Astăzi este Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor și Fetelor – o zi care ne reamintește că toți trebuie să contribuim pentru a pune capăt celui mai omniprezent, dar și unuia din cele mai puțin recunoscute abuzuri ale drepturilor omului din lume.

Tema din acest an, „Nu lăsa pe nimeni în urmă: Oprește Violența împotriva Femeilor și Fetelor,” subliniază realitatea dură, și anume că violența împotriva femeilor nu doar neagă drepturile femeilor și a fetelor, sănătatea și oportunitățile lor, dar la fel subminează toate eforturile de dezvoltare. Pentru „a nu lăsa pe nimeni în urmă,” unul dintre principiile de care se ghidează Agenda 2030, este de a curma violența care lasă femeile și fetele în urmă pe fiecare continent și în fiecare țară.

Proporțiile violenței împotriva femeii sunt alarmant de vaste și variate. Se estimează că peste o treime din femeile din întreaga lume au fost victime ale violenței fizice sau sexuale la un moment dat în viețile lor. Violența împotriva femeilor include și căsătoria infantilă, violența în familie și violența sexuală, violul ca armă de război și traficul de ființe umane. Aceasta include hărțuirea sexuală, hărțuirea cibernetică, violența din partea partenerului și abuzul asupra persoanelor în vârstă. În centrul tuturor formelor de violență fizică și sexuală se află inegalitatea și discriminarea de gen, care încalcă drepturile fundamentale ale femeilor și fetelor.

Cu toate acestea, în pofida omniprezenței sale, violența împotriva femeilor nu este inevitabilă – și poate fi prevenită.

Având egalitatea de gen și violența împotriva femeilor mai bine integrate în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă decât în orice cadru de dezvoltare anterior, avem o oportunitate fără precedent de a consolida eforturile de abordare și reducere a violenței bazate pe gen. PNUD s-a angajat să continue să lucreze cu agențiile ONU, în special UN Women și UNFPA, cu guvernele și partenerii din societatea civilă, inclusiv bărbații, pentru a preveni și a aborda violența care afectează milioane de femei din întreaga lume.

În această zi, să ne amintim că fiecare dintre noi are un rol esențial de jucat în oprirea violenței împotriva femeilor. Trebuie să ne expunem deschis împotriva hărțuirii și violenței la locurile noastre de muncă, pe arena socială și prin mass-media și cultura populară.

Împreună putem valorifica elanul actual, creat de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și „Inițiativa comună a UE-ONU Spotlight de a opri violența împotriva femeilor”, recent lansată, pentru a aborda flagelul violenței bazate pe gen cu o vigoare și un angajament reînnoit. Împreună, putem asigura faptul că femeile și fetele de pretutindeni pot trăi fără violență.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD