: Victor Drăguțan, victor.dragutan@undp.org
Parteneri: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și Universitatea Tehnică a Moldovei
Document de proiect: Sisteme autonome de irigare integrate cu turbine eoliene, instalaţii hidroenergetice de mici dimensiuni şi instalaţii fotovoltaice

Descrierea proiectului:

Proiectul își propune familiarizarea producătorilor agricoli din Republica Moldova cu o tehnologie inovativă privind sistemele autonome de irigare bazate pe surse de energie netradiţionale, demonstrarea unor bune practici și testarea surselor de energie regenerabilă în aplicaţiile de irigare.

Obiective:

  • Crearea de sisteme de irigare prin picurare sau aspersiune integrate cu sisteme de conversie a energiei (eoliană, hidraulică şi solară fotovoltaică) şi a unui sistem computerizat de control inteligent și interactiv pentru gestionarea simultană a irigării, fertilizării și aplicării tratamentelor fitosanitare. Utilizarea unei astfel de tehnologii va contribui la reducerea dependenţei energetice pe termen lung a utilizatorilor de sisteme de irigare, la reducerea costului producţiei agricole și, în final, va oferi un exemplu și o oportunitate pentru producători de a deveni mai responsabili faţă de mediu sau de a adopta practici ecologice.

Rezultate scontate:

  • Tranziţia la sursele de energie regenerabilă (eoliană, hidrologică, solară) în procesele agricole va reduce necesitatea utilizării combustibililor fosili și a surselor de alimentare;
  • Contribuția la creșterea competitivității produselor agricole moldovenești.
Ani
Buget Cheltuieli
Guvernul României
2015 69.262 USD 45.349 USD
2016 0.00 USD 68 USD
2017 21.188 USD  
 

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD