Suport în analiza politicilor și cercetare pentru Cancelaria de Stat și implementarea Agendei 2030

Statut: Activ
Durată: 2016 – 2017
Buget: 419.215 USD
Acoperire: Națională
Beneficiari: Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Domeniu de intervenție: Guvernare efectivă
Manager de proiect: Valeriu Prohnițchi, valeriu.prohnitchi@undp.org
Parteneri: Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

Descrierea proiectului:

Proiectul își propune să sprijine Cancelaria de Stat a Republicii Moldova în consolidarea capacităților sale în calitate de Centru al Guvernului, funcțiilor sale de politici și coordonare a asistenței, și consolidarea cadrului său de planificare strategică pe termen lung, pentru a fi în măsură să coordoneze astfel de strategii complexe precum Reforma Administrației Publice Centrale și Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030.

Obiective:

  • Consolidarea capacităților Cancelariei de Stat în calitate de Centru al Guvernului;
  • Susținerea Cancelariei de Stat în consolidarea cadrului său național de planificare strategică pe termen lung;
  • Suport cu privire la Reforma Administraţiei Publice Centrale;
  • Susținerea Guvernului în elaborarea și încadrarea Agendei 2030 în contextul național, asigurarea instituționalizării, implementării și monitorizării ODD-urilor în mod continuu de către toate părțile vizate și integrarea acestora în cadrul național de planificare strategică pe termen lung.

Rezultate scontate:

  • Centrul Guvernului are o mai bună capacitate să își îndeplinească funcția de coordonare a politicilor într-o manieră eficientă;
  • Un cadru național de planificare strategică pe termen lung consolidat și o Strategie Națională de Dezvoltare a Moldovei 2030 actualizată, care include Agenda de Dezvoltare Durabilă și angajamentele asumate în cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană.

Realizări:

  • Revizuirea modului de funcționare a Cancelariei de Stat și recomandări pentru reformarea acesteia;
  • Țintele ODD adaptate contextului local și cadrul de indicatori naționalizați sunt prezentate și aprobate de autorități.
Ani Buget Cheltuieli
PNUD
Facilitatea Catalitică a PNUD Eurasia finanțată de Guvernul Turciei UN Women Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare în Moldova UNICEF ILO UNFPA UNHCR UNCT UN DOCO Innovation Facility
2016 100.000 USD 62.000 USD 40.000 USD   5.000 USD
3.000 USD 7.000 USD   5.000 USD   182.000 USD
2017 55.700 USD
  15.000 USD
22.800 USD 25.000 USD 15.000 USD 13.000 USD Contribuție non-materială   1.915 USD 49.000 USD  

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD