Ființele umane se nasc libere și egale, atât în drepturi, cât și în demnitate. Acesta este principiul fundamental inclus în Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948.

Acest ideal este la fel de relevant și astăzi, cum era cu aproape cu șaptezeci de ani în urmă, când națiunile au ieșit din umbra celui de-al doilea război mondial și împreună au promis să protejeze drepturile și demnitatea tuturor oamenilor.

De aproape 70 de ani, aceste drepturi rămân o temelie a misiunii și al mandatului Organizației Națiunilor Unite. În prezent, acestea sunt amenințate în multe locuri din întreaga lume. Acum, protejarea lor necesită atenția și vigilența noastră.

Pentru comunitatea de dezvoltare, drepturile omului sunt fundamentul pe care se construiește munca noastră.

Atunci când dăm o mână de ajutor să-i abilităm pe cei mai săraci și cei mai vulnerabili, atunci când sprijinim Guvernele pentru a construi instituții puternice, deschise și incluzive, atunci când sprijinim furnizarea de servicii esențiale și de infrastructură, ajutăm la crearea condițiilor necesare pentru ca oamenii să trăiesc vieți demne și oportunități.

Pe măsură ce ne pregătim în 2018 să sărbătorim aniversarea de 70 de ani a Declarației, să ne reorientăm asupra spiritului pe care îl întruchipează.

Să ne amintim de asemenea că Declarația este mult mai mult decât un ideal nobil. Drepturile pe care le include protejează indivizii, comunitățile și în cele din urmă respectul și coeziunea socială care ne leagă.

Împreună cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și Agenda 2030, drepturile omului oferă o cale către o lume liberă de discriminare și excludere, o lume a păcii și prosperității durabile, o lume în care nimeni nu este lăsat în urmă.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD